tisdag, augusti 28, 2012

Slut på på rötmånad men förmodligen inte slut på ruttna uttalanden


Det här blogginlägget har tidigare publicerats som krönika i NA, Nerikes Allehanda, den 27 augusti. Texten har dock samma författare här som där, Eva-Lena Jansson. Detta anges särskilt mot bakgrund av den upphovsrättsliga diskussion som NAs chef och ansvarige utgivare är inblandad i, läs mer här.
 
Rötmånaden ska enligt Bondepraktikan (en bok som förr gav tips och råd till bönder) över nu. Att perioden i slutet av juli fram till slutet av augusti kallas rötmånad beror på att värmen i kombination med hög luftfuktighet får matvaror mm att bli skämd. Nu sägs det att rötmånaden också innebär att det människor kan bete sig konstigt. Jag vet inte exakt när intervjun med skådespelaren Ulf Brunnberg gjordes men att det hade en kraftig stank av röta är jag mycket klar över. Brunnberg menar att mordet på en kvinnlig häktesvakt i Flemmingsberg är en konsekvens av feminismen. Ett uttalande som är så dumt att man tar sig för pannan. Kvinnors genetik är enligt Brunnberg av den karaktären att man inte klarar av att jobba inom kriminalvården. Att bristen på säkerhet i samband med mordet hade kunnat få samma ohyggliga konsekvens för en manlig häktesvakt verkar inte Brunnberg ha tänkt på.

 Jag vet inte om man i USA har en motsvarighet till begreppet rötmånad. Däremot vet jag att det gjorts uttalande om som fått många kvinnor och män både i USA och övriga världen att bli både förbannade och ledsna. Republikanen Todd Akin hävdade i en intervju att kvinnor som blivit våldtagen på ”riktigt så blir hon inte gravid. (På engelska pratar Akin om begreppen ”legitim rape” och ”illegitim rape”). Bakgrunden till Akins uttalande är att han vill stoppa alla kvinnors rätt till abort och ett av hans argument är alltså att våldtagna kvinnor inte kan bli gravida. Jag hoppas och tror att väljarna i delstaten Missouri inte lägger sin röst på senatorkandidaten Todd Akin i höstens val.

Visst ni förresten att Sverigedemokraterna, SD, vill införa straffavgift för abort? 10 000kr för en abort verkar SDs Åke Durre anse vara rimlig avgift om man läser frågan till Jämtlands landstingsfullmäktige den 21 juni år: ”Kan Landstinget som stöd för både barnens och moralens bästa bidra med ett beslut att varje abort ska ersättas med 10 000kr om inte läkarintyg hänvisar till hälsoskäl som orsak till motsatsen?” Svaret från Socialdemokraternas ansvariga landstingsråd var ett tydligt nej. Sen återstår att se om Sverigedemokraterna går vidare med förslaget om abortavgift och skriver förslag i exempelvis Örebro läns landsting eller i kanske riksdagen.

För mig är rätten till abort en fråga om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp, rätten att göra ett eget val. Den rätten ifrågasätts av konservativa politiker och religiösa grupper. För mig hänger frågan rätten till abort ihop med många års kamp för frigörelse och den utveckling med ökad jämställdhet vi ser idag. Den där kampen som många feminister före oss har varit ledande i, som gett oss rättigheter och en välfärd som en del bara tar för givet.

 Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så ”har var och en rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”. Det är en viktig rättighet. Den säkerställer exempelvis att Brunnberg, Akin och Durre får möjlighet att bilda opinion för sina åsikter. Detta samtidigt som åsiktsfrihet och yttrandefrihet också ger oss som inte tycker likadant rätten att uttrycka vår ståndpunkt. Det känns särskilt bra när rötmånaden har passerat.
 
 
Till sist, kolla in The Renegade Raging Grannies som ger Todd Akin & republikanerna svar på tal :-)