torsdag, juli 26, 2007

I väntan på Renfors-utredningen

så finns det ändå än hel del intressant att läsa. Idag har SvD en högaktuell artikel om upphovsrätt och fildelning. Eva Hemmungs Wirtén, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, menar att varken pirater och antipirater tar sitt ansvar för en heltäckande debatt i frågan. Men det som jag tyckte var särskilt intressant med artikeln var när Hemmungs Wirtén gör en jämförelse med USA där det enligt henne är bibliotekarier som står i fronten för ifrågasättandet av upphovsrätten. Och visst finns det en poäng med det. För på bibliotek så kan man både låna böcker utan att bokförlagen protesterar. Har någon hört några författare protestera mot att deras böcker lånas ut på bibliotek?

Tillgång till minst ett bibliotek i varje kommun anser nog de flesta av oss svenskar vara en väsentlig del av vårt demokratiska samhälle där alla kan ta del av avgiftsfri kunskap och kultur oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Att det sedan finns moderater som vill införa avgifter på boklån kommer inte som en nyhet direkt. Men mer intressant skulle vara att få reda på vad bibliotekarierna i Sverige egentligen anser om dem som vill begränsa allmänhetens rätt till upphovsrättskyddat material.

För övrigt så kan man ju numera låna både film och musik på biblioteket...

Andra bloggar om politik, fildelning, upphovsrätt, demokrati, bibliotek, moderaterna.

4 kommentarer:

Rickard sa...

Författarna får faktiskt ersättning: "Biblioteksersättning är pengar som enligt lag betalas till författare varje gång deras böcker lånas ut på offentliga bibliotek. Tanken är att ersätta den förlust i försålda exemplar som biblioteksutlåningen medför."
Wikipedia.
Det får inte musiker och filmproducenter när deras alster sprids olagligt på nätet. Det vore förskräckligt om staten skulle gå in och ersätta även här (t ex genom att införa en typ av avgift på bredband). Jag anser att kommersiella aktörer ska sköta kommersiell verksamhet - inte staten.

/Rickard Gramfors

John Nilsson sa...

Rickard tycker att kommersiella aktörer skall sköta kommersiell verksamhet.

Jag håller med. Att införa artificiella monopol på marknaden för att man antar att marknaden inte kan producera kultur annars är något staten absolut inte bör syssla med.

Lår kommersiella aktörer sköta kommersiell verksamhet. Avskaffa kopieringsmonopolen.

the Dude sa...

Angående biblioteksersättningen så diskuterades det vid dennas införande huruvida den var en rättighet och därmed skulle vara en del av upphovrättslagen, eller ett slags stöd till författarna och därmed en del av kulturpolitiken.

Författarföreningen hävdade till en början att en sådan ersättning var deras rättighet, men politikerna beslutade att så inte var fallet och ersättningen blev en del av kulturpolitiken.

Jag har i princip inget emot att staten väljer att stödja de författare vars verk utlånas på biblioteken får ekonomiskt stöd (sedan kan detaljer alltid diskuteras), men on/när de börjar hävda att de har RÄTT till sådana pengar blir jag bara så trött...

Dessutom är det så att upphovsrätten ursprungligen uppkom (iaf den amerikanska) i syfte att tillse att fler verk blev publicerade och kom allmänheten till del. Det handlade aldrig om att upphovsrätt var en rättighet för dem som skapade verken.

/Björn Odlund, studerande inom Biblioteks- och Informationsvetenskap samt medlem av piratpartiet

Nils sa...

Inte helt korrekt. Idag finns det en Privatkopieringsersättning , tidigare kassettersättning, som är en avgift som läggs på all lagringsmedia. Upphovsrättsinnehavaren får alltså visst ekonomisk kompensation för någonting dom kanske förlorar på.