söndag, januari 11, 2009

Fortsättning på debatten om statliga vd-löner

kommer på torsdag den 15 januari. Då får jag svar från näringsminister Maud Olofsson på min interpellation om Löner, övriga ersättningar och pensionsvillkor för ledande befattningsbehavare i statliga bolag. Debatten skulle ha varit redan i början på december men ministrarna kan uppenbarligen välja att skjuta på debatter lite som man vill. Nåväl, nu blir det en interpellationsdebatt i alla fall kl 14 och den går att se via Riksdagens webb-tv och SVT24.

Men det är inte bara statliga vd-löner som diskuteras. Expressen har granskat den ersättning som EU-kommissionär Margot Wallström har rätt till. Tidningen ETC Örebro har jämfört löneutvecklingen i Sverige med hur arvoden för heltidspolitiker har ökat under samma period. Och i kväll var det Rapport som berättar om att fd riksdagsledamöter fortfarande får jobbskatteavdrag trots att man inte har ett arbete.

Jag tycker de här granskningarna är viktiga, även om Expressens uppräkning av barnbidrag som en nyhet blir ovanligt fånig. Det som jag själv har varit kritisk till både när det gäller privata näringslivet, statliga bolag, och politiker är ersättningar/löner som blandas med pensioner som träder in efter en viss tid. Något som merparten på svensk arbetsmarknad aldrig ser en skymt av. Och eftersom ingen idag kan vara säker på att man har kvar sitt jobb, så borde vi eftersträva en arbetslöshetsförsäkring med rimlig ersättning där 80 procent får 80 procent av vad man tjänat tidigare.

Vilket är ett ämne för sig och jag har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Littorin med anledning av att finansminister Borg i en intervju med KG Bergström sagt sig ångra försämringen av a-kassan. Men det blir inte Littorin som besvarar interpellationen. Istället blir det Borg som deltar i debatten den 23 januari. Svaret lär väl ändå bli detsamma.

För övrigt så var Dokument inifrån riktigt sevärt ikväll. Det handlade om ett allt friare arbetsliv som märkligt nog leder till att allt fler är ständigt uppkopplade med både mobil och dator trots att man är ledig. Samtidigt som jag såg programmet så passade jag på att läsa lite mail....

I morgon så drar riksdagsuppdraget i gång på riktigt. Sjukförsäkringen, bostadsbidrag för förtidspensionärer, träff med partidistriktets arbetsgrupp om medlemskapets värde och en hel del om den fortsatta hanteringen av IPRED kommer det att bli under måndagen. Bland annat ska jag prata med Anders Widen som har engagerat sig hårt både när det gäller FRA och IPRED. Anders blogg du kan läsa här.

Andra som bloggar politik, vd-löner, Maud Olofsson, Dokument inifrån, IPRED.

6 kommentarer:

minata sa...

Inför ditt samtal i dag (måndag 12 jan 2009) med Anders Widén måste du veta att det finns andra socialdemokratiska röster.

Kortfattat: Svik inte upphovsrätten! Säg nej till Piratpartiets syn på upphovsrätt.

Detta emejl har jag skickat till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 2008-10-23. Fick standardsvaret(S) 2008-11-03

... (utesluter en hänvisnig till ett blogginlägg)

Som upphovsman och socialdemokrat står mitt hopp till er att ni röstar med regeringen i den kommande propositionen om utökade civilrättsliga befogenher
för rättighetshavare. Ok från lagrådet.

Staten har misskött brottsbekämpningen inom upphovsrätten och vi rättighetshavare har (tråkigt nog) bättre motivation att ha en upphovsrätt värt namnet.

Har drivit frågan om upphovsrätt intensivt i hela mitt vuxna liv (som textförfattare och kompositör). Mer intensivt de senaste tio åren. Vill att den skall
reformeras. Men en upphovsrätt är livsviktigt för oss. Vänsterpartiet som var er parhäst 2005 har lämnat upphovsrättskeppet och trampar på
Vänsterpartiets trubadur (Pierre Ström), vänsterkämpen Mikael Wiehe och Jan Guillou (vad man nu skall placera honom men han har givit sitt blod för Folket i Bild/Kulturfront).

Sålunda - ställ er på upphovsmännens sida. Glöm aldrig alla kulturarbetare som har stått på samma scen som er: Monikorna (Z och N), Cornelis, Hasse å Tage, och lilla mig (Minata).

Hälsningar

Tommy Rådberg

Tor sa...

@minata:
Väldigt litet talar för att IPRED har någon avgörande effekt på fildelningen. Samtidigt så införs rättsosäkerhet och ett slags privatpolis och möjligheten att garantera sin anonymitet på internet avskaffas i praktiken även för laglydiga (vilket kan leda till att färre uttrycker sin mening på bloggar och i kommentarer i oro över att vem som helst saknar skrupler kan begära ut deras identitet).

IPRED skulle knappast hjälpa de artister du nämner. Kanske skulle vi se en tillfällig marginell nedgång i fildelningen och ett antal skadestånd som går till skivbolag eller branschorganisationer snarare än artisten (det verkar ha varit regeln i liknande fall utomlands). Folk skulle fortsätta att gå på artisternas konserter och köpa Guillous böcker precis som innan.

Det går inte att öka intäkter genom repressiv lagstiftning som ökar polariseringen i frågan och på sikt skapar en ungdomsgeneration som tappar all respekt både för artisterna och grundtanken bakom upphovsrätten.

Den ekonomiska upphovsrätten är ett allmänintresse - inte ett särintresse för upphovsmän som vissa vill få oss att tro. Den är bara rättfärdigad om den förmår ge allmänheten tillgång till ett större kulturellt utbud utan alltför stora negativa bieffekter. Skyddet för upphovsmännen är i det sammanhanget bara ett medel för att nå det målet. Om dessa särintressen börjar propagera för närmast polisiära befogenheter, intrång i den personliga integriteten och rättsosäkerhet för att upprätthålla systemet, då måste våra politiker ställa sig frågan om alla dessa ingrepp inte i slutänden underminerar en del av nyttan med upphovsrätten.

@Eva-Lena:
Jag hoppas att du förstår att ett av de stora problemen med IPRED är att det även drabbar oskyldiga. Dessutom så är det inte rimligt att sänka beviskrav och låta privata aktörer sköta polisens arbete bara för att polisens resurser inte räcker till. Tycker man att det är rimligt borde det ju i konsekvensens namn även appliceras på andra typer av brott.

Folkpartiets Johan Pehrson uttryckte i en Svt-debatt om IPRED att den som anklagas måste kunna "göra troligt" att han/hon inte är skyldig, t ex. med påståenden som "jag var bortrest, det var någon som gjorde inbrott" (som om någon annan inte skulle kunna använda ens internetuppkoppling medan man är hemma). Är det rättssäkert att vända på bevisbördan och ställa två väldigt ojämbördiga parter mot varandra i ett civilmål där det inte ens är säkertställt att den ene alls varit inblandad?

En annan viktig sak att förstå är att den "bevisning" som en domstol har att ta hänsyn till före utlämnande av integritetskänsliga abonnentuppgifter är båda lättförfalskad och bygger på ibland otillförlitliga uppgifter från internetleverantörerna (polisen har tex. vid ett flertal tillfällen gjort husrannsakan hos fel person i barnporrfall på grund av sådana felaktiga uppgifter). Om det var en objektiv part, tex. polisen, som tog fram denna bevisning vore det en sak. Men när det är en part i målet som presenterar dem blir det inte starkare bevisning än ett muntligt påstående om att den och den gjort det och det intrånget då och då.

IPRED är också ytterst otydlig på en del punkter. Ett exempel är begreppet "kommersiell skala". Istället för "kommersiellt syfte" eller "stor skala" har man valt att blanda ihop det till någonting som kan täcka allt eller intet. Detta eftersom det finns småskaliga aktiviteter som sker i kommersiellt syfte, och storskaliga aktiviteter som inte sker i kommersiellt syfte. Vem är det man försöker lura kan man undra.

Vänliga hälsningar,
En som inte fildelar, men försöker värna integriteten och demokratiska rättigheter.

minata sa...

@Tor

Jag är stolt att socialdemokraterna är upphovsrättens riddare. Exemplet uppdateringen av upphovsrättslagen 2005. Då var även Vänsterpartiet på samma våglängd också en riddare. Miljöpartiet och Centerpartiet röstade nej till lagändringen. Centerpartiet har vikit sig i Alliansen men Vänsterpartiet är förrädarpartiet.

Litar på att socialdemokraterna röstar ja till IPRED.

Nej till libertianer, liberaler och piratpartister.

Tor varför denna utvikning - du kan säga det med tre ord - gratis är gott.

Tor sa...

"Jag är stolt att socialdemokraterna är upphovsrättens riddare."

Stödjer socialdemokraterna IPRED så är de kanske upphovsrättens riddare, men då kanske mer av Don Quijote-typ. En kamp med goda föresatser men med ett ack så olyckligt resultat.

"Tor varför denna utvikning - du kan säga det med tre ord - gratis är gott."

Utvikningen för att jag hoppas kunna bidra med några perspektiv som jag ofta upplever saknas i debatten.

Det handlar inte alls om gratis är gott. Om du hade läst hela min kommentar hade du sett att jag inte sysslar med fildelning utan engagerar mig på grund av jag anser att IPRED kränker den personliga integriteten (och dessutom rättssäkerheten).

I mitt arbete är jag helt beroende av upphovsrätten och på fritiden skriver jag egen musik och jag tror inte att jag helt saknar talang. Så jag undanber mig försök att smeta ned mitt försök att ärligt ge uttryck för min mening med sådant där "gratis är gott"-trams. Frågan handlar inte om det.

Min poäng är att upphovsmännen inte ska låtas ensamma diktera utformningen av upphovsrättslagstiftningen. De är ett särintresse som ska tillfrågas men är bara en del i en större sammanvägning av olika intressen. Det går inte att blunda för vissa intressen eller hantera dem separat för allt hänger ihop.

minata sa...

IPRED-lagen är sista pusselbiten i upphovsrättslagens uppgradering. Steg två om lagändringen 2005 var steg ett. Det fungerar verkligen illa att få fart på polis och åklagare i upphovsrättsbrott. Det stora fiaskot skedde i Linköpings Tingsrätt där statens spjutspets inte klarade av sin uppgift och svenska IFPI fick ta över åklagarrollen vid återtaget. Med andra ord: vi har en usel poliskår usla åklagare i statens tjänst. Därför måste rättighetshavarna ta över rollen och driva civilmål med mer lagstadgade befogenheter (IPRED).
Att nu libertianer, liberaler, piratpartister skyller på integritet, och dillar om rättsosäkerhet. Det får stå för dem - från deras sida handlar det om - gratis är gott.

Tor sa...

minata, sluta upp med att tillskriva andra åsikter som de faktiskt inte har. Brister i polisväsendet kommer man inte tillrätta med genom privatisering utan genom utbildning och andra förstärkningsåtgärder. Jag har personliga erfarenheter av polisens brister i ett fall av kommersiellt intrång och tycker absolut att det borde åtgärdas.

Men varför ska det vara möjligt för en upphovsman att agera privatpolis och få ytterst integritetskänsliga uppgifter abonnentutlämnade till sig när någon som utsatts för olaga hot via internet inte har samma rätt? Nej, IPRED antingen är ett sluttande plan eller en mycket konstig gräddfil för en utvald grupp.