fredag, augusti 05, 2011

Förändring och förnyelse för S-Kvinnor

I april skrev jag här på bloggen att jag tackat ja till att kandidera till uppdraget som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-Kvinnor. Några dagar senare skrev jag, Ylva Johansson och Lena Sommestad var sin debattartikel på SVT debatt där vi redogjorde för våra kandidaturer och framtid för S-Kvinnor. Den här öppenheten, att vi inte bara ville utan också stod för det, väckte en viss förvåning men också glädje både i och utanför S-Kvinnor. Många har sagt att vi nu öppnar upp för en annan process än det som Socialdemokratiska partiet tillämpat när det gäller val av partiordförande.

I slutet av juni skrev jag ett nytt debattinlägg på Politikerbloggen
"S-Kvinnor, Socialdemokratiska Kvinnoförbund befinner sig vid ett vägskäl. Från 2003 har vi kunnat se en utveckling där antalet medlemmar har minskat kraftigt, detta samtidigt som förbundets roll som opinionsbildare sakta men säkert reducerats till att bli en ojämn och i många avseende frånvarande deltagare i samhällsdebatten."

Min förhoppning var att åstadkomma en mer livlig debatt inför S-Kvinnors förbundsmöte augusti där enskilda medlemmar, klubbar och distrikt skulle ge sin bild av hur man ser på förbundets nu och framtid. Den debatten har nästan helt uteblivit, kanske beroende på sommarledighet eller kanske för att valberedningen veckan därpå meddelade att man föreslår Lena Sommestad som ny förbundsordförande. Valberedningens förslag signalerar ju förändring och förnyelse för S-Kvinnor och det verkar uppskattas av landets kvinnoklubbister. Vid ett seminarie i Almedalen, anordnat av ABF och S-Kvinnor, Frihet och framgång kräver jämställdhet – tid för nya reformer! medverkade jag, Lena & Ylva och diskuterade hur politiken kan bidra till ett mera jämställt samhälle. Här kan du seminariet i efterhand.

Nu, efter några veckors funderande, har jag meddelat valberedningen att jag stödjer Lena Sommestad som ordförande. Valberedningen har föreslagit mig som ny ledamot i förbundsstyrelsen och det känns bra. Några undrar nu kanske varför jag inte fullföljer min kandidatur som ordförande. För mig finns det två starka skäl:

1. Lena Sommestad har visat ett stort kunnande och engagemang, hon är orädd och har tydliga ambitioner med hur hon vill att S-Kvinnor ska förändras och utvecklas. Lena har och kommer också i fortsättningen ta ledning i samhällsdebatten i frågor som är centrala för S-Kvinnor.
2. S-Kvinnor behöver ett nytt ledarskap och därför vill jag att ombuden på förbundsmötet ska ha ETT starkt alternativ till nuvarande ordförande Nalin Pekgul som inte förmått att flytta fram positionerna för vare sig S-Kvinnor eller jämställdhetsdebatten.


Den 26-28 augusti har S-Kvinnor sitt förbundsmöte där ombuden ska debattera politik och ta ställning till valberedningens förslag på ny ordförande, ny förbundssekreterare och en ny förbundsstyrelse. Jag kommer att vara på plats i Luleå och ser fram emot en nystart för både S-Kvinnor och jämställdsdebatten.

Bloggtips: Ylva Johansson och Lena Sommestad.

Andra bloggar om politik, S-Kvinnor, jämställdhet, Lena Sommestad, Ylva Johansson, Nalin Pekgul.

Inga kommentarer: