måndag, april 28, 2008

Dags att kliva upp ur Ja- och Nej-dikena

Jag tycker att allt för många i vårt parti har haft en ganska naiv bild av vad ett EU-medlemskap skulle innebära. Den där visionen om ett politiskt alternativ till marknaden är vi ganska långt ifrån just nu. Istället är det EG-domstolen som tagit sig allt större makt genom att tolka fördraget och blanda sig nationell lagstiftning eller avtal som man inte ligger inom dess kompetensområde. EG-domen i Lavalmålet riskerar ju att äventyra den svenska modellen med kollektivavtal, trots löften om det motsatta när Sverige ansökte om medlemskap i EU .

Men jag har svårt att se vad vårt parti vinner på att några vidhåller fraktionsföreningar. Vet inte om Socialdemokratiska EU-kritiker är en ”vanlig” s-förening men upptagsområdet verkar i alla fall vara något större än en arbetarkommuns område. Jag har full respekt för att många av dem som är särskilt kritiska till EU inte tycker att man blir lyssnad på. Men jag tror faktiskt att dessa personer skulle kunna bidra på ett mer konstruktivt sätt om man agerar i sin arbetarekommun.

Den folkomröstning om EMU som genomfördes 2003, visade med önskvärd tydlighet var svenskarna ville sätta gränsen. En gräns som jag utgår från att hela partiet respekterar. Men när den folkomröstningen var avslutad så tyckte i alla fall jag att det var dags att kliva upp ur Ja- och Nej-dikena för att istället försöka påbörja en diskussion om vad vi socialdemokrater vill med EU-medlemskapet. Så varför inte starta en lokal EU-sosseförening i varje arbetarekommun istället? Då är det möjligt att få igång en livligare debatt lokalt i partiet och därmed lägga grunden för ett bra underlag i denna fråga till partikongressen 2009.

Problemet är inte att vi diskuterar vår EU-politik för mycket utan snarare för lite. Men då är det väl bra om vi har en gemensam diskussionsarena som varje arbetarekommun är. Risken är annars uppenbar att olika åsikter aldrig möts för att man bara väljer att prata med dem som tycker likadant som man själv. Och hur konstruktivt är det?

För egen del har jag röstat nej både när det gäller EU-medlemskap och EMU. Om nu någon undrade…

Andra bloggar om politik EU.

1 kommentar:

Hannah sa...

Vilket bra inlägg! Kunde inte säga det bättre själv.

Mvh Hannah