tisdag, januari 18, 2011

När inte hela havet stormar kap 5011: förtroende ska prövas i en ny tid

Inom några veckor kommer landets Socialdemokratiska partidistrikt att skicka in sina nomineringar på personer som man anser vara lämpliga för uppdraget som partiledare för Socialdemokraterna. I media har det under en längre tid spekulerats kring framför allt två män, Pär Nuder och Sven-Erik Österberg. Anledningen till att det i huvudsak har handlat om dessa personer beror på att flertalet i verkställande utskottet och partisekreterarna, både den ordinarie och biträdande, ännu inte ställt sina platser till förfogande. Den enda som verkar ha modet att be om nytt förtroende är Ylva Johansson, något hon verkligen ska ha cred för. Kanske är det också symptomatiskt att det är en kvinna som törs göra det. Bara det faktum att hon uttrycker att hon vill vara med och leda partiet i framtiden borde ge bragdmedalj, övriga får väl dela på chicken-priset. Ett tips, jag och många andra partikamrater vill ha en modig partiledare.

För egen del anser jag att fler borde fundera över följa i Johanssons modiga fotspår, både vad det gäller att ge uttryck för att vilja vara med i ledningen av partiet men framför allt att låta valberedningen och partikongressen få utse ett helt lag, inte bara en ny partiledare. För allvarligt, hur ska en ny partiledare med ett både nytt och tufft uppdrag kunna bli framgångsrik om den är den enda personen som ska stå för förnyelse och nytt förtroende?

Jag tror både den kloka valberedningen och partikongressombuden kommer att vilja se både förnyelse och kontinuitet i det kommande laget kring en ny partiledare. Men då krävs det också mod bland dagens ledargäng att faktiskt låta sig prövas. Allt annat kan bara ses som att man till vilket pris som helst klamrar sig fast kring ett uppdrag utan att ta hänsyn till att vårt parti befinner sig i ett svårt utsatt läge. Så snälla kloka partikamrater, om ni verkligen önskar så, ställ er nu upp och säg att ni vill vara med och leda partiet och be om nytt förtroende. De val som partikongressen kommer att göra är det vad vi partimedlemmar vill och önskar. Och även om det inte finns en ministerpost eller landshövdingsplats ledigt så kan ni säkert landa mjukt om inte nytt förtroende skulle ges. Jag är övertygad om att vi har underbara dagar framför oss. Under förutsättning att fler får ge plats för nya tankar, idéer, ny kompetens och erfarenheter. Det är laget, inte jaget som är viktigt som Mona Sahlin sa. Det vet ni väl?

Andra bloggar om politik, jämlikhet, öppenhet, valberedning, partiledare, partikongress, Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: