tisdag, april 22, 2008

Reinfeldt surar och Aktuellt räknar anföranden

Deltog i en interpellationsdebatt med statsminister Fredrik Reinfeldt idag. Bakgrunden till interpellationen från Patrik Björck är att flera ledamöter ställt interpellationer till just statsministern som sedan valt att låta någon annan från regeringen svara på dessa frågor.

Och det var en statsminister på dåligt humör som deltog i interpellationsdebatten. Jag vet inte om det var just att han blev tvungen att svara på en interpellation eller om anledningen var att moderatledarens tidigare medarbetare Ulrica Schenström kallats till KU-utfrågning. Nu vill inte Schenström ställa upp vid en sådan utfrågning, trots att hon fortfarande har sin lön från staten. Och statsminister Reinfeldt tycker att det är ok att avstå. Han hävdar på fullaste allvar att det skulle ”kunna bli ett spektakel”.

Så stor tilltro har alltså landets statsminister för riksdagens kontrollfunktion och de folkvalda riksdagsledamöterna att han jämför en KU-utfrågning med ett spektakel. Enligt ordboken finns det följande synonymer till spektakel: skoj, skämt, upptåg, jippo, skådespel, oväsen, bråk, uppståndelse. Vilket ger oss fler frågor än vi fick svar på idag.

Så om nu någon av statsministerns medarbetare skulle få tips om denna blogg, var god att vidarebefordra dessa frågor:Om det blir bråk, vilka är det som ska bråka? Om det blir ett skådespel, vilket drama kommer vi att få se? Om det blir ett skämt, vem beror det på?
Det finns ett talessätt som lyder ”som man känner sig själv känner man andra”, eller hur Fredrik Reinfeldt?

Hittills har exempelvis representanter för Svenskt Näringsliv och en VD för Vostok Nafta deltagit vid KU-förhör. Men nu vägrar alltså en fd statssekreterare att delta och statsminister Reinfeldt anser att det är onödigt att kalla in den person som var hans närmaste medarbetare under flera år och som en sen kväll i slutet av oktober 2007 hamnade på krogen tillsammans med en reporter från TV4 osv. Samma person som nyligen deltog vid talmannens middag i april, som gick på Wallenbergs Vintermingel på Grand Hotel i januari, och med ett avgångsvederlag på flera miljoner kr ska istället skriftligt ge sina svar på Konstitutionsutskottets frågor.

Skulle det vara för mycket begärt att Schenström avsätter en heldag för att ta sig till och från riksdagen för att svara på frågor? Jag tycker inte det.

Men jag gissar att det här inte kommer vara en stor fråga i media eftersom statsministern anser frågan färdigdiskuterad. Och på tal om debatt och media. Kvällens Aktuellt redovisar hur aktiva vi riksdagsledamöter är i talarstolen.

Och med den statistiken kan man väl citera någon klok person som sa att det finns lögner, förbannade lögner och statistik. För när man gör den typen av genomsnittsberäkning på varje parti så kommer alltid de största partierna att få sämst statistik.

Varför? Därför att varje parti har en ekonomisk talesperson, en partiledare, osv i varje debatt, exklusive interpellationsdebatterna, men när man sedan slår ihop antalet anföranden delat på antalet ledamöter så gynnar det de minsta partierna som har lägst antal ledamöter. Dessutom kommer det olika många betänkande i de olika utskotten, och vid varje betänkandedebatt ska varje parti ha EN företrädare, trots att vi socialdemokrater har åtta ledamöter i varje utskott medan vänsterpartiet har en, miljöpartiet har en osv..

Det borde finnas bättre metoder på att mäta hur aktiv en ledamot är en att räkna antalet anföranden. Skriver jag efter att ha deltagit i fyra interpellationsdebatter och därmed enligt Aktuellts statistik är en aktiv riksdagsledamot...

Andra som bloggar om politik, Fredrik Reinfeldt, Ulrica Schenström, konstitutionsutskottet, riksdagen, riksdagsledamöter.

1 kommentar:

Bo sa...

Överåklagare och chef för Åklagarmyndighetens utv centr Malmö har i sin blogg uttryckt att

"Alla riksdagsledamöter som brukar ta till orda när det gäller rättssäkerheten, vikten av ett väl fungerande rättsväsende m m m m, var är ni nu? Nu när det är ekonomisk kris inom Åklagarmyndigheten. Vad säger ni? Ni som före valet 09 sade att just ert parti var en garant för rättssäkerheten?

Det har varit påfallande tyst i anledning av den prekära ekonomiska situationen inom Åklagarmyndigheten bland riksdagens ledamöter. Varför?

Källa: http://blogg.passagen.se/svenerikalhem/entry/vad_s%C3%A4ger_enskilda_riksdagsledam%C3%B6ter_omUndrar Bo Bergström