måndag, april 21, 2008

Wibes avhopp och enkät om Lissabonfördraget

Bloggandet om Sören Wibes avhopp från Socialdemokraterna har tagit sig rätt märkliga former. Den enda som rimligtvis ska kunna bestämma över om Wibe ska vara med i socialdemokraterna är han själv. Vilket gäller samtliga medlemmar under förutsättning att man inte bryter mot stadgar, eller skadar partiet så att det blir frågan om uteslutning.
Om sedan Wibe skulle välja att ansluta sig till Junilistan eller något annat parti är det också hans beslut.
Men de som är med i Junilistan ska uttala sig utifrån att de är Junister (eller vad de nu ska kallas), och inte hävda en annan partibeteckning. För när Nils Lundgren, trots sitt ordförandeskap i Junilistan, valde att kalla sig socialdemokrat så tycker jag det är ett hyckleri. Har man lämnat ett parti för att man inte delar dess åsikter så har man, och då borde man kunna stå för det.

Har för övrigt svarat på en enkät från en facklig tidning. Jag får rätt många enkäter på mail, via brev och telefon men svarar inte på alla av tidsskäl. Den här enkäten ansåg jag berörde en viktigt ämne och så här svarade jag på de två första frågorna:
1. Tänker du rösta Ja till Lissabonfördraget om du får garantier för att den svenska kollektivavtalsmodellen och konflikträtten kan finnas kvar som nu?
Ja
2. Tänker du rösta Ja även utan sådana garantier?
Nej

Svaren på fråga 3 och 4 får ni förhoppningsvis läsa i tidningen som gjorde enkäten.

Att frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så aktuell beror ju på beslut i EG-domstolen angående Byggnads konflikt med det lettiska byggföretaget Laval hösten 2004. En konflikt där bland annat Fredrik Reinfeldt uttalade sig att "Byggnads agerande var en skam för hela LO".
Just det, Sveriges nuvarande statsminister som tillsammans med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin nu vill att vi ska lita på att den moderatledda regeringen kommer att vidta åtgärder för att fackens rätt att vidta blockad i syfte att få fram kollektivavtal inte ska påverkas av EG-domen. Det vill säga att den svenska modellen ska kunna gälla som det utlovades i samband med folkomröstningen 1994 om Sveriges anslutning till EU.
Upp med handen som litar på Reinfeldt och Littorin i just den här frågan...

För övrigt så har jag en interpellationsdebatt med Littorin på tisdag. Interpellationen handlar om arbetslösas rätt att utöva idrott och du kan läsa mer om tisdagens debatter här.

Andra bloggar om politik, EU, Sören Wibe, Lavaldomen, Lissabonf%F6rdraget.

Inga kommentarer: