fredag, april 11, 2008

Regeringen skapar en ny myndighet

Innan valet 2006 hävdade de borgerliga partiledarna att det fanns alldeles för många myndigheter i Sverige. Och man skulle ta bort flera av dom. Vilka myndigheter har man då tagit bort? Djurskyddsmyndigheten var viktig att ta bort. Och JÄMO ska bort.
Regeringen tycker inte att det behövs någon som särskilt håller koll på hur djur behandlas och jämställdhet är inte särskilt viktigt heller.

Men en myndighet som ska hjälpa regeringen att sköta sina utförsäljningar av statliga bolag har man infört. För det är viktigt. Och nu ska man plocka fram en myndighet som ska hålla koll på vilka nya regler som kan införas eller tas bort och som påverkar företag. Trots att det redan finns ett fristående råd utan regeringens inblandning.

Ersättningen för att sitta i regeringens utförsäljningsråd är hyfsat betalt, 100 00o kr om året och 10 000 kr per sammanträde som man deltar vid.
Att detta råd, som bara ska uttala sig när regeringen har för avsikt att sälja hela eller delar av ett företag, har engagerats när det gäller en fusion mellan Posten AB och Post Danmark A/S är fortfarande obegripligt men det har kanske gått länge mellan mötena.

För övrigt så uttalade Maud Olofsson sin glädje över en kommande privatisering av Posten vid tisdagens interpellationsdebatt. Den interpellation som Bosse Ringholm ställt om vilka fler bolag förutom de tidigare namngivna 6 bolag som den borgerliga majoriteten sagt ja till. Och nu verkar det inte finnas några spärrar kvar. Just nu genomför regeringen en genomgång av samtliga bolag och Olofsson ville varken bekräfta eller dementera några av de bolag som jag nämnde förutom möjligtvis LKAB. Så svenska folket var beredda. När som helst kan ni få läsa att SJ, Green Cargo, Svenska Spel, Vattenfall, Svea Skog, Vasallen med flera ska säljas.

När det gäller debatten om utnämningspolitiken så verkade Olofsson rätt nöjd med tillsättningen av Mikael Odenberg som ny generaldirektör för Svenska Kraftnät. När jag ställde en fråga om tillsättningen av Banverkets generaldirektör hade skett med ett liknande upplägg som Odenberg så fick jag inget svar. Ansökningstiden för tjänsten som generaldirektör till Banverket gick ut i slutet av oktober 2007. Den 7 januari 2008 inkom en ansökan från den person som regeringen sedan valde att tillsätta 3 dagar senare den 10 januari vid regeringens sammanträde.

Dagens debatt med Åsa Torstensson blev en något märklig tillställning. Eftersom jag följde debatterna innan min egen via tv på arbetsrummet så verkade det som jag hade god tid på mig till riksdagens kammare. Men vad jag inte tänkt på var att Torstensson skulle välja att inte använda sin talartid fullt ut. Så jag anlände springande in till talarstolen och skull försöka prata samtidigt som jag hade full sjå att hämta andan efter språngmarsch genom korridorerna.

Försökte få reda på om Torstensson höll med Odell om att intäkterna från Vin & Sprit skulle gå till infrastruktursatsningar, men trots att jag upprepade frågan så valde Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson att ducka genom att inte svara alls. Vilket också är ett svar.

Till sist. Spritförsäljningen i Sverige når rekordhöjder. Men det oroar inte folkhälsominister Maria Larsson. Vilket oroar mig.

Andra bloggar om politik, regeringen, Maud Olofsson, Åsa Torstensson.

2 kommentarer:

Tommy Olsson sa...

Ersättningen för att sitta i regeringens utförsäljningsråd är hyfsat betalt, 100 00o kr om året och 10 000 kr per sammanträde som man deltar vid.

Är detta anledningen till att det säljs ut så mycket?

Går det att sälja ut en högerregering också?

Anonym sa...

Mats Odell har inte sagt att intäkterna från försäljningen av Vin&Sprit skulle gå till infrastruktur. Vad han sa var att 55 mrd kr i avbetalning av statsskulden ger minskade räntekostnader årligen på ca 2 mrd kronor årligen. Detta ger i sin tur pengar som kan gå till bl.a. infrastruktur. Det finns dock ingen tydlig koppling mellan olika former av intäkter och utgifter i statsbudgeten.

Det är min gissning att minister Torstensson inte vill använda sin tid till att undervisa riksdagsledamöter i hur budgetprocessen fungerar. Det är nog därför du inte fick svar på din fråga.