lördag, januari 21, 2012

Strävan efter ett jämlikt samhälle

Igår blev jag tillfrågad om jag ville skriva en text om Socialdemokratins framtida utmaningar. Jag vet inte om gårdagen var den bästa att snabbt skriva ned dessa funderingar men jag gjorde i alla fall ett försök. Att lyfta problem och utmaningar som handlar om politik efterfrågas så är här är i mina tankar från igår, fredagen den 20 januari, publicerade i dagens Nerikes Allehanda.

"Idag är det många som ställer sig frågan om Socialdemokratin har spelat ut sin roll som samhällsförändrare. Men även om personfrågor skymmer den politiska diskussion så finns det ett behov att titta på hur utmaningarna ser ut idag jämfört med det samhälle där vårt parti startade sitt arbete. Vi lever i ett samhälle där en del familjer köper ny bil, några planerar sin kommande utlandssemester medan andra familjers barnbidrag är det som gör att man har råd att handla mat till helgen. Våra gemensamma tillgångar i form av skolor och vårdinrättningar slumpas bort till vrakpriser allt medan det blir färre lärare, färre personal på äldreboenden.

För drygt 100 år sedan var det uppenbart att om livet ska bli bra för flertalet av oss så krävs att man hjälps åt och att strävan efter jämlikhet är vägen fram till ett bättre samhälle. Vår ideologiska kompass har inte förändras men däremot behöver vi utveckla vår politik och förnya vårt sätt att finnas i människor vardag. 

 Jag tror att det sätt som Socialdemokraterna i Örebro har valt att bygga sin politik, i dialog med medborgarna, är en förutsättning för att vårt parti på alla nivåer ska uppleva som relevanta att lyssna på. Först när människor känner igen sig i de frågor och problem som vi pratar om, först då är man också beredd att ge oss förtroende.

Att lyssna på dem som jobbar i de verksamheter som vi äger gemensamt är lika viktigt som att lyssna på dem som jobbar i eller driver privata företag. För mig är arbetslivets villkor en av de frågor som Socialdemokratin alltid haft och kommer att ha i fokus. För även om villkoren förändras och förbättras för många som jobbar så får andra sämre villkor, villkor som sliter ut och bidrar till utslagning. Stress och ofriheten är stor för alla de som tvingas gå mellan arbetspass som delats upp under dagen, där stor del av den egna fritiden får användas för att ta sig till och från jobbet.  

Vi måste tillsammans med både företag, forskare och organisationer föra samtal om hur vi kan utforma en politik för en klimatsmart tillväxt, en tillväxt som inte skadar miljön. Att bygga nya bostäder och samtidigt renovera stora bostadsområden skapar nya arbetstillfällen och förbättrar miljön för boende samt sänker energikostnaderna. Det krävs en miljö- och klimatpolitik på internationell nivå för att åstadkomma ett varaktigt resultat, miljöproblem stannar inte vid gränserna.  

Idag ser vi hur inkomstskillnaderna ökar, hur Sverige blir allt mer ojämlikt. För den som blivit rikare känns det bra men för den som hela tiden halkar efter blir vanmakten allt större. Den ökande individfokuseringen gör att många inte längre ser sig som del av helheten. Allt fler ställer sig frågan om varför de ska bry sig om andra samtidigt som vi är mer beroende av andras insatser under hela vårt liv. Där är arbetslösheten inte bara en fråga för den som är arbetslös utan i högsta grad en fråga för oss alla. Att fler får ett jobb, istället för den massarbetslöshet som råder idag, innebär att alla blir rikare. Att sjuka och arbetslösa kan känna trygghet, även ekonomiskt, minskar inte tryggheten för dem som har jobb och är friska minskar. Tvärtom, ju fler som har det bra desto bättre.

Min bild är att många medborgare delar Socialdemokratins värderingar men känner sig vilsna inför vårt parti och den politik vi för i riksdagen. Utan medborgarnas förtroende kan vi inte heller ta oss an de politiska utmaningar som vi idag ser. Nu är det upp till oss Socialdemokraterna att försöka återskapa det förtroende som raserats. Det kommer inte att bli lätt. Men att bara se på när klyftorna ökar och välfärden raseras är inte ett alternativ för den som vill ha ett solidariskt samhälle där ingen lämnas åt sitt eget öde."

Andra bloggar om Socialdemokraterna, politik.