tisdag, mars 23, 2010

Minister i blåsväder, nytt avsnitt i Ett brev betyder så mycket

Förra veckan berättade justitieminister Beatrice Ask om en idé hon hade: "jag skulle kunna tänka mig att ha väldigt grälla färger på kuverten och skicka hem till folk som var misstänkta för det". Vilka som avses med "misstänkta för det" är sexköpare. Ask avsikt verkar vara att familj och grannar till de misstänkta ska reagera som nån sorts fördomare och hon fortsätter sin redovisning av sin idé: "du är misstänkt faktiskt för att ha varit ute och köpt sex. Det är inte tillåtet". Ask tanke med förslaget är följande: "Och det är lite grann, egentligen det här, att du får skämmas på torget".

En som reagerat starkt på Ask uttalande är ledarskribenten Sanna Rayman som i söndagens SvD beskrev Ask idé som mandatperiodens sämsta förslag. Och på ledarplats skriver Rayman idag om en laglös justitieminister. Även statsministern får kritik för att han inte tillräckligt hårt tillrättavisar sin justitieminister. Raymans kritik är befogad och måste ses i som särskilt hård eftersom hon normalt brukar gilla regeringens politik.

Att Socialdemokraternas talesperson, fd justitieminister, Thomas Bodström kräver att Beatrice Ask ska avgå alternativt att hon gör en pudel är däremot både väntat och befogat. För hur mycket man ogillar sexköpsindustrin så kan man inte hänga ut folk på blotta misstanken om brott. Var och en ska betraktas som oskyldig till motsatsen är bevisad. Det som borde förvåna fler är den tystnad som finns från folk inom rättsväsendet, hittills har jag inte sett en kommentar eller reaktion från exempelvis Advokatsamfundet på Asks uttalande.

Nu återstår att se om Beatrice Ask kommer att backa. Eller om det kanske kommer fler förslag på hur brev hem till misstänkta ska se ut. Väljarna har i alla fall fått ett besked om Moderaternas syn på trygghet, gredelina kuvert och folk i skampåle på torget.

Bloggtips: Peter om en laglös justitieminster, Alliansfritt om Reinfeldts försvar av Ask, Kulturbloggen om kraven på Asks avgång.

Andra bloggar om politik, Beatrice Ask, rättssäkerhet, gredelin, skampåle, Moderaterna, Reinfeldt.

fredag, mars 19, 2010

Statliga bolag och Public Service-företagen finansierar Svenskt Näringslivs Allians-propaganda

Man kan ju lugnt ställa sig frågan hur det kan komma sig att SVT, SR & UR (som ska vara neutrala och opartiskt granskande) kan vara med och betala för borgerlig politisk propaganda? En lika relevant fråga är varför våra gemensamt ägda bolag som ex Vattenfall, Posten, SJ och LKAB ska vara med och betala för borgerlig politisk propaganda? Står det inskrivet i regeringens regleringsbrev att bolagen ska propagera för ex utbyggd kärnkraft, säga nej till kommunala sommarjobb för ungdomar, eller att man är för den försämrade sjukförsäkringen?

För mig är det uppenbart att Svenskt Näringsliv är en starkt politiserad organisation som just nu leds av Moderaten Urban Bäckström. Bäckström, som tidigare varit statssekreterare åt regeringen Bildt 1991-1994, har en tydlig politisk agenda som i allt väsentligt går ut på att ge eldunderstöd till statsminister Reinfeldt och hans politik. Om det nu bara var privata pengar i denna opinionsbildning så skulle jag kanske inte ägna ett blogginlägg i frågan, men nu handlar det alltså om statliga pengar och framför allt pengar från Public Service-företagen. Jag har därför lämnat in en interpellation till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth angående det så kallade oberoendet som i värsta fall kanske är beroende. Svar och debatt blir det den 6 april.

För övrigt så kan jag konstatera att LO-förbundet Livs har lagt ett varsel om blockad. Frågan vem som är först ut och kritiserar detta faktum, Reinfeldt eller Bäckström?

Sen undrar jag om Maud Olofsson informerat Jan Björklund att det inte blir någon kärnkraft?

Bloggtips: Peter om Centern & kärnkraft, Ilsemarie om ambulans till Arbetsförmedlingen, Ullis om Örebro kommun och sjuka som sagts upp, Martin som gjort en SWOT-analys.

Andra bloggar om politik, SVT, Public Service, Svenskt Näringsliv, Alliansen, Moderaterna, Reinfeldt.

torsdag, mars 18, 2010

Ungdomar vill vara aktiva

Carin Jämtin och Socialdemokraterna i Stockholm har just nu en kampanj där man bla tar upp det faktum att neddragningar som drabbar ungdomar, kan bli extra kostsamma. Något som de flesta kommunpolitiker har lärt sig. Efter en riktigt stökig sommar i Örebro, med många bråk på stan och skadegörelse valde man att satsa lite extra på sommarjobb för ungdomar, det som ibland kallas feriepraktikplatser. Något som gav dubbla effekter, många ungdomar fick möjlighet att göra något meningsfullt under några veckor, samtidigt som det blev en ganska lugn sommar med mindre fylla och bråk på stan. Under förra mandatperioden satt jag i den kommunala nämnden som hanterar sommarjobb. Vi valde då att utöka satsningen så att fler skulle få möjlighet att få jobberfarenhet, något som fortsatte att ge positiva effekter.

Därför känns det extra bra att Mona Sahlin i dagens SvD presenterar en aktiv jobbpolitik för ungdomar. Fler kommuner måste göra mer för att ungdomar, men även statens arbetsmarknadspolitik måste förändras. I slutet av februari var 712 ungdomar i Örebro inskrivna i den sk jobbgarantin för unga. Av dessa har 372 ingen aktivitet alls trots att alla vet att passivitet bara förlänger tiden i arbetslöshet.

Så att jag och många fler längtar efter en Sahlin-ledd rödgrön regering framgår med önskvärd tydlighet i den opinionsundersökning som redovisas i flera medier. Det är långt kvar till valet men det känns onekligen som det är medvind just nu.

Andra bloggar om politik, ungdomar, jobb, sommarjobb, Mona Sahlin, , rödgröna, Socialdemokraterna, Val 2010.

söndag, mars 14, 2010

Nu rättar Agenda sig själv angående felaktiga uppgifter från Almega

Det oväntade har hänt. Agenda som i ett program redovisade felaktiga siffror från Almega, har nu granskat samma uppgifter och helt plötsligt blir det en helt annan bild av vilka som använder hushållsnära tjänster. Skulle gärna se en uppföljning i fler medier, gärna de Bonnierägda som hittills använt samma felaktiga siffror och ett riktigt snyftreportage, men det kanske en väl naiv förhoppning?

Kvällens debatt i Agenda visade att regeringens argument är ovanligt tunna. Jan Björklund försökte sig på att det utslitna argumentet med att oppositionen är för att subventionera manliga byggjobb men inte kvinnliga städjobb. Jag har sagt det förut och skriver det här igen:
Hela välfärdssektorn är skattesubventionerad till nästan 100 procent. Och i välfärdssektorn är det många kvinnor som vårdar äldre, många kvinnor som är lärare, många kvinnor som tar hand om barn, många kvinnor som städar i skolor/barnomsorg/sjukhus. Men de jobben är enligt Björklund och regeringen inte så viktiga, 60 000 jobb inom välfärdssektorn ska bort. Medan regeringen anser sig ha råd att subventionera några tusen jobb som ytterst få lågavlönade har råd att efterfråga ens med skattebidrag. Patetiskt.

Andra som bloggar om politik, agenda, Jan Björklund, hushållsnära tjänster, regeringen.

Reinfeldt förringar riksdagsbeslut

läser att statsminister Reinfeldt beklagar riksdagens beslut att erkänna folkmordet i Turkite 1915 trots att han så sent som 2006 var för beslut om erkännande. Men frågan är ju om en statsminister kan vägra att följa ett riksdagsbeslut. En annan relevant fråga är ju hur det kan komma sig att landets statsminister som utsetts av riksdagen sedan väljer att be ett annat lands premiärminister om ursäkt för beslut som det egna landets folkvalda fattat.

Så här står det i Regeringsformen 10 kap, 2 § a uniRegeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta. Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma ordning iakttagas vid godkännandet av överenskommelsen. Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock underlåta att inhämta riksdagens godkännande av överenskommelsen, om rikets intresse kräver det. I sådant fall skall regeringen i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

Riksdagen kan godkänna sådan överenskommelse som avses i första och tredje styckena och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiskonen, även om överenskommelsen inte föreligger i slutligt skick. Lag (2002:903).

I Statsskickets grunder kan man läsa följande: 1 kap, 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Lag (1976:871).

I Riksdagsarbetets 4 kapitel, 3 §: Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad som närmare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.
5 § Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den mening varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt angives i denna regeringsform eller, beträffande frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Om förfarandet vid lika röstetal finns bestämmelser i riksdagsordningen.

Så det ska bli intressant att se hur riksdagen kommer att reagera på att statsminister Reinfeldt beklagar riksdagens beslut. Men framför allt om medierna kommer att granska Reinfeldts agerande att degradera riksdagen till en beklaglig samling.

fredag, mars 12, 2010

Har regeringen agerat för att hjälpa Lybien att bryta mot FNs konvention om mänskliga rättigheter?

Det är en fråga som jag vill få svar på och därför har jag idag lämnat i följande begäran till riksdagens Konstitutionsutskott:

Stockholm 2010-03-12

Begäran om granskning av regeringens medverkan vid försäljning av utrustning till Libyen avsedd att övervaka flyktingar

Den 28 september 2009 besökte utrikeshandelsminister Ewa Björling Libyen. Syftet med besöket var att ”utveckla handelsrelationerna och ytterligare bredda kontaktytorna.” Med sig hade hon företagare från det svenska näringslivet bland annat Svenska Rymdbolaget som deltog på resan i syfte att sälja sitt system för flygburen övervakning till de libyska myndigheterna.

”Vi kan hjälpa er att hålla efter flyktingsituationen utmed gränserna och ute på Medelhavet”, sade Rymdbolagets Björn Ohlson under ett möte med Libyens handelsminister, enligt SVT:s Korrespondenterna.

”Det här systemet är ett perfekt verktyg för att motverka den vidriga flyktingsmuggling som pågår i regionen”, säger Ewa Björling till TT.

De libyska myndigheternas behov av övervakning har sin grund i att ett stort antal flyktingar främst från länder söder om Sahara, sitter fast i Libyen, sedan landet träffat ett mycket kontroversiellt avtal med Italien om att stoppa de flyktingar som försöker ta sig till Europa över Medelhavet. De flyktingar som ändå försöker söka asyl i Italien genom att med båt ta sig över Medelhavet ska nu med svensk hjälp stoppas, med ett system regeringen anser vara ”perfekt” för ändamålet.
Problemet för regeringen är att detta strider mot de internationella åtaganden Sverige har i flyktingfrågor. Rätten att söka asyl och få sin ansökan seriöst prövad är genom konventionerna sedan mer än femtio år tillbaka en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Den svenska regeringen kan därför inte aktivt arbeta för att hjälpa andra länder att bryta mot konventionerna.
Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar regeringens roll i marknadsföringen av övervakningssystem till Libyen.

Eva-Lena Jansson

1 Pressmeddelande 28/9 2009, Regeringens hemsida
2 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning


Andra bloggar om politik, regeringen, riksdagen, mänskliga rättigheter, bloggar.

måndag, mars 08, 2010

Spännande att blir gratulerad av Moderaterna

men jag heter inte Siv och jag fyller inte år så varför gratuleras jag? Lite otacksamt av mig att inte vilja bli gratulerad på Internationella Kvinnodagen kanske någon tycker. Men dels hänger det ihop med att jag ju inte har gjort någon särskilt stor prestation för att födas som kvinna mer än att vinna ett tävlingrace till en äggcell. Dels har jag svårt att ta emot gratulationer av en rörelse vars politik enligt mitt sätt att se bidrar till ett ojämställt samhälle.

Själv har jag delat ut rosor och påmint om att det idag är Internationella Kvinnodagen men också propagerat för att fler ska rösta på Socialdemokraterna i höstens val. Om man vill ha en jämställd politik förstås. Nu vet vi att en majoritet av kvinnliga väljare föredrar de rödgrön partierna. Inte oväntat med tanke på att samtliga partier är feministiska och har en tydlig jämställdhetspolitik. Två kvinnor klev in på Arbetarekommunens lokal idag och ville bli nya medlemmar. Det var deras sätt att markera att de nu hade fått nog av regeringens politik. För även om Lena Mellin på Aftonbladet försöker hitta positiva trender så har vi just nu en backlash i samhället. Även om andelen sjuka kvinnor minskar så är kvinnor fortfarande i majoritet bland långtidssjuka, de som drabbas allra hårdast av regeringens försämrade sjukförsäkring. Men istället för att fokusera på hur man som lagstiftare kan ställa större krav på arbetslivet som i många fall medverkar till att anställda slits ut, att få till en jämställd föräldraförsäkring, att se till att det finns tillräckliga resurser inom äldreomsorg/barnomsorg/skola så vill Moderaterna få oss att bli ivriga shoppare.

Mina frågor till Moderaterna blir därför följande: hur kan det skapa en större trygghet på äldreboendet för min moster och morbror att jag har fått mer pengar att gå på bio för? Hur får skolan större möjlighet att stötta min dotter för att jag har råd att köpa ett par stövlar extra? Hur blir Hjärstastugans barnsorg bättre bara för att jag får den ena skattesänkningen efter den andra? Svar till undrande Socialdemokrat.

För mig är välfärden ett sätt att öka jämlikhet och jämställdhet i samhället. Mindre pengar till välfärd innebär ökad ojämlikhet och försämrad jämställdhet. Så lätt och så svårt är det.

Andra bloggar om politik, jämställdhet, feminism, 8 mars, Internationella Kvinnodagen, Moderaterna, , rödgröna, Socialdemokraterna, Val 2010.