söndag, november 01, 2009

Nytt perspektiv på integritetspolitiken

Idag togs viktiga steg för att förändra och förbättra Socialdemokraternas politik på integritetsområdet. Efter att borgarna röstat igenom FRA-lagen var jag med och startade sossarmotstorebror för att försöka bidra till att hålla liv i debatten om integritetspolitiken. Oron kring IPRED-lagen kom också upp och det kommer nu att leda till att lagen ska förändras. Frågor om den personliga integriteten berör inte ungdomar vilket en del tycks tro. Och för mig har det varit ganska uppenbart eftersom Örebro Arbetarekommun (Socialdemokraterna i min hemkommun) har diskuterat dessa frågor i flera års tid.

För den debatten behövs också i Socialdemokraterna. Många har varit aktiva, framför allt i bloggvärlden och det märks att det nu gjort avtryck på dagens kongressbeslut.

Här de två attsatserna som idag bifölls:
I26:2 att (S) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.
I26:3 att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Dessutom bifölls motion I36 (som jag själv varit med och författat) om att Modernisera upphovsrätten.som hade följande attsats:

I36:1 att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Björn, Eva, Erik Åsa, Johan, Peter, Alexandra har bloggat från dagens kongress.

Andra som bloggar om politik, Socialdemokraterna, integritet, jobbkongressen, IPRED, internet.

3 kommentarer:

Johannes sa...

Nu är jag svår och säkert orättvis, men det ända jag ser när jag läser detta är "Vi vill inte gå emot den mäktiga upphovsrättsmaffian men ändå se ut som vi vill ha rättsäkerhet"

IPRED är i mina ögon en köpt lag från början till slut. Rika och framför allt mediastarka krafter har gjort en massiv global lobby-insatts och har fått diktera sin egen lag, både i sverige och i flera andra länder.

Sveriges regering sålde svenska folket till upphovsrättsmaffian, det är den enkla och tragiska sanningen. Det går inte att bara måla över det med några vackra ord.

dyanna sa...

You have a great blog,and though I don't understand the language very well I manadge.
Have a nice day.

minata sa...

Det som är ett faktum och som kommer att gälla i år framöver är den socialdemokratiska riksdagsgruppens JA till IPRED 25 februari 2009. Besluten i dag (jag var på plats,till och med nära Eva-Lena)är ord i Politiska riktlinjer. Partikongressen(S) röstade avslag på malmömotionen(Avskaffa IPRED-lagen).
Så motståndarna till IPRED-lagen i Temagruppen(utskottet på S-kongressen) är rejält grundlurade!