lördag, november 24, 2007

Om att bli "den onda" när drevet går

Var på bokmässan på slottet (Örebro) i går. Tillsammans med min prao Felix hade jag först ätit lunch med landshövdingen. Vid vårt bord satt bl a Martin Bengtsson som skrivit boken I skuggan av San Siro. Martin har lämnat fotbollsvärlden för att så småningom bli journalist och skriver bland annat om kultur i Nerikes Allehanda.

På bokmässan var det som vanligt gott om folk. Hade turen att hitta in på ett bra seminarium med Ireen von Wachenfeldt som berättade om hur det är att bli utsatt för mediadrev, dels skildrad som "den goda" och dels som "den onda". Mest fokus blev det på bilden som "den onda" där Ireen gav sin bild om hur Dokumnet Inifrån gjorde sitt program Könskriget. Märkligt nog verkar inte ens lokala medierna intresserade av att Ireen var i Örebro. Istället föredrog man att ge mediautrymme åt en fd hustrumisshandlare som begått många grova rån och dessutom skottskadat flera poliser.

Att Ireen fortfarande drabbas av negativa konsekvenser från ett program som var partiskt är bedrövligt. Som när hon söker jobb och får höra att hon visserligen har både den kunskap och kompetens som krävs för jobbet men att arbetsgivaren inte törs anställa Ireen just på grund av medias beskrivning av henne.

Nästan varje vecka kan man läsa en liten artikel i någon tidning om det arbete som landets kvinnojourer gör. Ofta skildrat i en mening som "den misshandlade kvinnan befinner sig nu på en kvinnojour i väntan på ett nytt boende".
Och trots det så har ytterst få journalister funderat över varför ett program om kvinnojourer inte handlade om mäns våld mot kvinnor. En journalist som i alla fall kritiskt granskat programmet är Ulrika Kärnborg, Dagens Nyheter, som den 27 maj 2005 skrev en artikel om programmet.

Inte ens det faktum att Dokument inifråns program Könskriget fälldes av Granskningsnämnden som ansåg att det stred mot kravet på opartiskhet rönte någon större uppmärksamhet trots att den mediala uppmärksamheten hade varit enorm i direkt anslutning till programmet. Men det följde ju inte den historia som media själv skapat...

Läs mer om kvinnojourernas arbete på Roks hemsida och Sveriges kvinnojourers Riksförbund.

Andra bloggar om politik, böcker, feminism, kvinnojourer.

1 kommentar:

Thomas Tvivlaren sa...

Rätta mig om jag har fel men det var väl främst det som berörde "Bellas vänner" som kritiserades och avsågs med fällningen? Hur Wachenfeldts syn på män är var ju klargjord långt innan "Könskriget"... För övrigt har ju även fällningen kritiserats då en jävsituation fanns hos Granskningsnämnden.

Mig veterligen så var inte de ymniga avhoppen av ROKS-jourer efter programmet enbart relaterat till dokumentären heller. Det fanns en ganska spridd uppfattning bland dessa att somligt inte tog rätt till i ledningen.

Att ens referera till SCUM-manifestet som något positivt är för mig inte bara främmande utan även skrämmande och den vurm som bland många neofeminister finns för Solanas verk är tyvärr inte begränsad till en liten kärntrupp som en isolerad företeelse.

Den neofeministiska synen på relationsrelaterat våld har tyvärr förvandlats till något det inte är vilket skadar inte bara jämlikhetssträvanden utan även de som faktiskt drabbas av det, män som kvinnor.