onsdag, april 29, 2009

Telekompaketet, Vattenfall och en partiordförande på bra humör

Läser att det så kallade Telekompaketet nu är nära sitt avgörande, hoppas nu inte regeringens representant Åsa Torstensson sviker genom att driva en annan linje än den några av de svenska parlamentariker har intagit. För som Ola Larsmo skrev i Dn, EUs telekompaket rör vår demokrati.

Idag var jag på Vattenfalls årsstämma, en årsstämma som väckte känslor av det mindre muntra slaget. Att människor demonstrerar med plakat och banderoller mot den brunkolsatsning som Vattenfall gör har jag full förståelse för. Men att kasta färg på VDn är enligt min uppfattning både korkat och ett hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle. Säkerhetsarrangemanget var stort och det kommer inte att bli mindre efter att några aktivister dessutom försökt avbryta årsstämman mitt under Lars G Josefssons tal. Jag har som sagt förståelse för kritiken mot Vattenfalls sätt att agera i Tyskland, har tidigare motionerat till Socialdemokraternas partikongress om tydligare ägarstyrning. Men hade det inte varit bättre att offentligt under frågestunden redovisa sin kritik istället för att agera på ett sätt som flertalet närvarande bara uppfattade som hotfullt?

För övrigt så verkar min partiordförande vara på bra humör, något som märks bla vid Anders Pihlblads intervju med henne. Sahlin kanske också har drabbats av den där känslan som jag har och som inte går över trots alla negativa opinionsundersökningar. Vi vinner valet. Och blir historiska. Igen.

Andra som bloggar om politik, telekompaket, integritet, Vattenfall, Mona Sahlin, TV4.

måndag, april 27, 2009

Arbetslösa har rätt till ett socialt liv vid sidan av sitt jobbsökande och det där med IPRED

Arbetslösa måste ha rätt att göra mer på sin vakna tid än att söka jobb. Något jag framförde vid dagens interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin angående arbetslösas rätt att få blogga utan att riskera avstängning från a-kassan.

Nu tänkte ministern inte göra några förändringar av regelverket. Men däremot så gillade (!) Littorin mitt förslag om att ta ett initiativ till en träff med SO, A-kassornas Samorganisation, för att gå igenom de olika tolkningar som verkar göras av samma regelverk. Jag utgår från att denna träff leder till en schysst tillämpning av reglerna utifrån vad lagstiftaren har menat. Det har aldrig varit avsikten att arbetslösa skulle betecknas som livegna, utan rätt till meningsfull fritid, utan rätt att vara politiskt aktiv eller idrottsutövande. Och rätten att få uttrycka sin åsikt, att bilda opinion kan inte vara förbehållet ett visst skikt i samhället. Så släpp bloggandet fritt, det är vår!

Och nu till något helt annat som de säger på TV. IPRED.
När det gäller IPRED-lagen så verkar det bli som några av oss trodde, tekniken springer förbi och bredbandsoperatörerna hittar nya vägar och sätt att ta sig förbi det man uppfattar som hinder för sin kundoptimering. Oavsett om upphovsrättsägare anser det vara ett lagbrott.

En upphovsrättsrättsägande som person provar en otraditionell väg att förmedla sina böcker via "gratis fildelning" är Unni Drougge. För henne verkar det ha funkat bra, men skulle det gå lika bra i stor skala med alla typer av böcker, skivor och film och ett betalnr vid sidan av så där? Eller är det för att visa sin goda vilja mot en enskild författare som gör något oväntat som pengarna trillar in? Hur som helst verkar Drougge tycka att det fungerar för henne. Har för mig att flera kända musikband har gjort liknande grejer, känner någon av bloggens läsare till nåt exempel och eventuellt resultat av "gratisutgivning" i större skala?

Dagens bloggtips: Anna och fyra look a likes, Erik efterlyser s-kandidater mot storebror, Thomas om vems verklighet som gäller och Karin om vad som verkligen oroar

Andra som bloggar om politik, a-kassan, bloggar, fildelning, Tele2, Unni Drougge.

söndag, april 26, 2009

Bloggeri, bloggera, bloggar alla

Sociala medier verkar diskuteras och debatteras var och varannan dag. Jag och många andra som är politiskt aktiv förväntas både blogga, twittra och gärna finnas på Facebook, men finns det en gräns för vilka som inte får göra det? Vissa handläggare på en a-kassa hävdar att enskilda arbetslösa inte står till arbetsmarknadens förfogande om man bloggar. Något som fått mig att fundera över om man har rätt till egen tid överhuvudtaget om man är arbetslös? Och var går egentligen gränsen för ett aktivt jobbsökande ? På måndag får jag förhoppningsvis svar när jag och arbetsmarknadsminister Littorin debatterar min interpellation om a-kassans regelverk. Jag har bland skrivit följande:

"Det kan inte vara rimligt att arbetslösa personer som uppbär ersättning från en a-kassa ska hindras från en social tillvaro, rätt till en meningsfull fritid eller dagboksskrivande i bokform eller i digital miljö. Som regelverket nu tillämpas blir ju arbetslösa personer därmed livegna utan rätt till egen aktiv tid utanför jobbsökandet, något som jag menar är helt orimligt i ett civiliserat samhälle."

För det kan väl inte vara så att rätten att uttrycka sina tankar och åsikt är förbehållit en viss grupp i samhället? Svaret är naturligt vis nej. Vilket också traditionell media insett och därmed tvingas man nu förhålla sig till vad enskilda personer men också organisationer beskriver i sina bloggar. Möjligheten att bemöta och beskriva sitt get tyckande kring ett skeende ger en mångfald som alla borde vara oändligt belåtna över om man gillar demokrati och åsiktsfrihet.

Bloggandet ger mig och alla andra intresserade möjlighet att idag kommentera Göran Erikssons artikel i SVD där han hänvisar till panik i partiet. För jag känner inte igen bilden av ett parti i panik. Däremot tror jag vi är rätt många socialdemokrater som upplever att vår politik får väldigt lite utrymme i den politiska debatten. När vi lyfter frågor om den skenande arbetslösheten och det ökande utanförskapet så vill regeringen Reinfeldt inte debattera med oss. Istället så blir det ett mumlande om en global finanskris som man inte kan göra något åt, bättre att sitta still och hoppas att det snart går över.

En av många anledningarna att jag inte känner någon panik är alla människor som vid dörrknackandet, arbetsplatsbesök, fackmedlemsmöten, spontana kommentarer på stan, ger uttryck för sitt stöd för vår politik och ett stort avståndstagande från den borgerliga politiken.

Sen skulle jag vilja påminna de som nu försöker bidra till misstro och förakt mot min partiordförande Mona Sahlin, om det blogginlägg som PM Nilsson skrev på Newsmill i augusti 2008 sedan: "Sahlin är en av de mest erfarna statsministerkandidaterna i svensk modern historia. Hon har förutom riksdagsledamot varit arbetsmarknadsminister, partisekreterare, vice statsminister, näringsminister, integrationsminister och miljö- och samhällsbyggnadsminister. Hennes politiska erfarenhet är större och bredare än vad Erlander, Palme och Carlsson hade när de tillträdde, för att inte tala om Fälldin, Bildt och Reinfeldt."

Så till Sveriges media, granska gärna Sahlin och vår politik men gör det på sakligt och objektivt sätt. Men glöm inte bort att granska Sveriges statsminister tillika moderatordförande Fredrik Reinfeldt på samma sätt. När gjordes det egentligen en riktig analys över den politik som förs från Rosenbad? Och varför ifrågasätter man inte den passivitet som präglar regeringen när det gäller jobbkrisen i Sverige? Var fjärde ung person är arbetslös och regeringens svar är att man inte har råd att satsa på dessa, men uppenbarligen råd att ge mig som högavlönad ännu en skattesänkning. Varför?

Andra bloggar om politik, socialdemokraterna, Mona Sahlin, regeringen, bloggar, a-kassan, arbetslöshet, jobbävning, Fredrik Reinfeldt.

torsdag, april 23, 2009

Ny rättegång?

Idag har det kommit uppgifter om att domaren i Pirate Bay-målet är medlem i olika föreningar som gillar upphovsrätt vilket många tolkar som att domare varit jävig, partisk, i sitt agerande.

Piratpartiet kräver att rättegången görs om och en advokat, Peter Althin vill att domen undanröjs och återförvisas om hovrätten kommer fram till att det förekommit jäv.

Som om debatten om domen inte var tillräcklig så kommer alltså sådana här uppgifter fram nu. Jag undrar faktiskt hur advokater för målsägande, dvs upphovsrättsägarna, tänkte inför rättegången. Hade man trott att dessa fakta inte skulle komma fram?

Sånt fokus som det varit från både allmänhet och media på rättegången borde väl alla jävsförhållanden ha varit undanröjda för länge sedan. För alla med mörka konspirationsteorier är det i alla fall bingo. Och misstron inför det svenska rättsväsendet förstärks av den här typen av händelser. För detta kan inte bara lättvindigt viftas bort eller tystas ner. Om nu någon hade trott eller hoppats på det.

Andra bloggar om politik, jäv, Pirate Bay, upphovsrätt, rättegång.

onsdag, april 22, 2009

Personlig integritet och upphovsrätt, frågor för både Riksdagen och i EU-parlamentet

Trots att den stora oro kring det så kallade EUs Telekompakets innehåll, där flera ansåg att demokratin på nätet var i fara, anser infrastrukturminister Åsa Torstensson att det inte behövdes ett tillägg för att säkerställa fri- och medborgerliga rättigheter. Något som flera svenska EU-parlamentariker däremot gör, bl a Göran Färm. Varför Torstensson inte sett den fara som till och med hennes egen partikamrat Lena Ek verkar ha upptäckt framgår tyvärr inte särskilt bra. Ola Larsmos redovisning i DN över hur Sveriges representant i EU:s expertråd förhåller sig till parlamentets syn på fundamentala rättigheter, ger i alla fall mig olustkänslor.

Nu finns det fler frågor i EU som bollas hos oss i Riksdagen för att sedan beslutas om i parlamentet. Frågan om förlängd skyddstid för artister och musikproducenter när det gäller upphovsrätts kommer upp på torsdagens Näringsutskott och vår inställning är att man ska säga nej till en förläggning till 95 år. Något som svenska socialdemokrater i EU också kommer att driva. Håller vi emot i Riksdagen och Parlamentet så slipper vi förmodligen kompromissförslaget på 70 år istället för 95 år. (Nuvarande skyddstid är på 50 år.) Frågan är nu hur regeringen kommer att agera, blir det på ett sätt i Sverige och ett helt annat agerande i EU? Svårt att veta men vi får väl ställa mer frågor till ansvariga ministrar.

Såg att min kollega i Näringsutskottet, Lage Rahm (mp), startat en insamling till en fond för att "man vill garantera rättssäkerheten vid fildelningsmål". Med tanke på att advokaterna i Pirate Bay-målet hittills har tjänat någonstans mellan 700 000-950 000kr var enbart fram till tingsrätten så inser var och en att det inte räcker med att Rahm lägger in några tusenlappar för att "täcka det juridiska"...

Dagens bloggtips: Henrik Alexandersson var tidigt ute och berättade om Åsa Torstensson och Telekompaketet, Ullis Sandberg om motioner kring integritet och upphovsrätt väg mot partikongressen.

Andra bloggar om politik, telekompaketet, upphovsrätt, integritet.

tisdag, april 21, 2009

Bonus eller icke bonus, det är frågan

Jag har sedan jag kom i riksdagen hösten 2006 deltagit i flera debatter om bonus i statliga bolag. Orsaken till detta kan stavas Maud Olofsson som tidigt var ute och meddelade att den borgerliga regeringen skulle ta bort det bonusförbud för vd:ar i statliga bolag som den förra socialdemokratiska regeringen hade infört. Sommaren 2008tog Maud Olofsson och hennes kollegor beslutet om förändringen som man hade pratat om i två år, men som uppenbarligen inte Anders Borg visste något om. Det var i alla fall vad han sa. Men efter en debatt som pågått sedan finanskrisen slog till i höstas har regeringen dragit öronen åt sig och igår tog man beslut att återigen ändra sina riktlinjer, den här gången i helt motsatt riktning.

Kanske hade det två år gamla beslutet om bonus för flera chefer i Vin & Sprit nått media som börjat ställa frågor till regeringen.

Oavsett vilket så kan jag vid dagens debatt med Maud Olofsson utropa Äntligen även om det finns några luckor att täppa till. Men jag undrar hur nöjd vår näringsminister egentligen är med sitt hit och ditagerande.

Andra bloggar om politik, bonus, regeringen, Maud Olofsson.

måndag, april 20, 2009

En inställd demonstration är också en demonstration

men jag har svårt att se hur det kommer att märkas att Pappers avdelning 151 inte går i årets 1:a majtåg mer än att fanan inte är med. Vem som tjänar på detta? Borgarna naturligtvis. För oavsett vad man tycker i AMF-pensionsfrågan så finns det ingen anledning att stanna hemma från arbetarrörelsens högtidsdag.

När Sverige går mot en massarbetslöshet där 500 000 lämnat en kraftigt försämrad a-kassa, ett Sverige där vice statsministern står i TV och säger att det behövs lägre löner och sämre villkor på arbetsmarknaden, så väljer några fackliga företrädare att uppmana sina medlemmar att stanna hemma. När sjukförsäkringen har bytts ut mot utförsäkring och när a-kassan ersätts med socialbidrag då väljer fackliga företrädare att inte demonstrera. Ursäkta mig men jag förstår faktiskt inte hur de tänkte. Varför inte välja att demonstrera sin ilska istället? Det hade varit betydligt mer kreativt än att ge några på Rosenbad skadeglädjen över rosornas batalj.

söndag, april 19, 2009

Vad betyder ett politiskt ställningstagande?

Idag presenteras flera opinionsundersökningar. En av dessa handlar om svenska folkets syn på euron. 47 procent vill ha euron medan 45 procent säger nej, övriga är osäkra. Och då vill såklart Jan Björklund (fp) ha en ny folkomröstning. Har för mig att när min förra partiordförande Göran Persson meddelade att det skulle genomföras en folkomröstning om euron så var siffrorna för ja-sidan ännu bättre. Men svenska folket sa nej och det borde respekteras även av den borgerliga regeringen. Och jag är fortfarande lika övertygad om att det är bättre för Sverige att stå utanför den monetära unionen. Att ha en Riksbank som bedriver en penningpolitik utifrån de förhållande som råder i Sverige är att föredra framför en europeisk Riksbank som anpassar sin penningpolitik utifrån ett europeiskt genomsnitt. Så nej tack, jag föredrar både den svenska kronan och den svenska Riksbanken framför den europeiska varianten. För jobbens skull.

Såg i dagens DN att Piratpartiet nu är det fjärde största partiet i Sverige. Så här stort genomslag för ett parti för en enskild fråga har jag nog inte sett sedan säldöden och Miljöpartiets genombrott. Nu verkar en del ifrågasätta om det är ett verkligt ställningstagande pga att det är gratis att vara med i Piratpartiet, vilket jag tror är ett helt felaktigt synsätt. Att få någon att ta ställning för ett politiskt parti är inte så enkelt så nog ska man respektera även de som gör det utan att det kostar nåt. Jag har därför svårt att förstå varför journalister väljer att göra en nyhet av att man kan fejka en medlemsskapsansökan. Det som borde vara intressant att följa upp är väl om medlemmarna väljer att vara kvar i Piratpartiet. I princip har partiet bara en enskild fråga som man tänker gå till val på och jag har för mig att det finns rätt många andra frågor som också är av intresse för medborgarna. Oavsett vilket så hoppas jag att det nyväckta politiska intresse som nu en massa människor visar också ger avtryck i ett högt valdeltagande i Europaparlamentsvalet. Och att det ger oss fler socialdemokratiska parlamentariker. För jobbens skull.

För övrigt anser jag att näringsminister Maud Olofsson var uppriktig och ärlig med sina avsikter när hon i söndagens Agenda beskrev Centerns arbetsmarknadspolitik. Olofsson vill sänka lönerna, göra det lättare att säga upp folk från jobbet, samt se till att ungdomarna inte omfattas av kollektivavtal i syfte att få otryggare anställningar. Mitt råd till svenska folket: gör Olofsson arbetslös i valet 2010. För jobbens skull.

Andra bloggar om politik, Sifo, opinionsundersökning, Piratpartiet, EU-parlamentet, EU-val, Socialdemokraterna, jobb,Maud Olofsson.

fredag, april 17, 2009

Vad får Piratebay-domen för konsekvenser?

Just nu pågår omfattande spekulationer om effekterna av domen i åtalet mot fyra personer bakom The Pirate Bay. En som var snabb att kommentera är Christian Engström, vice ordförande i Piratpartiet, som menade att Piratpartiet (Engström är första namn på deras EU-lista) nu kommer att bli inröstade i Europaparlamentet. Roger Wallis, professor vid KTH, konstaterade dystert att domen kommer att öppna upp för stämningar mot bredbandsoperatörer som kommer att bli anklagade för medhjälp, något som skulle stanna upp hela bredbandsutvecklingen. Var är vi då på väg?

Dessutom har det kommit fram uppgifter om attdomen varit känd redan innan Tingsrätten offentliggjort den. Något som uppenbarligen inte SVT kände till eftersom man hade helgarderat sig och lagt ut två versioner, en om frikännande och en om fällande dom, på sin hemsida. Fniss.

Här är i alla fall en länk till domen som jag nu tillgängliggör tack vare SVTs medverkan. Jag måste medge att jag är förvånad över utfallet. Trodde inte på fängelse men möjligtvis böter, nu blev det både fängelse och dessutom höga böter. Återkommer med fler kommentarer när jag läst hela domen själv.

Andra bloggar om politik, rättegång, The Pirate Bay, fildelning, upphovsrätt/a>.torsdag, april 16, 2009

Pr-trick och fejkade utspel, en del av den borgerliga taktiken?

Igår hade finansminister Borg och arbetsmarknadminister Littorin en debattartikel i Dn där det påstods att regeringen satsade 10 miljarder kr på "aktiv arbetsmarknadspolitik". I själva verket går drygt 7,5 miljarder kr direkt till a-kassan. Idag var det dags för min riksdagskollega Fredrik Federley att göra ett ett pr-utspel med krav på regeringsombildning. Ett utspel som bara var är bluff för att enligt Federley visa på bloggarnas betydelse för medias nyhetsbevakning.
En som inte var särskilt nöjd över detta var min och Federleys riksdagskollega tillika bloggare Tomas Tobé som till TT gav följande kommentar:
- Utspel som inte är på riktigt försvagar bloggandet. Det man skriver måste vara på riktigt. Och jag är böjd att hålla med Tobé.
För när TT dessutom sätter rubriken "Går det att lita på Federley?" så inser nog rätt många att misstänksamheten kommer vara mycket stor vid nästa utspel från Federley men också mot bloggare i allmänhet. Och då har tyvärr Federleys poäng med sitt utspel fått helt motsatt effekt än vad som avsågs.

För egen del så undrar jag vad regeringens omskrivning av budgeten och Federleys utspel får för effekt på allmänhetens bild av politikers trovärdighet? Allt som ökar politikerförakt är till skada för demokratin och ju större förakt desto lägre valdeltagande. Och lågt valdeltagande är en faktor som brukar gynna de borgerliga partierna. Men ett så iskallt taktiserande förekommer väl inte här?

Själv kommer jag att fortsätta blogga och hålla mig till sanningen, den kan vara nog så bister och besvärande. En och annan satirhistoria har det blivit på bloggen men det har ingen kunnat ta för något annat heller. Om mitt skrivande är av intresse för media är det en bonus. Oavsett vilket så kommer jag att fortsätta blogga så länge jag trivs med det.

För övrigt kan jag inte förstå varför en åklagare vill lägga ner tid på att åtala barnmorskor som ser till att unga tjejer får p-piller utskrivna, medan en annan åklagare lägger ned ett våldtäktsåtal. Proportioner, angelägenhet och grova brott borde väl styra även dessa åklagares verksamhet. Jag tycker det är bra att tjejerna skyddar sig mot oönskad graviditet, även om tjejer och killar borde använda kondom i mycket större utsträckning. När man dessutom vet att en hel del tjejer får sina p-piller i första hand för att minska smärta och blödningar i samband med menstruation så undrar jag varför denna åklagare gör denna prioritering. Är det bara jag så hört att åklagarväsendet klagar över regeringens usla budget på rättsväsendets område?

