fredag, december 17, 2010

När härskarteknik används

(Denna text har tidigare publicerats som krönika i Nerikes Allehanda den 13/12-2010)

Vad är som gör att en manlig minister står i riksdagens talarstol och förlöjligar en kvinnlig riksdagsledamot? Nej, det var inte jag som drabbades. Men jag satt i kammaren på ”första parkett” och blev vittne till ett agerande som förmodligen kan komma att användas i instruktionsvideo över hur härskarteknik, punkt 2, utövas på ett extremt tydligt sätt. Det var i en debatt om migrationspolitiken som Moderaten tillika migrationsminister Tobias Billström i sin slutreplik valde att kommentera klädstil inom Vänsterpartiet med tydlig åsyftning på sin motdebattör Christina Höj Larsen. Det var helt uppenbart att Billströms agerade utifrån att vilja förminska och förlöjliga Höj Larsen. När sedan migrationsministern blir tillrättavisad av talmannen Liselott Hagberg som påpekade att debatten skulle hållas i sakfrågan, så valde Billström att möta den uppmaningen med vad jag uppfattar som ett ganska belåtet leende (hånflin).

Nu är det inte första gången jag ser den här typen av agerande i riksdagssammanhang men jag blir inte mindre arg när det sker. Så vad ska man då göra när det händer? Mitt råd är att man direkt sätter ord på händelsen. Vi var flera stycken i riksdagens kammare som reagerade på Billströms agerande, något som vi också visade genom att direkt gestikulera till talmannen. Jag ville vara säker på att han inte tilläts komma undan med den typen av kommentar.

Vid andra tillfällen då jag blivit utsatt för härskarteknik så har jag antingen direkt det inträffat sagt ifrån. Vid ett tillfälle blev jag så paff att jag inte kom mig för att säga något. Istället valde jag att mejla både den som hade agerat dumt samt övriga i den styrelse som mannen i fråga ingick i samt att jag skickade ett brev till valberedningen. Det fick effekter i fler avseenden, bland annat så blev ett tidigare bristande engagemang för jämställdhet utbytt mot ett mer systematiskt arbete och fler kvinnor fick plats i styrelsen.

Men åter till grundfrågan, vad är det som gör att en person med makt väljer att använda sig av härskarteknik till och med när man blir inspelad på band? För egen del tror jag att det handlar om att visa vem som bestämmer och därmed vem som ska ha makten. Genom att osynliggöra, förlöjliga, undanhålla information, påförande av skuld och skam eller rent av att dubbelbestraffa någon annan så kan man som minister själv behålla makten över debatten och därmed dagordningen för vad som är mer eller mindre rätt och viktigt. Men det här agerandet bygger som sagt på att de som utsätts för det inte säger ifrån, inte förmår sätta ord på vad man utsätts för.

För egen del så kommer jag att återigen aktualisera behovet av att utbilda HELA regeringen i jämställdhet. Det är uppenbart att det saknas en aktiv jämställdhetspolitik men också ett jämställt agerande från den borgerliga regeringen. Även om en utbildning inte kommer att lösa den ojämställda politiken så kanske vi åtminstone slipper se mer av härskarteknik i riksdagens talarstol. För övrigt så har jag också skrivet ett mejl till talmannen.

Bloggtips: Peter Andersson om en opinionssignal, Helen Pettersson om att vara bekymrad och förbannad, Marika Lindgren Åsbrink om alkoholmonopol på liv och död. Och till sist, en relativt ny blogg som vill att vi ska Prataomdet.

Andra bloggar om politik, härskarteknik, öppenhet, Moderaterna, jämställdhet, makt, riksdagen, prataomdet, Socialdemokraterna.

3 kommentarer:

Kenneth Ohlsson sa...

Härskarteknik är inget som enbart män använder utan även kvinnor. Jag hörde S Nalin Pekgul i P1 för ett par år sen berätta hur hon använde samma teknik för att osynliggöra män på sammanträden. Men då var det givetvis i sanna jämställdhetsanda. Men kvinnor är kanske alltid offer?

Ps. Har du hört G Schyman i en debatt tex. ? Ds.

Andreas Eriksson sa...

Är det bara jag som plötsligt blev väldigt nyfiken på vad Christina Höj Larsen hade på sig? Upplys oss gärna tack!

Lelle sa...

Kul för Höj-Larsen att bli uppmärksammad igen.Det enda hon gjort som hon blivit känd för att hon missat omröstningen om talman, därför att hon hade mer trängande behov på toaletten.