tisdag, maj 08, 2007

Ett svar önskas av Odell & regeringen

Inte bara jag som vill ha ett svar av finansmarknadsminister Mats Odell om regeringens analys av utförsäljningen av vissa statligt ägda bolag. Även riksrevisionen har frågorman förväntar sig ska besvaras.

En som tror sig ha analyserat sin politik är arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin som i en DN-intervju säger följande:
- Ekonomiska incitament fungerar. De gör ju det. Om man gör det mer lönsamt att jobba och stramar åt i a-kassan så är det klart att fler kommer att söka sig mot och få fler jobb på arbetsmarknaden.

Tänk att kunna garantera att det blir fler jobb för att fler söker jobb. Att det däremot finns det ett tydligt samband mellan försämrad arbetslöshetsersättning, många arbetslösa och riktigt låga löner, är nog något som jag och Littorin är överens om. Men till skillnad från honom vill jag inte medverka till en sådan utveckling.

Andra som bloggar om Mats Odell, a-kassan, Sven-Otto Littorin.

Inga kommentarer: