torsdag, oktober 08, 2009

Varför så hemligt kring Apoteket?

I höst har Apoteket haft två extra bolagsstämmor och vad jag vet så har ingen i riksdagen fått information om dessa stämmor. Enligt regeringens eget dokument Styrelseansvaret i företag med statligt ägande kan man läsa följande: "Riksdagsledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämma i de företag där staten äger minst 50 procent av aktierna och som har fler än 50 anställda". Det rätten förutsätter att man dessutom får information om när och var dessa stämmor äger rum. Vidare står det att "Styrelsen ansvarar i dessa fall för att kallelse till bolagsstämman skickas till riksdagens centralkansli i samband med att kallelse till bolagstämma utfärdas". Vid en kontakt med riksdagens centralkansli framkommer det att en sådan kallelse till dags dato inte inkommit. Vän av ordning undrar med rätta varför och kommer att ställa en fråga till ansvarig minister. Inte ens styrelsen för Apoteket Ab blev ju kallad till extrastämman så det verkar som vissa frågor är extra hemliga. Ett tydligt fall för konspirationsklubben att gräva vidare i.

I dokumentet som inleds med förord av näringminister Maud Olofsson så kan man också läsa följande: "Styrelseledamotens förtroendeställning innebär att denne har en lojalitets- och vårdnadsplikt i förhållande till bolaget. Vid fullgörande av sitt uppdrag ska varje ledamot vägledas av bolagets bästa".

Och vidare skriver man "En enskild styrelseledamot ska ha en stark integritet och förmåga att vid varje beslut alltid se till bolagets bästa. Var och en av styrelseledamöterna ska vidare vara kapabel att sätta sig in i det beslutsunderlag som ges till styrelsen och kunna göra självständiga bedömningar av företagets verksamhet". Något som en enig styrelse för Apoteket AB (inklusive Henrik Lundström, Ämnesråd på Enheten för Hälso- och sjukvård på Socialdepartementet) gjorde. Vilket resulterade i att styrelsen sedan fick sparken av regeringen eftersom man vägrade godta det nya direktivet som man ansåg hotade Apotekets verksamhet.

Jag har i alla fall lämnat in en skriftlig fråga och en interpellation till socialminister Göran Hägglund angående nya ägardirektiv och Apoteket ABs framtid. Apoteket AB har för övrigt fått ny styrelse. En av de nya ledamöterna, Kristina Schauman, är hämtad direkt från Carnegie. Schauman slutade på Mats Odells favoritbank den 1 september enligt uppgift från företaget även om det enligt medieuppgifter verkar som hon var kvar den 2 september.

Dagens bloggtips: Margareta som säger nej till Moderaterna, Ilsemarie om LAS, Christian som numera blivit hemlig, Peter undrar vem som inspirerar till kontroll av Public service.

Andra bloggar om politik, Apoteket, regeringen, Göran Hägglund, Maud Olofsson, samhälle.

1 kommentar:

gummi sa...

Det är märkliga är hur man kan hävda att privatiseringen kommer ge billigare läkemedelskostnader och bättre öppettider. Jag har lärt mig att längre öppettider ger högre kostnader, men jag kan ha fel.

Det ser dock ut som att Tamro inte kan få ekvationen till att gå runt på receptläkemedel.

http://www.dn.se/ekonomi/budgivare-pa-apoteket-tvekar-1.967642

En övrig fundering är hur nya aktörer kan komma in på marknaden och börja sälja läkemedel då det inte verkar finnas något statligt IT-system..

http://www.apoteksbloggen.se/apoteket-kommer-med-nya-uppgifter/