tisdag, november 15, 2005

NAs ledarsida är för rolig!

Det är ganska roligt att läsa Nerikes Allehandas ledarsida vissa dagar. Den här tisdagen uppmärksammar man att Sten Tolgfors (m) tar ett bra initiativ kring föräldrars rätt att vara hemma med svårt sjuka barn. Att NA på nyhetssidan konstaterat att även Inger Lundberg (s) engagerat sig i precis samma fråga verkar vara okänt för ledarredaktionen. Eller kan det vara så att man hellre väljer att framhäva borgliga politiker framför socialdemokratiska?

1 kommentar:

Anonym sa...

Jason Calacanis on Podcasting Business Models
I just watched this 12 minute video clip of Jason Calacanis talking about 6 business models around Podcasting which was recorded by JD Lasica from Engadget.
Find out how to buy and sell anything, like things related to how to repair a road bicycle on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like how to repair a road bicycle!