torsdag, januari 15, 2009

Interpellationsdebatter och Cirkus Cirkör

Men arbetsdagen började med att Näringsutskottet hade besök av statssekreterare Magnus Graner med medarbetare som gav en kort information om regeringens förslag på proposition om IPRED samt svarade på utskottets frågor. Nästa vecka, tisdag, har Näringsutskottet en öppen hearing i samma ämne. Kommer att kunna följas via Riksdagens webb-tv och då blir det fler frågor.

Efter lunch var det dock dags att debattera med näringsminister Maud Olofsson om statliga bolags vd-löner. Där Olofsson berättade att regeringen hade ändrat den tidigare regeringens regler från att vd-lönerna inte ska vara löneledande till att vd-lönerna inte ska vara löneledande. Hur det nu kan definieras som förändring... Däremot är det en förändring från regeringens sida när man tagit bort regler som säger att om styrelserna vill införa incitamentsprogram så ska det omfatta alla anställda utom vd/koncernchef. Inte rättvist men borgerligt.

Sen var det dags att försöka få svar från finansmarknadsminister Mats Odell på frågan varför ordförande och övriga ledamöter i SBAB ska ha dubbla arvoden när regeringen ändå inte tänker sälja bolaget i år. Svaret blev att det pågår en "förberedelsefas" och den kan uppenbarligen pågå år in och år ut enligt Mats Odell. Så dubbla arvoden fortsätter att gälla SBABS styrelse ännu ett år men det omfattar inte arbetstagarrepresentanterna som har noll kr i arvode. Inte rättvist men borgerligt.

Dagens sista debatt för min del handlade om regeringens oförmåga att se kommuners och landstings behov av extra statliga bidrag. Så istället för att satsa på arbetslinjen så blir regeringens signal till anställda i välfärdssektorn att dessa ska ut i arbetslöshet. Och leva på en försämrad a-kassa. IG till regeringen från alla oss som vill se fler välfärdsarbetare, inte färre. Inte rättvist men borgerligt.

Efter allt debatterande var det dags för lite roligheter med Cirkus Cirkör. Fantastisk föreställning med fantastisk musik. Stort tack till tvillingbrorsan för den julklappen.

Till sist idag. Apropå ett citat om bloggar av Lennart Pettersson (programledare på Aktuellt) som Jonas Morian letat upp, det finns en del intressanta program på TV:n men det mesta är strunt...

Andra bloggar om politik, IPRED, regeringen, Maud Olofsson, Mats Odell, Anders Borg, Cirkus Cirkör, bloggar.

Inga kommentarer: