söndag, juni 07, 2009

Lite reflektioner av mediernas insats i EU-valet

Genomgående har det lyfts upp att "vi" i Sverige är negativt inställd till EU i allmänhet och till EU-valet i synnerhet. De politiska frågorna har hamnat i skymundan när ersättningar till parlamentsledamöter kommit i fokus. Riksdagspartierna granskas hyfsat, uppstickare nästan inte alls. Och medier klarar bara av att hantera ett parti som kämpar mot etablissemanget.

Så får man tro att negativ media om EU-valet bidrar till att medborgarna tycker att valet känns mindre angeläget? Kan man gissa att uppstickarpartiet, denna gång Piratpartiet, vinner röster på att man detta val fått överta Junilistans martyrroll om att inte få vara med i TV-debatter?

I morgon fortsätter vårt oppositionsarbete i Riksdagen. Då blir det interpellationsdebatter om allt i från frågor om Vattenfall till jämställda bolagsstyrelser.

1 kommentar:

marie sa...

hej
det bra.
mch