onsdag, november 16, 2005

Fullmäktigedebatt i tio timmar

Idag har kommunfullmäktige pågått mellan kl 09.00 till kl 20.50. Detta med två uppehåll på en timme vardera. Mot majoritetens (S+V+Mp)förslag hade den sk alliansen ett eget alternativ, som man dessutom hade varningsmärkt.
Knappast förvånande med tanke på att Fp föreslår att äldre ska få bekosta mer av sin äldreomsorg/vård. När man dessutom vill sälja ut stora delar av Öbo så får varningen också omfatta risken för ökade hyror.
Att jag väljer att använda begreppet den sk alliansen är att de fyra borgliga partierna knappast är så överens som man vill påskina. Precis som majoriteten måste kompromissa om sina förslag så är det likadant för borgligheten. Men för att visa på en enighet så valde man att frångå de fyra olika reservationerna gjorda i kommunstyrelsen och istället nu enas om en skrivning.
För övrigt så undrar jag hur media väljer att bevaka en sån här tillställning. Lyssnar man på Närradion för att kunna följa hela debatten eller har man redan innan bestämt sig för vad som ska rapporteras?

Inga kommentarer: