torsdag, november 26, 2009

En sjuk politik för ökade orättvisor

Det är vad vi nu ser effekterna av runt om i Sverige. När jag idag läste Monica Gunnes krönika i Aftonbladet så slås jag en än gång vilken direkt påverkan som politik har på enskilda människors liv. Dålig politik ger dåliga effekter och uppenbarligen nöjer sig inte regeringen med det man redan har gjort, det finns fler ideér.

En sak som man kan fundera över är om den orättvisa politiken också hänger ihop med regeringens hemliga utnämningspolitik. Att snabbt tillsätta personer i ledande ställning utan att dessa ens behövt söka sina tjänster får nog fler än jag att fundera över om de är tillsatta på politiska mandat i syfte att snabbt åstadkomma förändringar, försämringar och i vissa fall rena kaoset inom verksamheten. Allt för att flytta fokus från regeringen.

Men när väl medierna får upp ögonen för både den orättvisa politiken men också lögner, halvsanningar och dåligt ledarskap hos en eller flera ministrar så har regeringen alltid en egen nödutgång. Sekretess eller inte sekretess kring de så kallade tsunamibanden, rotas fram som ett nytt ärende på regeringens bord när allt fokus riktas mot Reinfeldt & Olofsson med anledning av ägarstyrningen (eller vad man nu ska kalla det...) och skandaler kring Vattenfall och bristande agerande kring SAAB. "Skyll på alla andra för vi har inte gjort något fel" känns som höstens devis från den borgerliga regeringen. Frågan om 8000 personer som riskerar att bli arbetslösa kommer att nöja sig med undanflykter från regeringens sida. Och om det värsta skulle inträffa, tänker regeringen medge att det var dom som försämrade a-kassan?

Andra bloggar om politik, SAAB, regeringen, Fredrik Reinfeldt, arbetslöshetMaud Olofsson.

tisdag, november 17, 2009

Svar från Maud Olofsson....

Fick jag idag på min skriftliga fråga som jag lämnade in förra veckan.

Bakgrunden till min fråga är att TV4 enligt hemliga källor fått reda på att Vattenfalls vd Lars G Josefsson hade för avsikt att sälja elnätet. Något som dementerades från både Josefsson och näringsminister Maud Olofsson trots att TV4 till och med hade tillgång till ett styrdokument som hade varit uppe i styrelsen.
Här är frågan:

2009/10:180 Försäljning av Vattenfalls elnät av Eva-Lena Jansson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c)

I TV4:s nyhetssändning den 10 november framkommer uppgifter om att Vattenfall, som är ett av staten helägt bolag, planerar att sälja hela sitt elnät i Sverige. Elnätet ger elförsörjning till ca 850 000 hushåll och många företag i hela Sverige. Anledningen till att Vattenfall planerar att sälja elnätet är att bolaget vill kunna finansiera byggandet av kärnkraftverk i Storbritannien.

Vid tidigare debatter har företrädare för regeringen dementerat att hela eller delar av Vattenfall ska säljas under nuvarande mandatperiod. Det framgår inte av medieuppgifterna om Vattenfalls vd Lars Josefsson har fått regeringens mandat att agera eller om det är vd:s egen idé.

Enligt regeringsformen 9 kap. 9 § behöver regeringen riksdagens godkännande vid väsentliga ändringar av bolagets inriktning. Något sådant godkännande för Vattenfall har inte riksdagen gett regeringen.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Har näringsministern för avsikt att väsentligt förändra inriktningen för Vattenfall i syfte att sälja bolagets elnät?

Och här är svaret från Maud Olofsson:

Svar på fråga 2009/10:180 av Eva-Lena Jansson (s) Försäljning av Vattenfalls elnät

Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag har för avsikt att väsentligt förändra inriktningen för Vattenfall i syfte att sälja bolagets elnät.

Eva-Lena Jansson baserar sina frågor på uppgifter som framkommit i media. Det är inte alltid som det som står eller sägs i media är korrekt, så låt oss hålla oss till fakta. Det är inte sant att Vattenfall tänkt sälja elnät för att finansiera köp av kärnkraft i Storbritannien.

Fakta, som jag vill påminna om, är att det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som stod bakom Vattenfalls förvärv i Tyskland.

I enlighet med sin bolagsordningen bedriver Vattenfall sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Som företrädare för ägaren förväntar jag mig att bolaget kan leverera en marknadsmässig avkastning och ser att bolaget investerar i förnyelsebar energi. Jag förutsätter även att denna verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder och att bolaget ställer om till mer miljövänlig energi i takt med att behoven av ny kraft finns eller mindre miljövänliga energikällor kan bytas ut. Styrelsen och bolagets ledning har ansvar för den operativa verksamheten såsom investeringsplaner för ny produktion samt förvärv och avyttringar av delar av verksamheten inom ramen för bolagets strategi och uppdrag.

Jag vet att det inte är aktuellt att sälja Vattenfalls svenska elnät.

Stockholm den 17 november 2009

Maud Olofsson

Det märkliga med svaret är att samma Olofsson så sent som förra veckan skrev SvD att "Hon bekräftar att planerna på att sälja elnätet och investera i brittisk kärnkraft varit uppe till diskussion i styrelsen".

Det där med att komma med nya varianter på vad man sagt olika dagar börjar bli ganska besvärande. Börjar det bli så invecklat att man inte längre har koll på vad som sagts tidigare och därav motsägelsefulla svar?

Bloggtips: Ilse-Marie om statliga bolag till salu.

För övrigt så vill Folkpartiets Jan Björklund sälja Vattenfall.
Nu väntar jag bara på att få höra vad Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt tycker i frågan. Så där överens verkar de inte vara mer än att sälja det som säljas går. Det är väl tidsplanen som man förhandlar just nu.

Andra bloggar om politik, Vattenfall, regeringen, Maud Olofsson, utförsäljning.

måndag, november 16, 2009

Riktigt illa av regeringen

Det är inte bara jag som tycker att regeringen har misskött sig och sin styrning när det gäller Vattenfall. Idag är det en ekonomijournalist på DN som uttrycker samma sak. Vilket faktiskt är mycket tuff kritik. Att Alliansfritt är kritiska är inte lika oväntat men välgrundat eftersom man kan redovisa att Maud Olofsson skyllt ifrån sig trots att hon varit ansvarig för Vattenfall de tre senaste åren. Och inte blir man mer trovärdig från regeringens sida bara för att man byter åsikt från en dagen till den andra.

En sak är säker. Rabaldret kring Vattenfall är bara en utvikningen av den långkörare som går under namnet utförsäkringssåpan. Som fick ett delavsnitt idag när man på LKABs bolagsstämma fattade beslut att göra bolaget till ett publikt bolag. För mig innebär det att det är ett första steg inför nästa mandatperioden när borgarna tänker sälja fler statliga bolag, bland annat Vattenfall och LKAB. Kom ihåg var ni läste det först. Men det går ju att påverka genom att sätta stopp för Reinfeldt & Co den 19 september 2010.

Fler bloggar om politik, Vattenfall, regeringen, Maud Olofsson, utförsäljning.

lördag, november 14, 2009

Dags för Reinfeldt att svara!

Läser i dagens Aftonbladet att statsminister tillika Moderatordförande Fredrik Reinfeldt kräver svar av Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin angående Thomas Bodströms politiska framtid.

Nu kan jag tycka att en Moderat partiordförande borde ha fullt upp med att hantera det faktum att Moderaternas partidistriktsordförande Lars-Ingvar Ljungman från Vellinge uttalar sig och agerar som en Sverigedemokrat. Men det är uppenbart att Reinfeldt och Moderaterna på riksdnivå inte tänker ta i den frågan. Söker man på Moderaternas hemsida efter uppgifter om Vellinge så får man inte en enda träff. Och det efter en veckas het debatt med nyhetsartiklar i medier i hela landet.

Så varför Reinfeldt vägrar du uttala dig om dina partikamraters agerande kring ensamkommande flyktingbarn, när du har tid att engagera dig i andra partiers nomineringsprocesser? Att tiga är att samtycka.

Bloggtips: Kent om kritiken mot Vellinge-Moderaterna, Ilse-Marie om världens hårdaste sjukregler, Peter om Vattenfall, Bodström och Vellinge.

Andra bloggar om , , , , , , , , .

fredag, november 13, 2009

Jag ska inte peta i detaljerna sa Maud Olofsson

Idag avgörs om Vattenfalls VD Lars G Josefsson får sparken. För även om näringsminister Maud Olofsson inte velat säga om hon har kvar sitt förtroende för Josefsson så är i alla fall fackförbundet SEKO tydlig med att sitt missnöje med VD:n. Oppositionen har begärt att näringminister Maud Olofsson ska komma till riksdagens Näringsutskott och förklara de senaste veckans avslöjande om Vattenfall. För även om kritikten mot Vattenfalls VD har varit tuff så är vi många som undrar hur det kan komma sig att regeringen inte agerat tidigare. Näringsminister Maud Olofsson har tidigare kaxigt uttalat att regeringen har haft för avsikt att inte peta i detaljerna utan styra de statliga bolagen genom tydliga direktiv, men hittills har man inte lyckats särskilt bra.

För modligen får Lars G Josefsson gå idag när nya uppgifter om att Vattenfall dessutom är pantsatt via en försäkring i Tyskland. Men man kan ju funderar över det faktum att regeringen reagerar först när media fått reda på planerna om nya kärnkraftverk & försäljning av elnätet. För regeringen har ju direkt insyn i Vattenfalls styrelse och de planer som Josefsson redovisat där. Att Maud Olofsson försöker framställa det som om regeringen inte kände till dessa planer är ju bara pinsamt och ett sätt att rädda sin egen ställning. Men att ta ansvar har inte varit regeringens bästa gren denna mandatperiod. Att skylla på andra är man desto bättre på.

Sen finns det ju andra i regeringen som agerar när man är missnöjd med tjänstemän. Igår meddelades att Anders Eriksson, fd SÄPO-chef, fick lämna säkerhetsnämnden. Nämnden har som uppgift att bla granska hur hemlig övervakning sker. Gissar att regeringen är ganska nöjd ändå över att allt just nu handlar om Vattenfall istället.

Andra bloggar om politik, Vattenfall, kärnkraft, Maud Olofsson, SEKO, övervakning.

tisdag, november 10, 2009

Vattenfalls elnät till salu, rea på allt

Men vem har egentligen gett Vattenfalls VD Lars Josefsson i uppdrag att sälja bolagets elnät/kablar/stolpar/kraftledningar och därmed förändra bolagets inriktning?

För enligt Regeringsformen 9 kapitel 9 § så måste regeringen får riksdagens godkännande vid förändring av Vattenfalls inriktning. Och det har hittills inte regeringen begärt, i alla fall inte offentligt. Men om kärnkrafts- och marknadskramarna Reinfeldt & Olofsson skulle kunna tänka sig sälja ut ännu mer av statens tillgångar för att få bygga ny kärnkraft i Storbritannien, så skulle det inte förvåna mig det minsta.

Men för att få ett svar på frågan hur regeringen har eller ska agera angående Vattenfall så lämnar jag för säkerhets skull in en fråga till näringsminister Maud Olofsson om hon tänker begära bemyndingande från riksdagen att ändra inriktning för bolaget. Svar ska ges inom fyra arbetsdagar vilket innebär att Olofssons svar kommer senast måndag den 16 november.

Andra bloggar om politik, Vattenfall, kärnkraft, Maud Olofsson, Fredrik Reinfeldt.

Om att torska dit

Idag avslöjar tidningen Metro att Folkpartiets kommunalråd i Huddinge Åke Blomqvist dömts till dagsböter efter att försökt köpa sex av en minderårig flicka. Till media säger Blomqvist att han inte uppfattade flickan som minderårig och att det inte blev något sex. Flickan har till Polisen uppgett att han ljuger och att de visst hade sex.

Med tanke på både Blomqvists egna kommentarer men också andras till media så har jag ett antal frågor som jag önskar få svar på:
1. Hade Blomqvist beställt en minderårig?
2. Hur kan det komma sig att ingen verkar känner till historien trots att domen mot Blomqvist föll i september? I Tingsrätten deltar ju nämndemän från olika politiska partier.
3. Kommer FPs partisekreterare Erik Ullenhag ta avstånd från sin partikamrats agerande? På Folkpartiets hemsida finns i alla fall en klar uppfattning: "Den som köper sex av en annan människa ska straffas".

Andra bloggar om politik, samhälle, sexköp, prostitution.

fredag, november 06, 2009

En regering som skyller sina egna tillkortakommande på andra borde avgå

Flera borgerliga politiker och deras sakkunniga antyder eller säger rent ut att det egentligen är Göran Persson och den förra Socialdemokratiska regeringens orsak till att regeringen Reinfeldt nu sagt ja till den tysk-ryska gasledningen. Eftersom den här borgerliga regeringen verkar vara mer ansvarslös än vad jag någonsin kunnat ana så föreslår jag ni som undrar vad som är rätt läser följande text från regeringenskansliet daterat sommaren 2006, dvs då det var en Socialdemokratisk regering:

Projektet ligger inte i Sveriges intresse. Sverige har ingen fördel av det men många nackdelar och flera av dessa innebär en betydande negativ påverkan för Sveriges del. Risken för Östersjöns miljö, försvars- och säkerhetsskäl, påverkan på fisket och förlust av handlingsfrihet i den ekonomiska zonen är de främsta skälen mot projektet. Det finns troligen alternativ till projektet som är miljömässigt, ekonomisk och teknisk bättre, något som kan göra det svårt att motivera ett tillstånd till projektet med tanke på den nationella lagstiftningens och EG-lagstiftningens syften att främja långsiktigt hållbara lösningar och miljöhänsyn.

Eftersom regeringen Reinfeldt a. inte ställt tillräckligt hårda miljökrav, b. inte lyssnade på de remissinstanser som kom med kritiska synpunkter, c. valde att lyssna på Putin, d. inte gjorde någon säkerhetspolitisk bedömning, så valde man alltså att säga ja till ett gigantiska fossilprojekt istället för att värna en hållbar miljö- och klimatpolitik. Undrar för övrigt om någon Bildt har aktier kvar i Gazprom?

För egen del har jag valt att tacka nej till seminarier, middagar och bjudresor till Ryssland angående gasledningsprojektet. Hade fakta varit att Sverige inte kunnat säga nej till gasledningen hade aldrig Nord Stream behövt lägga ner så mycket pengar på att lobba för sitt projekt.

Passar på att tipsa om Hartman som bloggat om journalister som lever på välgörenhet, och Ilse-Marie som bloggat om den "öppna utfrågningen" angående sjukförsäkringen, Åsa som också bloggat om gasledningen.


Andra bloggar om politik, Andreas Carlgren, gasledning, östersjön, Nord Stream, Rödgrön, Reinfeldt.

torsdag, november 05, 2009

Nytt rekord i bortförklaringar

sattes vid dagens frågestund i riksdagen. Vid flera frågor så försökte ministrarna, särskilt Littorin och Sabuni, att prata bort saklig kritik genom att vid upprepade tillfällen köra sitt gamla mantra om "12 år med Socialdemokratisk regering". Allt som är bra har med samma logik kommit till genom 3 år med borgerlig regering. Vilket naturligtvis inte är sant.

Men frågan är om inte miljöminister Andreas Carlgrens försök till svar på Anders Ygemans fråga var dagens höjdare när han försökte förklara att Reinfeldt och Putin hade pratat gasledning men ändå inte hade pratat gasledning. Att det funnits påtryckningar från Ryssland är lika uppenbart som att regeringen gav efter för dessa.

Det känns skönt att vara en del av det rödgröna samarbetet som sätter klimatfrågan högt på dagordningen och värnar Östersjön istället för Nord Stream . Jag kan dock notera att den så ofta frispråkiga Carl B Hamilton inte är överens med sina allianskamrater och pekar precis som flera andra kritiker på att det går på tvärsen mot den svenska energi- och säkerhetspolitiken.

För övrigt så undrar jag om Alliansens organga färg har samma syfte som den oranga varningstriangeln? Det vill säga farligt innehåll.

Läs gärna Alliansfritt som berättar mer om regeringens bortförklaringar och halvsanningar, mer om Hamilton, om farliga ledningar och om Moderaternas trixande med siffror.

Andra bloggar om politik, Andreas Carlgren, gasledning, östersjön, Nord Stream, Rödgrön, Reinfeldt.

onsdag, november 04, 2009

Varför fokus på en bifråga?

sa Pilsäter, Weibull-Kornias, Qarlsson och Johnsson i dagens debatt om genomförandet av tjänstedirektivet. Till skillnad från de borgerliga riksdagsledamöterna så anser jag INTE att den svenska kollektivavtalsmodellen och arbetsrätten är en bifråga.

I regeringens förslag som den borgerliga riksdagsmajoriteten ställde sig bakom fanns det ett förslag att ta bort den så kallade filiallagen utan att ersätta den med en förändring som LO, TCO och SACO ansett vara nödvändig för att facken också fortsättningsvis ska kunna teckna kollektivavtal.
Det handlar om att företag och näringsidkare som kommer till Sverige ska ha en "behörig företrädare i landet". Med dagens beslut, som vi rödgröna röstade emot, så är risken uppenbar att fackliga organisationer får resa Europa runt för att försöka hitta en motpart och att de anställda blir skyddslösa.

Och det värsta är inte att borgarna faktiskt medgav att LO/TCO/SACOs farhågor skulle kunna besannas med regeringens förslag. Det värsta är att representanter för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna stod i riksdagens talarstol och påstod att man gillade den svenska kollektivavtalsmodellen. Falsk varudeklaration kallas sånt det på byråkratsvenska:-(

På tal om falsk varudeklaration, i morgon ska jag debattera de långa väntetiderna för a-kasseersättning med arbetsmarknadsminister Littorin. Det heter ju att a-kassan är en omställnings- och inkomstförsäkring, men när arbetslösa tvingas vänta flera månader på sin ersättning så tror jag många får helt andra associationer till a-KASSan.

Några tips på bloggar med olika perspektiv på tillvaron: Eva Rundkvist, Rabiatfeminism, Ilsemarie, Johanna Graf, Anna Ardin, Helén Pettersson, Nathalie Sundesten-Landin, Anna-Lena Lodenius, Opassande, Mary X Jensen, Tindra, Amanda Brihet, AC Brockman.

Andra bloggar om politik, Socialdemokraterna, samhälle.

söndag, november 01, 2009

Nytt perspektiv på integritetspolitiken

Idag togs viktiga steg för att förändra och förbättra Socialdemokraternas politik på integritetsområdet. Efter att borgarna röstat igenom FRA-lagen var jag med och startade sossarmotstorebror för att försöka bidra till att hålla liv i debatten om integritetspolitiken. Oron kring IPRED-lagen kom också upp och det kommer nu att leda till att lagen ska förändras. Frågor om den personliga integriteten berör inte ungdomar vilket en del tycks tro. Och för mig har det varit ganska uppenbart eftersom Örebro Arbetarekommun (Socialdemokraterna i min hemkommun) har diskuterat dessa frågor i flera års tid.

För den debatten behövs också i Socialdemokraterna. Många har varit aktiva, framför allt i bloggvärlden och det märks att det nu gjort avtryck på dagens kongressbeslut.

Här de två attsatserna som idag bifölls:
I26:2 att (S) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.
I26:3 att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Dessutom bifölls motion I36 (som jag själv varit med och författat) om att Modernisera upphovsrätten.som hade följande attsats:

I36:1 att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Björn, Eva, Erik Åsa, Johan, Peter, Alexandra har bloggat från dagens kongress.

Andra som bloggar om politik, Socialdemokraterna, integritet, jobbkongressen, IPRED, internet.