måndag, juli 09, 2007

Fyra seminarier och ett tal

Det kommer att bli mitt facit av måndagen i Almedalen. Började på Wisby Strand som är Gotlands senast byggda mötesplats med ett seminarie som passande nog handlade om besöksnäringen. Direkt efter detta var det bara att byta byggnad 20 meter bort och ta sig in på biblioteket där buggning och telefonavlyssning diskuterades utifrån ett demokratiperspektiv. Agneta Lindbom-Hultén, ordförande för journalistförbundet tog bland annat upp frågan om hur flera lagförslag påverkar grundlagarna och inskränker meddelarfriheten. Något som många fler än just journalister borde vara bekymrade över.

Efter detta förmiddagspass så hann jag få i mig en pastalunch för att sedan få reda på om det är "farligt" att var ung eller +55, och handlade om risker och möjligheter i arbetslivet. Det man kunde konstatera efter att ha sett LOs utredning är att den borgerliga regeringen gör det betydligt svårare för många att få en trygg anställning med goda villkor vilket ökar risken för en sämre hälsa, större sociala spänningar och därmed ökad risk för fler brott. Inte undra på att borgarna samtidigt vill ha fler poliser.

Dagens sista seminarie var det som jag på förhand valt ut först. Det handlade om hur arbetarrörelsen ska bemöta främlingsfientlighet i allmänhet och Sverigedemokrater i synnerhet. Nisha Besara, journalist och ledarskribent på Aftonbladet, hade kloka synpunkter på hur samtliga etablerade partier missade själva poängen med att kunna bemöta detta främlingsfientliga parti. Nishas uppmaning handlade i huvudsak om att partierna måste fundera över hur man vill att Sverige ska se ut i framtiden och vad/vem/hur man definierar begreppet svensk. För om man fortsätter att hela tiden dela upp folk i två grupper, svenskar och invandrare, så förstärker man bara den bild som Sverigedemokraterna beskriver. Som förövrigt varken hördes eller syntes till under seminariet...

Ikväll blir det Almedalen och där kommer Mona Sahlin att tala & samtala om och med ungdomars villkor. Om inte himmelens portar öppnar sig så kan det bli en riktigt trevlig kväll där förövrigt Plura och Carla från Eldkvarn står för musiken.

Andra bloggar om politik, LO, Almedalen, regeringen, socialdemokraterna, Mona Sahlin.

Inga kommentarer: