måndag, mars 30, 2009

Wanja, valrörelse och Postens årsstämma

LOs presskonferens sen söndagkväll blev en lång grillning av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, som lyssnade på frågorna och besvarade de samma gång på gång. Det förekom upprepningar, ganska många faktiskt. Men LOs ordförande stod på sig och hade dessutom hela styrelsen i AMF-pension bakom sig när hon redovisade att alla uppgifter inte redovisats. När Aftonbladet senare på natten hade rubriken Revansch för Wanja, så trodde jag nog att medierna skulle börja granska Svenskt Näringslivs del i turerna i AMF-pension. Men jag glömde en sak. Valrörelsen har redan börjat och det vi nu ser i många borgerliga medier är bara en försmak på vilka som ska granskas och vilka som inte ens behöver lämna ett pressmeddelande på sin hemsida.

På tal om Svenskt Näringsliv. I morgon ska jag bevista Postens årsstämma. Posten Sverige AB är ju medlemmar i Svenskt Näringsliv och kan ju ta del av organisationens riktlinjer för hur man ska hantera rörlig lön (ska inte kallas bonus). Men som statligt bolag ska ju Posten rätta sig efter ägarens rekommendationer. I Postens årsredovisning för 2008 har man därför skrivit in följande: "Riktlinjerna utgår från Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande från den 3 juli 2008". Dessutom framgår följande: "Ingen rörlig lön eller annat incitamentsprogram får utgå till koncernchefen men kan däremot ugå till övriga ledande befattningshavare".

Så nu blir frågan på morgondagens årsstämma, blir det någon förändring från ägarens sida? Eller är det reglerna från förra året som Reinfeldt, Olofsson och Borg klubbade igenom? Regler som regeringen förra veckan uppgav att man skulle ta bort.

Ps. Den första rubriken i Aftonbladet byttes senare ut. Otippat värre. Ds.

Inga kommentarer: