söndag, mars 25, 2007

Odenberg svarar på min interpellation till Ask

I morgon ska jag debattera min interpellation om FRA och integritetskommitten med försvarsminister Mikael Odenberg. Visserligen är interpellation ställd till justitieminister Beatrice Ask utifrån en hennes svar på en tidigare fråga i ärendet, men regeringen har möjlighet att lämna över en interpellation till ett annat statsråd.

Justitiedepartementet tillhör de som fått lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremissen från Försvarsdepartementet.

Även journalistförbundet har synpunkter på förslaget om avlyssning. I ett öppet brev som skickats till samtliga riksdagsledamöter finns uppmaningen att stoppa lagförslaget.

Mina frågor i slutet av interpellationen är följande:
Anser statsrådet att det senaste lagförslaget om FRA:s avlyssning av all tele- och datakommunikation till och från Sverige har beretts på ett tillfredsställande och rättssäkert sätt utifrån de ingrepp på medborgarnas personliga integritet som lagförslaget innebär, och avser statsrådet att ta något initiativ med anledning av de synpunkter som Lagrådet och remissinstanserna lämnat?

Andra bloggar om Mikael Odenberg, Beatrice Ask, FRA, riksdagen, journalister, meddelarfrihet.

2 kommentarer:

ilse-marie sa...

Har läst i kapp lite gamla bloggar. Jag tyckte du skrev jättebra om att svenska folket längtar efter en anna politik.... men jag såg att du fick nån tokstolle på halsen. Själv är jag också utsatt emellanåt, jag försöker att inte bry mig - med det är svårt.
Vet inte om du läst vad jag skrev om Monas tal på kongressen...? Jag blev inspirerad och tyckte hon klarade sig jättebra mot Fredrik i debatten. Nu ska jag se sista delen av Persson... / hoppas det gick bra i dag!

Johanna sa...

Tyckte du var mycket bra idag. Statsrådet verkade ha vaknat på fel sida. Det var väldigt vad han gick upp i varv. Märkligt.

Förslaget är mycket omfattande. Jag tror bara att det är ett fåtal ledamöter som har förstått hela vidden av det. Det är just sådana här genomgripande frågor som bordläggningsinstitutet är till för. Här behövs eftertanke.

Ska bli intressant att höra integritetsskyddskommitténs delbetänkande på torsdag.