tisdag, maj 19, 2009

Att vara jävig eller inte jävig, det är frågan

Idag skriver Erik Bynander, lektor i processrätt, i SvD att rättegången mot TPB, The Pirate Bay, måste tas om. Bakgrunden är att Tomas Norström som var domare i målet mot TPB, är medlem i ett antal föreningar som arbetar för att bland annat främja upphovsrätten. Skälen som Bynander anför för att Norström skulle vara jävig är i huvudsak följande:

En domare är, enligt rättegångsbalken, jävig att handlägga ett mål, om någon särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. En domare skall alltså inte endast vara opartisk. Domaren skall även framstå som opartisk, något som betonas än starkare i Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen, vilken numera utgör svensk rätt.

Det är med andra ord stor skillnad på Bynanders åsikt när man jämför med vad Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap, framförde för fem dagar sedan i SvD. Sandgren menade att jävsanklagelserna var långsökta.
Enligt min mening har Norström, som har mycket gott anseende i immaterialrättsliga kretsar, misstänkliggjorts på lösa grunder. Att domare som är medlemmar i de två föreningarna har avkunnat hundratals domar i immaterialrättsliga mål pekar i samma riktning.

Som förtroendevald politiker kan man ibland hamna i situationer där man kan anses vara jävig. Och jag medger att det inte alltid är en lätt fråga att avgöra när man är jävig.Jag har vid några tillfällen avstått från att delta i sådana beslut där risken är uppenbar att jag hade uppfattats vara jävig. Vid ett tillfälle var jag i kontakt med kommunjuristen i Örebro för att få klarhet om jag kunde delta i ett beslut i fullmäktige eller ej.

För egen del är jag är ganska säker på att det hade varit bättre för debatten om rättssäkerhet i Sverige om domaren inte hade varit medlem i föreningar vars intresse är det motsatta till vad TPB sysslat med. Men eftersom Norström nu var medlem borde han ha avsagt sig målet. Då hade vi förmodligen sluppit denna debatt om vem som är jävig eller inte jävig.

Andra som bloggar om politik, demokrati, jäv.

6 kommentarer:

kulturbloggen sa...

Norström har helt klart varit jävig - och hela rättegången har ju signalerat till den unga generationen att rättvisesystemet är korrupt.

minata sa...

För att citera mig själv i ett tidigare inlägg:

"Riksdagen har stiftat lag och nu är det rätten som skall göra sitt. I lagändringen år 2005 som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var initiativtagare till (S+V+M+Fp+Kd ja, Mp+C nej) är tillgänglighet nyckelordet. Och alla vet att Pirate Bay tillängliggör upphovsrättsskyddade verk och samtidigt tar in intäkter i form av annonser.

Om Pirate Bay-killarna frikänns har vi ingen användning av en lagstiftande församling."

Eva-Lena Jansson sa...

Till kulturbloggen:
Bara det faktum att Norströms oberoende ifrågasätts är ett starkt skäl för att se till att domaren i nästa instans inte har liknande kopplingar. Vilket dessvärre verkar vara fallet.
Till minata:
Jag tänker inte försvar TPB och deras sätt att tjäna pengar på andras upphovsrätt. Det finns en större komplexitet i denna fråga än vad du ibland anför. Alla vet att väldigt många sidor länkar till upphovsrättskyddat material. När och var går gränsen för att begå brott? Är det en brottslig handling att länka till Youtube som tillhandahåller exempelvis Islands bidrag från Eurovision?
Visst har vi användning för en lagstiftande församling oavsett utgång i ett brottsmål. Som förutsätter att var och en skall vara berättigad till en rättvis förhandling inför en oberoende och opartisk domstol. Därav jävsdiskussionen.

floodis sa...

Fast jag måste säga att jag inte tycker att man kan jämföra Bynanders och Sandgrens argument på samma nivå.

Bynander hänvisar opartiskt till vad lagstiftningen säger och menar att lagstiftningen.

Sandgren påpekar först att domaren är omtyckt av personer som av personer som tycker om immaterialrätter (för jag antar att "immaterialrättsliga kretsar" inte inkluderar kritikerna) och sedan säger han att om domaren har gjort fel hundra gånger så är det okej att forsätta göra det.

Knappast jämförbart. Tvärtom känns det som att Sandgren bör granskas lite närmare.

floodis sa...

*och menar att enligt lagstiftningen är domaren partisk.

minata sa...

Kommentar om länkar på hemsida (Youtube).
I amerikansk lagstiftning är lösningen galant: Fair Use - utökad citaträtt. Du kan bli stämd men det är inte ett brott att lägga upp länken (eller texten, låten) som i svensk lagstiftning.
En annan finess i amerikansk lagstiftning: tarifftak för att sända webbradio. I USA, Live365, min radistation Radiote, kostnad 1000 kronor om året. I Sverige cirka 20000 kronor. Det är så förtvivlat svårt att lagligt driva en musiksajt i vårt land därför skiter många i vår lagstiftning. Detta gäller även på min musiksajt. Jag har mycket material som är upphovsrättskyddat. Kan inte Sverige fälla den värsta upphovsrättsboven, The Pirate Bay, varför skall vi andra följa lagen. Sverige är ruttet!