tisdag, mars 27, 2012

Varför vill borgarna sänka lönerna för kvinnor?

Få saker gör mig så upprörd som borgerliga partiers ambitioner att öka de ekonomiska klyftorna i samhället. De använder olika begrepp men avsikten är den samma. Det började med Moderaterna som började med att försämra arbetslöshetsförsäkringen, högre avgift och lägre ersättning. Sen var det sjukförsäkringen som försämrades, idag har över 65 000 personer utförsäkrats. Moderaterna har gömt sig bakom devisen "det ska löna sig att arbeta" men man har inga som helst ambitioner att höja löner för ex offentligt anställda. Istället gör man folk utan arbete fattiga så att de ska förstå att arbetslöshet och sjukdom är något man valt av bekvämlighet. Totalfel förstås men det är så M både tänker och argumenterar. Statsminister Reinfeldt vill inte kännas vid Rädda barnens fattigdomsrapport och inte verkar han bekymra sig för ungdomsarbetslösheten i någon större utsträckning.

På jakt efter fler väljare jagar Folkpartiet och Centern för att komma i kapp Moderaterna, Kristdemokraterna verkar avhängda även om de i vissa perioder lyckas byta plats med Centern. Senaste utspelet från Folkpartiet är att sänka lönerna i den gemensamma sektorn, partiet lägger motioner i flera kommunfullmäktige om att unga som jobbar inom skola, vård och omsorg ska få lägre löner än sina kollegor som är lite äldre. Ännu längre vill Centern gå som föreslår att alla unga ska ha 25 % lägre lön än övriga på arbetsmarknaden. Centern pratar mest om de branscher som redan har många unga anställda, ex restaurangbranschen och handeln. Är det någon som hört talas om att exempelvis McDonalds, H&M och Ica har stora lönsamhetsproblem för att man har så många unga anställda?

Så vad handlar Moderaternas, Folkpartiets och Centerns strategi egentligen om? Ingenting annat än lönedumpning. Men den har ytterligare en baksida. Kommer ni ihåg att regeringen förändrade lagstiftningen när det gäller lönekartläggning? Numera behöver inte arbetsgivare göra lönekartläggning varje år. Enligt lagen ska lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner göras vart tredje år. Kommer ni ihåg att regeringen införde vårdnadsbidrag så att "de som vill" ska kunna stanna hemma och ta hand om sina barn för 3000kr/månaden. Kristdemokraterna behöver inte tala om sänkta löner för kvinnor, de har redan bestämt sig för att de inte ska jobba. Ser ni mönstret?

Jag ser det i alla fall vilket förmodligen beror på att jag har hängt upp mig på genus och jämställdhet. Det är alltså unga kvinnors löner som ska sänkas rejält, arbetslöshetsförsäkringen finns inte där som skydd vid deltidsarbetslöshet. Visstidsanställning, vikariat och timanställning är mer regel än undantag och protesterar du så byts du snabbt ut mot en annan ung person.

Så nu vill jag ställa tre frågor till Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund:
  1. Varför vill ni sänka lönerna för kvinnor?
  2. Hur förklarar ni den ökande ojämlikheten och ojämställdheten som uppstår genom er politik? 
  3. Varför motarbetar ni riksdagens jämställdhetsmål?

Riksdagens och regeringens jämställdhetsmål är följande:

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Följande delmål anger inriktningen av regeringens politik inom området:
  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Ikväll har Reinfeldt uttalat sig nedsättande om Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Löfven har varit fackligt förtroendevald under många år, de senaste åren ordförande för IF Metall. Det föranledde Reinfeldt att kalla Löfven för "gammal fackpamp". Syftet är uppenbart, fackligt förtroendevalda i allmänhet, och Löfven i synnerhet, ska framställas i negativ dager. Drygt 80 % av Sveriges löntagare är medlemmar i ett fackförbund och väljer sina fackliga företrädare.