Dagens bloggtips: Ilsemarie om regeringens Pr-trick, John som är dömer ut en folkvald, Johan som hittar ett rätt hos Brors, Sara om märkliga argument, Veronica om en ny Facebookgrupp, Emma om ett nätverk för kvinnor i Piratpartiet, Martin om några som får för bra betyg.

Dessutom en extra bonus till oss som är födda på 60-talet eller tidigare och kommer ihåg barnprogrammet Benny. För det gör Bodil Malmsten.

Andra bloggar om politik, Fredrick Federley, regeringen, bloggar, p-piller, preventivmedel.

onsdag, april 15, 2009

Är 7 miljarder kr till a-kassan en aktiv arbetsmarknadspolitik?

Häpet beskriver Aftonbladet att "Borg öppnar plånboken". Och fortsätter att skriva om regeringens så kallad satsning på 11 (ska väl vara 10) miljarder kr mot den skenande arbetslösheten. Men vad som inte framgår i artikeln är att 7 miljarder kr går direkt till a-kassan.

Själv skriver finansminister Borg och arbetsmarknadsminister Littorin på Dn-debatt att man "I vårpropositionen som presenteras i dag tillförs 10 miljarder kronor till aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen på tilläggsbudgeten". Men inte heller här framgår fördelningen mellan aktiva åtgärder och pengar till a-kassan. Och hur aktiv är egentligen den så kallade jobbgarantin för ungdomar? Tre månader där merparten av ungdomarna inte får praktik eller utbildning måste betraktas som fiasko. Att utöka den sortens åtgärd kan inte anses vara meningsfullt eller väl använda pengar.

Så var är pengarna till jobben? Kommer det några extra satsningar i år till välfärdsjobben i kommuner och landsting? Eller är det bara en tom påse som Borg viftar med idag? Svaret får vi snart vid dagens budgetdebatt i riksdagen.

Andra bloggar om politik, regeringen, Anders Borg, Sven Otto Littorin, budget, arbetslöshet, a-kassa, välfärd, jobbävning.

tisdag, april 14, 2009

Regeringen Reinfeldts politik ökar utanförskapet

Ett kvitto på det är när socialbidragen ökar i runt om i landets kommuner. Att som regeringen säga sig ha is i magen och inte göra något för att man inte vill dra på sig kostnader är minst sagt kortsiktigt, när lärare, undersköterskor och andra kommunanställda blir arbetslösa och därmed istället ska leva på en statlig ersättning från a-kassan eller socialbidrag från kommunen. Det vore intressant att se en uträkning på hur mycket det egentligen kostar att regeringen helst av allt inte gör något. För passivitet kostar, frågan är som sagt hur mycket?

I morgon när regeringen presenterar sin vårbudget får vi reda på om regeringen tänker göra nåt åt den skenande arbetslösheten. Hittills har det läckt ut att man tänker satsa på en ökning av praktikplatser vilket är bra. Men det räcker inte. Det behövs många fler platser i arbetsmarknadsutbildningar, ky-utbildningar och fler utbildningsplatser på högskolor och universitet. Med all respekt för att praktikplatser kan funka för en del, många fler kommer vara i behov av ny eller kompletterande utbildning för att kunna få ett jobb så småningom.

Sen undrar jag hur finansminister Anders Borg vid budgetdebatten ska kunna försvara att regeringen nu lånar stora summor för att finansiera skattesänkningar samtidigt som det snålas på pengar till välfärdens kärna. För alla som undrar hur det lät vid förra årets budgetdebatt rekommenderar jag en läsning av Helen Petterssons blogginlägg som har några häpnadsväckande citat från finansminister Anders Borg. Själv hittade jag det här: "Vi vill ha en generös och väl fungerande omställningsförsäkring, inte ett permanent försörjningsstöd" apropå den försämrade a-kassan. För alla som undrar så är försörjningsstöd ett ord som normalt används för socialbidrag. Regeringen Reinfeldt & Anders Borg har alltså försämrat arbetslöshetsförsäkringen så att en hel del inte längre får någon a-kassa utan istället ska försöka klara sig på socialbidrag/försörjningsstöd. Hur tänkte Borg egentligen?

Dagens bloggtips: Krassman om behovet av satsning på utbildning, Åsa Westlund om ett Vaxholmsfall går genom Europa, Ilsemarie om det nya Sverige - medelklassen till socialen, samt en överraskning: Kent Persson (M) om att skapa ett engagemang för EU-valet.

Andra bloggar om politik, regeringen, socialbidrag, budget, utbildning, a-kassan, EU-valet, välfärd.

måndag, april 13, 2009

stackars, stackars, stackars oss Socialdemokrater

Nu tycker Expressens ledarsida "nästan synd om Socialdemokraterna". Hur larvig får man vara? Det är inte minsta synd om oss. För vi har en väldigt bra politik, en trygg partiledare och vi värvar nya medlemmar varje dag. Snart är det dags för 1:a maj och valrörelsen inför Europaparlamentsvalet (har nästan bestämt mig för vem jag ska kryssa) pågår även om det inte syns i TV och tidningar. Och vi kommer göra vårt bästa EU-val hittills.

Är det nåt parti som Expressens ledarsida borde tycka synd om så är det väl Kd. Ett parti som ständigt balanserar på 4 procentspärren. Om Kd inte hittar ett nytt fastighetskattelöfte eller ett sänka bensinskatten-fejklöfte så är man rökt vid nästa val. Men egentligen är det inte synd om Kd heller trots att bara 4 av 100 väljare gillar partiet. Några som däremot förtjänar vår medkänsla är personer som sällan eller aldrig får några rubriker eller drev efter sig. De som får vända på varenda krona för att få tillvaron att gå ihop. Och då tänker jag inte på nån som är fejkfattig. Det finns alldeles för många som har låga löner, taskig a-kassa, låg sjukersättning, låg pension eller rent av socialbidrag. Så snälla, snälla, snälla Expressen. Sluta tycka nästan synd om oss Socialdemokrater. Det känns så ovanförskapsaktigt. Och småborgerligt. Ni borde veta bättre, det är jag säker på.

För den som undrar varför jag fortfarande bloggar trots det ointresse som allmänheten enligt Aftonbladet visar för mig (och andra riksdagsledamöters bloggar) så handlar det om en så enkel sak som att jag gillar att skriva. Och att få skriva om vad jag vill utan förbehåll från någon annan än mig själv är helt oemotståndligt. När jag dessutom tycker att det finns anledning att dela med mig av mina åsikter på samma sätt som jag tar del av andras, så är bloggandet är självklarhet på samma sätt som kommentarer är tillåtna när de håller sig inom rimliga gränser. Trollen är få i förhållande till de som kan kritisera med stil. En riksdagskollega som också noterat artiklarna om politikers trista bloggar är Karl Sigfrid som gör en kort analys.

Dagens bloggtips: Nathalie Sundesten-Landin om att sex går bra men inte partitillhörighet och Kulturbloggen om att fler arbetslösa borde blogga.

Andra bloggar om politik, Socialdemokraterna, Europaparlamentsvalet, Expressen, bloggar, riksdagsledamöter

torsdag, april 02, 2009

En skenande arbetslöshet

Igår kom finansminister Borgs besked om att Sverige går mot en arbetslöshet på 10-12 procent. Hur stort utanförskapet blir med dessa siffror nämnde dock Borg inget om. Förutom alla varsel som kommit de senaste månaderna så pågår det just nu diskussioner ute i kommuner om hur och var man ska spara när skattepengarna inte räcker till. Borg har ju varit tydlig på att regeringen föredrar skattesänkningar framför mer pengar till kommuner och landsting.

I Örebro protesterar nu fackförbundet Kommunal mot de försämringar som den borgerliga kommunledningen planerar att genomföra i äldreomsorgen.
Protesterna gäller både medlemmarnas arbetsvillkor och de äldres rätt till en god omvårdnad.

Jag vet i alla fall vad jag väljer, gärna högre skatt och mer pengar till välfärden än det omvända. För till vilken nytta är det för samhället om välfärdsarbetare blir arbetslösa och tvingas leva på en försämrad a-kassa medan medborgarna inte får den trygghet och vård som man förtjänar?

Men det finns några glädjeämnen också. Igår tog riksdagen det efterlängtade beslutet att införa en könsneutral äktenskapslag. Ett beslut som applåderades både av ledamöter men också av åhörarna på läktarna. Efteråt firades det med champagne & tårta i och utanför riksdag. Alexandra har bloggat mer i ämnet.


Andra bloggar om politik, jobb.