tisdag, april 24, 2007

Regeringen sa nej till krav på mer jämställd styrelse


Deltog idag på Telia Soneras bolagsstämma. En i många avseende färglös tillställning som dock hade tre intressanta punkter:
Gunnar Ek, Aktiespararna, ställde en fråga om det skett en kraftig förändring av styrelsens arbete med hänvisning till den extrastämma som bland annat petade Carl Benett (fem av åtta ledamöter byttes ut) och fick ett svar från styrelseordförande Tom von Weymarn: det är lite tidigt att svara på, det var dock bra att ta ett sånt beslut på en extrastämma, och idag vi har nu en funktionsduglig styrelse som är väl insatt i företagets utmaningar.

En representant för fackförbundet Sif påpekade vikten av att behålla bolagets säte i Sverige och riktade dels en fråga till statens representant om framtiden för företaget med anledning av regeringens beslut att sälja ut bolaget och risken med riskkapitalister som bara har kortsiktiga vinster för ögonen. Dels en fråga om vilka avsikter som staten hade med utförsäljningen, att sälja allt eller delar. Den borgerliga regeringens representanten valde att inte svara på några frågor.

Den tredje punkten var att stämman avslog Aktieägarföreningens förslag om att valberedningen i sitt arbete skall beakta kravet på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta utan en egentlig motivering från statens representant.

Vilket nu föranlett mig att skriva en interpellation till näringsminister Maud Olofsson som basar för styrningen av de statliga bolagen. Och en sådan interpellation måste besvaras till skillnad på frågor som ställs på bolagstämmor.

På stämman deltog riskkapitalisten Christer Gardell som nu ersätts i valberedningen av styrelseordförande (!) Tom von Weymarn. Dessutom deltog Gudrun Schyman som påpekade vikten av jämställda styrelser, något hon framfört på flera bolagsstämmor under våren. Förövrigt så var det rekordstor utdelning till aktieägarna samtidigt som man avviserar nya sparprogram.

Andra bloggar om Telia, bolagsstämma, Maud Olofsson, Christer Gardell, Gudrun Schyman.

Inga kommentarer: