onsdag, april 25, 2007

Var bor Arbetarkonsten 2037?Var på en utställning om den hemlösa konsten på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i kväll. Några av verken hade återfunnits i källare eller skrubbar där de stått undanställda.
Tavlan med Moa Martinson som Lars Ilshammar (institutionschef på arkivet) och Margareta Ståhl (utställnings-ansvarig) står och beundrar, ingår tillsammans med kistan i utställning som pågår till oktober 2007.
Med andra ord, ett besök borde inte vara särskilt svårt att planera in. Läs mer om utställningen på arkivets hemsida.

Andra som bloggar om konst, Moa Martinson, arbetarrörelsen,
tavlor.

Inga kommentarer: