lördag, januari 26, 2008

Sd ger ekonomiskt stöd till nazister

Idag avslöjar tidningen Expressen hur flera Sverigedemokrater ger ekonomiskt stöd till olika nazistorganisationer. Någon som är förvånad?
Inte jag i alla fall som just nu håller på att läsa en bok om Sverigedemokraterna och partiets kopplingar till 1930-talets ”nationella rörelse” och dess moderna nynazistiska arvtagare. Boken som är utgiven av Ordfronts förlag är skriven av Stieg Larsson och Mikael Ekman. Just det, den Stieg Larsson som sedan skrev Milleniumserien om Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander. Läs mer om Stieg Larsson och hans arbete med att granska högerextrema partier på tidningen Expos hemsida.

Det som är ganska talande med Sverigedemokraternas syn på demokratin är hur man listar vilka organisationer som är ett hot mot demokratin. Samtliga riksdagspartier, RFSU, RFSL, TCO, LO, Röda korset, Amnesty Internation tillsammans med Rädda barnen är flera av de organisationer som finns med på SD's lista och därmed ska betraktas som ett hot mot demokratin. Medan de uttalat rasistiska, facistiska och nazistiska organisationerna som har diktatur på dagordningen INTE finns med på denna famösa lista.

Andra bloggar om politik, Stieg Larsson, demokrati.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tre idioter och en som inte ens kallar sig sverigedemokrat kan knappast represenatera hela partiet. Klandra inte hela partiet.

Roger Svensson sa...

Den av SAP/LO finansierade organisationen Expo ägnar sig åt kriminell verksamhet. Någon som är förvånad? Åsiktsregistrering är olaglig, post och tele-sekretessen är skyddad i lag, så här står det i brottsbalken:

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).

9 c § Den som i annat fallän som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk daatabehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning dömes för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling.(1998:206)

rim sa...

Den där boken du läst är gammal och var inte ens bra när den var ny. Krossa oikofoberna

Magnus Andersson sa...

Håller med om att det torde finnas sådant inom SD, nämligen ickedemokratiska attityder och dold antisemitism, på ett s a s "naturligt" sätt genom deras ursprung i nationaliströrelsen.

Dock skulle det behövas ett parti som de finländska socialdemokraterna eller finländska folkpartiet i Sverige, som har en invandringspolitik som inte likt de sex svenska mer demokratiska partierna låter 8 av 10 asylsökande stanna; de generösaste av andra EU-länder ger långt färre än hälften asyl.

De som inte får asyl avvisas sällan, inte ens efter avtjänade straff för våldsbrott, och vart femte år så får de allmän amnesti av nämnda sex mer demokratiska partier i Riksdagen.

Med partier som t ex de finska socialdemokraterna skulle vi slippa att på några decennier se flera av våra större städer få befolkningsmajoriteter av utländskt ursprung där inte svenska språket längre talas (i dag Malmö och Södertälje) samt våldet är skyhögt (dels konflikter mellan olkgrupper och dels bör det vara åtminstone 10 gånger vanligare att de med utomeuropeiskt ursprung är våldtäktsmän; se t ex Aftenposten-artikel).

Det är alltså anmärkningsvärt att Sverige är en nation som är utan jämförelse mest generös med invandring, och att vi inte har något parti som kan jämföras med finska, tyska, spanska eller danska socialdemokrater beträffande invandringspolitik.

Andra länder anser även att det är anmärkningsvärt att vi låter Malmö och Södertälje och vårt samhälle i stort förvandlas till ett samhälle där merparten har utländsk bakgrund. Det är ett experiment som inte visat sig fungera någonstans.

Lyckas vi i vår invandringspolitik inte bli någorlunda normala -- och inte totalt naiva som vi är nu, där alla får stanna oavsett vad -- så kommer detta att ta en ände med förskräckelse!

Magnus Andersson sa...

Jag har förresten läst båda de senaste böckerna från Expo. Den andra, där Tommy Funebo finns med, är också bra.


Dock är det inte oviktigt att påpeka att det finns många som de senaste åren gått med i SD för att de är kritiska mot invandringspolitiken, och att de så att säga "spätt ut" de med rötter i den nationalistiska rörelsen. I ledningen finns nog fortfarande en del med tvivelaktig ideologisk bakgrund.

Med tanke på att Säpo tycks jaga SD:are nu -- och att medlemmar och politiker i SD inte får räknas som nazister och villebråd för kartläggning av säkerhetspolisen -- vill jag även tillägga att bakgrund i nationalistiska rörelsen inte innebär att personen är nazist och ett allvarligt demokratihot. Det kan t ex vara Björn Söders gamla vurm för fascist-clownen LePen. Jag gillar såklart inte det, men i demokratiskt hänseende är det knappast värre än att flera i Vänsterpartiets ledning sympatiserar med och/eller är aktiva i ledningen i Svensk-kubanska föreningen.

Därmed inte sagt att de i SD som nu faktiskt betalat pengar till nationalsocialister är korrupta, och om en majoritet inom SD inte har nationalsocialistiska sympatier lär de nog -- jämte att vara förbannade på att de kartlagts med utdrag av listor på telefonsamtal och sådant sannolikt illegalt -- vara tacksamma att några med nazistsympatier åkte dit. En gradvis förbättring av SD kanske kan ske i spåren av detta. Bortser man från illegala metoder anser vissa i SD (utan bakgrund i nationaliströrelsen) att de snarast borde tacka Expo.

/Magnus (också 63:a och f d örebroare)

Anonym sa...

Boken var inte ens aktuell när den kom ut!
Roberth Ström

Jessica sa...

Vilket skitartikel! Ni förlorar röster till SD