tisdag, november 29, 2005

Hatande pastor frikänd

HD konstaterar att Åke Greens uttalanden överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande homosexuella som grupp. Domstolen anser dock att en fällande dom inte skulle bli accepterad av Europadomstolen.

Och jag som trodde att Högsta domstolen skulle döma utifrån svensk lagstiftning. Jag har tidigare kritiserat domstolar och jag blir betryckt när det tydligen går att förnedra och uttala sig hur kränkande som helst om människor med hänvisning till sin religion och yttrandefrihet.

Undrar vad nästa mörkerman med hänvisning till sin religion kommer att häva ur sig vid en predikan, mässa, i tidning eller på internet. Om man byter ut begreppet homosexuell mot kristen,jude eller muslim och använder samma nedsättande ord och kränkande formuleringar, kommer även då Hd att hänvisa till Europadomstolen?

Från FN till Örebro

Första dagen av två på Conventum om jämställdhetsarbete, från FN till det lokala planet. Ca 300 deltagare och en stor majoritet är kvinnor. Bra för då kanske det händer lite mer efter konferensen eller...
Skämt åtsido, var är alla män med politiska uppdrag eller höga befattningar som brukar finnas med när det är Näringslivsdagar i Örebro? Är denna fråga inte lika viktig?
Bra exempel fick vi i alla fall från både Eskilstuna och Umeå. Dagens roligaste var Marianne Laxén och hennes version av Flickan i Havanna.

söndag, november 27, 2005

Vattenfall, för folket eller direktörerna?

Vattenfall är inte vilket företag som helst. Det slog den socialdemokratiska partikongressen fast. Jag tillhör dock ett av ombuden som velat att kongressen skulle ha gått längre i politiska riktlinjerna under avsnitten som behandlade energi- och miljöpolitik. Våra ambitioner med att äga Vattenfall måste sträcka sig längre än att kräva hög vinstavkastning och låga energipriser till industrin. Man kan ju undra om kongressen hade agerat annorlunda om fler hade haft mer kunskap om Vattenfall. På företagets hemsida går att läsa följande: "Regeringen har värdeskapande som övergripande mål. Konkurrensutsatta företag ska verka under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Vattenfall följer även i tillämpbara delar de regler som gäller för bolag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen."
Inte ett ord om miljömål eller de ägardirektiv som Thomas Östros ofta och gärna hänvisar till. Nu är det inte så att jag misstror näringsministern och hans uppdrag, men Vattenfalls ledning har gång på gång valt en annan energipolitisk inriktning är den regeringen beslutat om.

Hur prioriterade är egentligen vanliga konsumenter och miljön och kommer dessa att finnas högst upp på Vattenfalls dagordning? Vid en direkt fråga så tillstår företagets representanter att man inte kan medverka till lägre priser för konsumenter.
I den niomånaders rapport som kan läsas på företagets hemsida redovisas att av den egna produktionen så står vattenkraft för 29,1 TWh, kärnkraft 43,1 TWh och fossil kraft/övrigt för 50,4 TWh. Satsningen på förnyelsebar energi verkar med andra ord inte ligga i framkant.
När företaget dessutom har bedrivit lobbyarbete i EU-parlamentet för att förhindra en progressiv miljöpolitik vars syfte är att minska starka växthusgaser, är det ett bevis på att man agerar som vilket marknadsinriktat företag som helst.

För övrigt så består den nuvarande styrelsen för företaget av tio män och en kvinna. Av tio direktörer i ledningen är en kvinna. När ett helägt statligt bolag så uppenbart också struntar i hur regeringens mål om jämställdhet på alla beslutande nivåer i samhället så spelar det knappast någon roll att man på hemsidan under värderingar kan läsa följande: "Inom Vattenfall tror vi på att arbetsteam bör bestå av en mångfald av kompetenser och synsätt." Finns det någon som tror att Vattenfall som uppenbarligen struntar i sina egna värderingar skulle bry sig om vad någon utanför företaget tycker?

Jag hoppas som sagt att de ägardirektiv som tidigare fastställts och att de förstärkta riktlinjer som socialdemokratiska partikongressen fastslaget, ska kunna styra Vattenfall i den riktning som vårt parti tidigare har uttryckt. Men jag är skeptisk och tror för egen del att man behöver byta ut hela ledningen till en ett mera miljövänligt alternativ om man ska få någon som helst effekt på styrningen. Att dessutom tillföra personer med uttalade miljöambitioner till styrelsen skulle förmodligen vara ett alldeles lysande tilltag som skulle leda till en positiv utveckling.

tisdag, november 22, 2005

Junilistan försöker polera sin fasad

Såg att Nils Lundgren & Co nu tänker byta partigrupp nere i Bryssel. Förmodligen vill Nisse få en bättre fasad nu när man satsar på att komma in i riksdagen. Den partigrupp Junilistan nu säger sig vilja tillhöra är regionsgruppen där bl a de gröna finns med. Miljöpartiets parlamentariker kallar Junilistan för opportunister och jag är beredd att hålla med. Det är ju ingen nyhet inom politiken att partier anpassar sig. Ta bara Moderaternas utspel under senaste halvåret när man kallar sig "det nya arbetarpartiet". Det är inte bara opportunt utan ett rent varumärkes-intrång som Moderaterna gör i sin desperata kamp för att fiska väljare till sitt parti. Undrar hur många väljare som tror på Junilistan och Moderaternas nya fasad?

måndag, november 21, 2005

busspassagerare = busar?

Under senaste tiden har bussåkandet i Örebro och andra städer diskuterats livligt. Att införa Gratisbussar på kvällstid, bland annat på grund av rån & misshandel mot förarna, har lyfts upp som en lösning av ngåra och avfärdats av andra.
Det jag funderar på är var alla föräldrar till bussåkande ungdomar är i denna diskussion. Fler måste visa sig både på bussar och ute på stan för att se vad ungdomarna sysslar med till och från hemmet på helgerna. Som diskussionen går just nu riskerar alla bussåkande ungdomar bli kallade busar vilket naturligtvis inte är sanning. Om bussarna, genom gratisåkning, skulle bli sk värmestugor som några politiker tror så är det knappast biljettavgiften problemet som vi borde fokusera på. Vi borde ställa oss frågan varför några människor skulle vilja använda bussar som värmestugor och vad vi i såfall kan göra för dessa personer.

söndag, november 20, 2005

Svampplockning & Harry Potter

Söndag med sen frukost och tidningsläsning i lugn & ro när det är gråkallt ute är en skön start på dagen. Avstod därför från att följa med sambon ut i skogen för att plocka svamp. Efter drygt 1,½ timme dök han upp med en korg halvfylld av frostnupna trattkantareller som skulle komma till nytta till kvällsmaten. Harry Potter lockade mig mer och tillsammans med döttrarna njöt vi av nästan 3 timmar med godis och magi på en varm biograf. Fast nog tyckte vi alla tre att man kunde ha gjort en dubbelt så lång film av den spännande berättelsen som boken Harry Potter och Den flammande bägaren utgör.
Konstaterade på väg hem från bion att jag skulle behöva dubbdäck på cykeln i morgon bitti för nu har den kalla och i många fall hala årstid kommit då underlaget allt för ofta är isigt. Cykelturen till Posten kl 05.45 är att föredra på sommaren med en sol som är på väg eller redan gått upp och + 15 grader.

lördag, november 19, 2005

November är en månad för möten

Under veckan har jag varit med på två s-föreningsmöten och berättat om viktiga beslut på partikongressen. På fredagkvällen hade min fackklubb, Klubb Post Örebro, medlemsmöte på Krämarrestaurangen. Nästan 60 medlemmar hade tagit sig tid för att diskutera klubbens verksamhet nästa år. SEKOs kampanj, Vi vägrar hålla tyst, uppskattades av både förtroendevalda och "vanliga" medlemmar, som med stolthet satte på sig ett eget märke med texten "Jag vägrar hålla tyst". Kom hem strax efter halv 10 och avslutade kvällen i soffan.

Redan kl 07.00 ringde klockan i morse. Idag hade partidistriktet sitt höstmöte på Hotell Norra Vättern i Askersund så det var gemensam avfärd från Stortorget kl 08.00. Med rapporter från både landsting (lysande!) och partikongressen, var det ett stärkt gäng på ca 80 personer som delade ut flygblad i centrala Askersund.

Har hunnit med att baka bullar med äldsta dottern, men ska nu träffa några vänner för att tillsammans lyssna på Eva Dahlgren. I morgon ska jag ta sovmorgon.

torsdag, november 17, 2005

Svea hovrätt borde skämmas!

Hur i hela h-e tänker man i Svea hovrätt?
Med anledning av att man återigen sänker skadeståndet för flicka som blivit våldtagen, så skriver hovrätten att barn inte drabbats av samma kränkning som en vuxen person, eftersom en våldtäkt mot barn inte förutsätter att gärningsmannen använt hot eller våld eller har utnyttjat offrets hjälplösa tillstånd. Det är så fullständigt absurt att man häpnar. Har inte mannen som våldtog en svårt berusad flicka utnyttjat sitt offers tillstånd som måste betraktas som hjälplöst så vet jag inte vad man kan definiera som hjälplöst tillstånd. Jag vet att personerna som sitter i Svea hovrätt ska utgå från lagen när man dömer, men det finns faktiskt en bakgrund till lagen och möjlighet att tolka lagen och det är förvånande och upprörande att hovrätten ofta kommer till en annan slutsats en vad tingsrätterna gör.

onsdag, november 16, 2005

Fullmäktigedebatt i tio timmar

Idag har kommunfullmäktige pågått mellan kl 09.00 till kl 20.50. Detta med två uppehåll på en timme vardera. Mot majoritetens (S+V+Mp)förslag hade den sk alliansen ett eget alternativ, som man dessutom hade varningsmärkt.
Knappast förvånande med tanke på att Fp föreslår att äldre ska få bekosta mer av sin äldreomsorg/vård. När man dessutom vill sälja ut stora delar av Öbo så får varningen också omfatta risken för ökade hyror.
Att jag väljer att använda begreppet den sk alliansen är att de fyra borgliga partierna knappast är så överens som man vill påskina. Precis som majoriteten måste kompromissa om sina förslag så är det likadant för borgligheten. Men för att visa på en enighet så valde man att frångå de fyra olika reservationerna gjorda i kommunstyrelsen och istället nu enas om en skrivning.
För övrigt så undrar jag hur media väljer att bevaka en sån här tillställning. Lyssnar man på Närradion för att kunna följa hela debatten eller har man redan innan bestämt sig för vad som ska rapporteras?

tisdag, november 15, 2005

NAs ledarsida är för rolig!

Det är ganska roligt att läsa Nerikes Allehandas ledarsida vissa dagar. Den här tisdagen uppmärksammar man att Sten Tolgfors (m) tar ett bra initiativ kring föräldrars rätt att vara hemma med svårt sjuka barn. Att NA på nyhetssidan konstaterat att även Inger Lundberg (s) engagerat sig i precis samma fråga verkar vara okänt för ledarredaktionen. Eller kan det vara så att man hellre väljer att framhäva borgliga politiker framför socialdemokratiska?

söndag, november 13, 2005

Nya opinionsmätningar som visar att S går framåt!

Under söndagen presenterades resultatet av två opinionsundersökningar. Dels en gjord av Sifo, dels en av Skop. I båda undersökningarna går Socialdemokraterna framåt medan Moderaterna backar. Jag säger bara: ÄNTLIGEN!
Om man får tro på vad Arne Modig på Temo (ett annat opinionsinstitut) sa i somras på Gotland så har Moderaterna börjat sin nedförsbacke. Och Socialdemokraterna går sakta men säkert framåt...

lördag, november 12, 2005

DN, en del av Timbro?

I den fria mediavärlden kan snart vad som helst publiceras och kallas objektiv och granskande journalistik. Tidningarnas ledarsida ska ju normalt vara den sidan av tidningen som visar vilken politisk åskådning tidningen står för. Dessvärre verkar det sprida sig in i vissa tidningar numera. Ett tydligt exempel är Dagens Nyheter där det allt oftare finns artiklar i olika delar av tidningen som tydligt tar ställning för eller emot olika politiska partier. I sportdelen har det vid flera tillfällen funnits artiklar och krönikor som gjort nedlåtande eller rent av föraktfulla kommentarer om kända s-politiker, bl a Laila Freivalds. Jag kan förstå om man skriver om t ex Bosse Ringholm eftersom han ansvarar för idrottspolitiken men när man enbart verkar vara ute efter att sabla ner någon person som inte har en enda koppling till artikeln så blir jag i alla fall besviken.

Kultursidorna verkar också ha sällat sig till den av den liberala opinionsbildningen som lämnat ledarsidan och numera befinner sig var som helst i tidningen. Maciej Zaremba har länge kastat skit på fackföreningsrörelsen och hans senaste artikelserie går inte oväntat i högerns fotspår. Lyssnar man först på Christopher Fjellner (m) i EU-parlamentet och hans syn på tjänstedirektivet och sedan läser Zarembas artiklar så verkar dom ha hämtat sin inspiration hos samma tankesmedja, Timbro, vars syn är att fackföreningar är skit och marknaden löser allt.

Att sluta köpa Dn är mitt svar till Bonniers och Timbro på deras infiltration av Kultursidorna.

onsdag, november 09, 2005

Vindflöjeln är med oss eller?

I måndags så lade Miljöpartiet ner sina röster i kommunstyrelsen. Detta som en protest enligt deras kommunalråd för en odemokratisk process. Samma kommunalråd hade tre veckor tidigare stolt berättat för media att "alla våra krav och prioriteringar är med". Detta uttalande till stöd för de budgetförslag som socialdemokraterna och vänstern presenterat på respektive pressträff. Idag så säger samma miljöpartist att han visst är för ett samarbete med (s) och (v) under resten av mandatperioden. Jag måste erkänna att mitt tålamod är slut sedan länge när det gäller detta beteende. Med tanke på att Socialdemokraterna fick fler röster i valet 2002 jämfört med 1998 så känns det som en stor bestraffning att man tappade ett mandat till detta vindflöjelparti som känns lika trovärdigt som Aftonbladets eller Expressens löpsedlar.

måndag, november 07, 2005

konservativa präster glömmer det kristna budskapet

När präster öppet går ut och säger att man inte respekterar alla människors lika värde och lika rätt, så borde fler fundera på om dessa präster verkligen ställer sig bakom det kristna budskapet. Jag gick ur svenska kyrkan för flera år sedan. Har faktiskt funderat på att gå med igen, men denna uppropslista mot homosexuellas lika rätt går tvärs emot allt jag står för. Nu förväntar jag mig att högsta ledningen i svenska kyrkan visar att dessa präster inte står för kyrkans värderingar.

söndag, november 06, 2005

Vi vägrar hålla tyst!

SEKOs kampanj Vi vägrar hålla tyst, har väckt uppmärksamhet under vecka 43 då den genomfördes. Jag har fått åtskilliga kommentarer från både allmänhet, andra fackliga företrädare, politiker mfl som håller med SEKO i själva sakfrågan; vikten av att det inte blir tyst på våra arbetsplatser och att kritik kring arbets- och anställningsvillkor måste kunna föras fram utan represalier från arbetsgivaren.

Har idag läst en debattartikel på samma tema av Agneta Lindblom Hulthén, Förbundsordförande Svenska Journalistförbundet, och vill bara citera hennes viktiga slutsatser om vad som borde göras:
- Stärk yttrandefriheten för privatanställda. Yttrandefriheten ska gälla oavsett vem som är arbetsgivare.
- Stärk efterforskningsförbudet inom den offentliga sektorn och låt det omfatta hela arbetsmarknaden.
- Stärk anställningsskyddslagen så att kritik mot arbetsgivaren inte ensamt kan utgöra saklig grund för uppsägning eller avsked.
- Stärk de fackliga företrädarnas ställning på arbetsplatsen.


Något att ställa upp på!

fredag, november 04, 2005

tid för vila

Allhelgonahelgen är här och det är tid för vila och eftertanke. Ska bli skönt att ta en paus och försöka smälta intryck och beslut från partikongressen. Nästa vecka är det dags att avlägga första rapporten på ett medlemsmöte ute i Fjugesta. Förhoppningsvis har vi fått en rättad version av antagna riktlinjer med bra beslut som tål att granskas. Och temat på kongressen kommer att spridas ut genom oss 350 ombud.
Alla ska med, så enkelt är det!

tillbaka efter kongressen

Efter 6 dagar i Malmö på Socialdemokratiska partikongressen så kom jag hem sent torsdagkväll. När jag läste igenom tidningshögen så märks det att Örebro-Kuriren försvunnit. NAs bevakning av 14 länsombud får väl betraktas som högst medioker. Är detta verkligen Sveriges största landsortstidning utanför storstäderna. Och är det bara ledarsidan som har en liberal vinkel?