lördag, mars 26, 2011

Social demokrati

Idag höll Socialdemokraternas nyvalda partiordförande Håkan Juholt sitt installationstal. Många av oss som är närvarande har fått frågan om vad vi ville höra, vilka förväntningar vi hade på Juholts tal. Jag utryckte till en journalist att jag förväntade mig ett bra och starkt ideologiskt tal där frågor som arbetslivets villkor skulle tas upp.

Juholts inledning med att lyfta upp kulturens betydelse för vår samhälle var en överraskande men fantastisk start på det tal vi hade hoppats på. Han citerade Orionteaterns konstnärliga ledare Stina Oscarsson: " Vi håller på att förhandlas till de framtidens människor som vet priset på allt men inte värdet på något".

I sitt tal fortsatte Juholt att prata om behovet av att hålla ihop samhället, att sätta gräns för rovdriften på människor i arbetslivet. Om vikten av det han valde att kalla social demokrati. Ett exempel på det: "Social demokrati är när friheten växer, därför att vi är jämlika och trygga med varandra. Idag och i morgon!"

Ett sista citat från det talet: "Jämlikhet och solidaritet är inte bara samhällsnyttigt. Jämlikhet och solidaritet är en förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt".

För övrigt så tycker jag att Håkan Juholts sätt att beskriva vår politik och använda vårt namn i den beskrivningen var helt lysande, social demokrati kommer att användas i många tal och debatter framöver. Nu kör vi!

Läs Håkan Juholts tal här.

Andra bloggar om politik, Håkan Juholt, partikongress, Socialdemokraterna, demokrati.

söndag, mars 20, 2011

Kärnkraften hör inte till framtiden

Apropå det som händer i Japan så hade jag en krönika i Karlskoga Kuriren tidigare i veckan. Lägger nu upp den här för bloggens läsar:

I juni förra året tog riksdagen beslut om att återigen tillåta nybyggnation av kärnkraftverk i Sverige. Beslutet togs med 2 rösters övervikt, vi var 172 som röstade emot men tyvärr var det 174 som röstade för. Och detta beslut togs 30 år efter folkomröstningen om kärnkraft i Sverige som ledde till att riksdagen röstade för att alla reaktorer skulle vara avvecklade till 2010. Bakgrunden till att man genomförde en folkomröstning om kärnkraft var att en allvarlig olycka inträffat i ett kärnkraftverk i Harrisburg, USA.
Idag följer vi rapporteringen från Japan med växande oro. Efter flera explosioner på kärnkraftverket Fukushima och rapporter om partiell härdsmälta (samma som i Harrisburg) så frågar sig många hur det kan komma sig att man byggt kärnkraftverk i ett område där det sker jordskalv flera gånger per år.

Men det är inte bara jordskalv som kan åstadkomma problem på ett kärnkraftverk. På det svenska kärnkraftverket Forsmark inträffade den 25 juli 2006 en kortslutning i ett ställverk utanför reaktor 1 som fortplantar sig i interna system. Delar av nödkylningen blev strömlös och vattennivån i reaktortanken sjönk och risk för en härdsmälta uppstod. Efter 22 minuter lyckas operatörerna manuellt koppla in reaktorn på det allmänna elnätet. 2008 riktar Strålskyddsmyndigheten allvarlig kritik mot Forsmark då man upptäckt att en ventil i ett nödkylsystem i reaktor 2 felaktigt varit stängd under ett helt år. Ventilen är viktig för nödkylningen av reaktorhärden om ordinarie kylsystem slagits ut. Hur många kommer ihåg dessa ”incidenter” idag?

Då, 1980, när diskussionerna om kärnkraftens vara eller icke vara debatterades som mest så var jag 17 år och fick till min besvikelse inte vara rösta i folkomröstningen. Min röst hade jag gett till Linje 3 som var ett nej till fortsatt utbyggd kärnkraft. Många menar att den tekniska utvecklingen lett till säkrare kärnkraft och farhågorna för 30 år sedan var felaktiga. Det måste också ha varit regeringens och riksdagens argument till varför valt att köra över folkomröstningsbeslutet. Men för egen del har jag svårt att se hur mycket säkrare kärnkraften är idag. Man måste omgärda även sophanteringen av avfallet från kärnkraftverken med sträng säkerhet i flera tusen år. Enligt vissa experter så kommer avfallet efter 10 000 år inte utgöra någon säkerhetsrisk medan den finska strålsäkerhetsmyndigheten uppger att det tar 100 000-tals år.

Frågan som jag nu ställer mig är om vi behöver en ny folkomröstning kring kärnkraftens vara eller icke vara. För även om riksdagen har fattat beslut i frågan så har varje ny generation ett ansvar att fundera över om besluten är bra för framtiden. Nya kärnkraftverk, säkerhetsaspekter och kommande avfall, är som sagt inte en fråga bara för oss som är riksdagsledamöter. Dagens 17-åringar och alla nya generationer kommer i högsta grad vara berörda i framtiden av de beslut som tagits. För egen del så har jag stärkts i min uppfattning att kärnkraften borde avvecklas. Frågan är om Maud Olofsson kommer att hålla kvar vid sitt beslut.

Andra bloggar om politik, kärnkraft, Japan, Fukushima, Maud Olofsson, folkomröstning, regeringen.

tisdag, mars 08, 2011

Kvotera mera

Jag är en av 349 ledamöter i riksdagen. En hel del av oss är här därför att informell kvotering tillämpas. Och det är bra, det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns fyra delmål varav det första är: ”En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.”

Och eftersom Sveriges befolkning tycker att det är bra med riksdagsledamöter från hela landet, inte bara landsbygd och inte bara storstad så är det idag en mix.

Så där ser det ut i Svenskt Näringsliv och i LO också. Man kvoterar platser så man ska kunna undvika för många av samma sort från ett visst företag/bransch eller förbund. Ibland är det extra svårt när det gäller dessa styrelser. Men när jag och många andra pekar på att det inte bara behövs folk från olika ställen utan också en bra mix av kvinnor och män blir det motstånd. "Vi måste ha rätt kompetens" osv.

I höstas skrev jag en motion till riksdagen om kvotering till börsbolagens styrelser. Den kommer förmodligen bli nedröstade av ett antal inkvoterade riksdagsledamöter. Som anser att det är fel att bli kvoterad pga sitt kön, men helt ok pga sin bostadsort.

Läs gärna hur man ser på frågan om kvotering från spansk synvinkel: Vår succé med kvotering en läxa för Sverige. Även Aftonbladet verkar vara på i frågan,läs också vad Lena Mellin och Malin Wollin.

Dagens bloggtips som kan uppröra och beröra: Utredarna, Maryam, Försök att inte se så snygg ut.

Andra bloggar om politik, kvotering, jämställdhet, feminism.