fredag, september 04, 2009

Med sänkt ersättning kommer jobben

Dessutom blir människor friska. Nej, jag menar inte allvar utan är ironisk. Ironisk och förbannad över den Moderatledda regeringens politik som är både cyniskt och orättfärdig.

Många som är sjuka riktar stor del av sin kritik mot Försäkringskassans handläggning av deras ärenden. Jag tänker inte försvara Försäkringskassan men en stor del av kritiken borde riktas mot de politiker som sätter ramverk och regler som personalen på Försäkringskassan sedan ska jobba efter. Helena skriver om sin situation och ställer frågor till socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson om vad som ska hända med de som har sjukdomar som aldrig kommer att förbättras. Det är berättigade frågor nu när Husmark-Pehrssons utsorteringskedja tvingar ut 50 000 personer från sjukförsäkringen.

Ministern säger till Aftonbladet:
"Arbetsförmedlingen kommer göra en bedömning tillsammans med individen. De flyttas över från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen. Och det är den stora vinsten. Nu kommer de att få hjälp och stöd. Tidigare blev de bortglömda". Sveriges socialförsäkringsminister anser alltså att sjuka inte får stöd från den myndighet som hon är ansvarig för. Tvärtom så har dessa blivit bortglömda av Försäkringskassan. Som i år ska bli 1500 färre anställda.

På frågan om ersättningsnivåerna kommer att sänkas svarar Husmark-Pehrsson:
"Jag förstår att många är oroliga. Men jag kan inte gå ut med några siffror under budgetprocessen". Inte heller i dagens debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet framgår det några ersättningsnivåer, märkligt nog.

Men på Ekots hemsida framgår det att den lägsta ersättningen blir 223 kronor per dag, medan den som är med i en a-kassa får mellan 320 och 680 kronor. Lägsta ersättning motsvarar nivån på försörjningstöd (socialbidrag).

Jag undrar hur det kan komma sig att Moderaterna tror att personer som varit långtidssjukskrivna blir hjälpta av att få sin sjukersättning sänkt? Blir man friskare då? Är det lättare att få ett jobb när ens inkomst försvagas?

Så visst förstår jag att många sjukskrivan är oroliga, för deras oro är befogad. Nu ska de drygt 50 000 sjuka som enligt Husmark-Pehrsson "har blivit bortglömda av Försäkringskassan" gå till Arbetsförmedlingen. 50 000 personer som är för sjuka för att arbeta, men som ändå tvingas lämna sjukförsäkringen ska få sitt stöd och handläggning av Arbetsförmedlingen som har redan idag att hantera över 500 000 arbetslösa personer och som "glömmer bort unga arbetslösa i 3 månader" innan man gör något aktivt.

Tja, att sänka skatter har alltid ett pris. Några får skattesänkningar, några får sänkt ersättning. Åt den som har skall varda givet, är Moderaternas signum på politiken. Kanske är det därför jag tycker att deras politik saknar värme och medkänsla.

Andra bloggar om politik, regeringen, Moderaterna, sjukförsäkring.

3 kommentarer:

Anders sa...

Utmärkt skrivet!

Det som gör mig mest irriterad är att regeringen framställer det som att de nu hjälper "sjuka människor, som varit bortglömda av alla".

Det är sannerligen ett diplomatiskt sätt att säga att man hjälper någon då man sänker ersättningen till socialbidragsnorm och tvingar ut personen i arbete trots att personen har en väsentlig arbetsoförmåga.

Man undrar ju också vilka konsekvenser utsorteringskedjan får för t.ex. ökade kostnader vad gäller arbetsskadeersättningar till följd av att fler sjuka nu ska åläggas arbetstvång för att undvika svält... kanske något att fråga ministrarna om?

mikael sa...

inför sosse modellen ifrån 2005

Tvingad till pension – mot sin vilja

När sjukfrånvaron ska halveras får de sjuka betala dyrt som förtidspensionärer. Samtidigt får handläggarna på Försäkringskassan extra betalt om de lyckas förtidspensionera ännu fler.

(15 FEBRUARI 2005)

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26542&a=333915

Kraxpelax sa...

Samhällskritisk analys:

http://tankesmedjandumbo.blogspot.com/