tisdag, november 17, 2009

Svar från Maud Olofsson....

Fick jag idag på min skriftliga fråga som jag lämnade in förra veckan.

Bakgrunden till min fråga är att TV4 enligt hemliga källor fått reda på att Vattenfalls vd Lars G Josefsson hade för avsikt att sälja elnätet. Något som dementerades från både Josefsson och näringsminister Maud Olofsson trots att TV4 till och med hade tillgång till ett styrdokument som hade varit uppe i styrelsen.
Här är frågan:

2009/10:180 Försäljning av Vattenfalls elnät av Eva-Lena Jansson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c)

I TV4:s nyhetssändning den 10 november framkommer uppgifter om att Vattenfall, som är ett av staten helägt bolag, planerar att sälja hela sitt elnät i Sverige. Elnätet ger elförsörjning till ca 850 000 hushåll och många företag i hela Sverige. Anledningen till att Vattenfall planerar att sälja elnätet är att bolaget vill kunna finansiera byggandet av kärnkraftverk i Storbritannien.

Vid tidigare debatter har företrädare för regeringen dementerat att hela eller delar av Vattenfall ska säljas under nuvarande mandatperiod. Det framgår inte av medieuppgifterna om Vattenfalls vd Lars Josefsson har fått regeringens mandat att agera eller om det är vd:s egen idé.

Enligt regeringsformen 9 kap. 9 § behöver regeringen riksdagens godkännande vid väsentliga ändringar av bolagets inriktning. Något sådant godkännande för Vattenfall har inte riksdagen gett regeringen.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Har näringsministern för avsikt att väsentligt förändra inriktningen för Vattenfall i syfte att sälja bolagets elnät?

Och här är svaret från Maud Olofsson:

Svar på fråga 2009/10:180 av Eva-Lena Jansson (s) Försäljning av Vattenfalls elnät

Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag har för avsikt att väsentligt förändra inriktningen för Vattenfall i syfte att sälja bolagets elnät.

Eva-Lena Jansson baserar sina frågor på uppgifter som framkommit i media. Det är inte alltid som det som står eller sägs i media är korrekt, så låt oss hålla oss till fakta. Det är inte sant att Vattenfall tänkt sälja elnät för att finansiera köp av kärnkraft i Storbritannien.

Fakta, som jag vill påminna om, är att det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som stod bakom Vattenfalls förvärv i Tyskland.

I enlighet med sin bolagsordningen bedriver Vattenfall sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Som företrädare för ägaren förväntar jag mig att bolaget kan leverera en marknadsmässig avkastning och ser att bolaget investerar i förnyelsebar energi. Jag förutsätter även att denna verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder och att bolaget ställer om till mer miljövänlig energi i takt med att behoven av ny kraft finns eller mindre miljövänliga energikällor kan bytas ut. Styrelsen och bolagets ledning har ansvar för den operativa verksamheten såsom investeringsplaner för ny produktion samt förvärv och avyttringar av delar av verksamheten inom ramen för bolagets strategi och uppdrag.

Jag vet att det inte är aktuellt att sälja Vattenfalls svenska elnät.

Stockholm den 17 november 2009

Maud Olofsson

Det märkliga med svaret är att samma Olofsson så sent som förra veckan skrev SvD att "Hon bekräftar att planerna på att sälja elnätet och investera i brittisk kärnkraft varit uppe till diskussion i styrelsen".

Det där med att komma med nya varianter på vad man sagt olika dagar börjar bli ganska besvärande. Börjar det bli så invecklat att man inte längre har koll på vad som sagts tidigare och därav motsägelsefulla svar?

Bloggtips: Ilse-Marie om statliga bolag till salu.

För övrigt så vill Folkpartiets Jan Björklund sälja Vattenfall.
Nu väntar jag bara på att få höra vad Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt tycker i frågan. Så där överens verkar de inte vara mer än att sälja det som säljas går. Det är väl tidsplanen som man förhandlar just nu.

Andra bloggar om politik, Vattenfall, regeringen, Maud Olofsson, utförsäljning.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr kommer inte kompetens och kunskap som en naturlig del av ett ämbete. Lögner eller minnesluckor verkar däremot följa med som en självklar försvarsmekanism . Makten förhärligar och fördunklar men ger inte självinsikt . Med nuvarande system av utnämningar är denna händelse bara en i raden av tidigare och kommande . Ansvarslöst !

Stephan Philipson sa...

Det var inte meningen att lämna en kommentar utanubderskrift
Stephan Philipson

Nemokrati sa...

Hög tid att sätta stopp för den här regeringen. Inget mer får säljas ut. Och kommunerna får också ta och lägga av. Nu behövs all statlig och offentlig egendom som finns kvar i allmän ägo. Dessutom ska staten se till att satsning görs på förnyelsebar energi. Kärnkrafts"uppgörelsen" är bara eftergifter åt industrin. Jag tycker regeringen ska avgå. Budgetöverskott på 135 miljarder har förvandlats till underskott på över 200 miljarder bara sen i jan 2009. Det är bara för j-igt. Om försäljningen av Tibble gymnasium i Täby var olaglig vad är då inte det som regeringen håller på med???