måndag, september 03, 2012

Att vara folkvald med uppdraget att besvara enkäter


Intresset för hur jag och övriga riksdagsledamöter utövar vårt uppdrag kontra ledighet verkar vara på topp. För några veckor sedan var det Nyheter24 som hörde av sig med en enkät, idag kom det förfrågan från Aftonbladet. Eftersom jag gillar öppehet och transparens så tänkte jag redovisa mitt svar även här på bloggen. Mitt svar till Nyheter24 kom inte med i sin helhet och det finns väl anledning att tro att ett allt för detaljerade svar inte får plats i en eventuell artikel i Aftonbladet. Så håll till godo, så här var min sommar när jag svarar utifrån förutbestämda frågor.
 
Frågor från Nyheter24, mina svar i fetat text:
1. Hur har du spenderat sommaren? (dels politisk aktivitet men mer än gärna semesterresor eller annat liknande)
vecka 26 mån, ons och tors interpellationsdebatter och samråd i EU-nämnden, tis-fre i valkretsen
vecka 27 1-8/7 Almedalen Gotland
vecka 28 Örebro
vecka 29 mån-tors Örebro, fre EU-nämnd Stockholm
vecka 30-31 Skiathos och Alonissos
vecka 32 Örebro län
vecka 33 mån-ons Örebro, tors ip-debatt Stockholm, fre förrehabiliteringskonferens Södertälje (jag skrev fel i mitt svar till Nyheter24, angav Stockholm)
vecka 34 mån-ons samt fre aktiviteter i valkretsen, tors ip-debatt Stockholm
2. Vad blir den viktigaste frågan i riksdagen i höst? (helst frågor som ej direkt berör ditt eget utskott)?
Att bekämpa arbetslösheten
 Från Aftonbladet var man lite mer specifik när det gäller begreppet sommaren, frågorna gäller tiden mellan talmannens avslutningsanförande 20 juni och riksmötets öppnande 18 september 2012:
 
1. Under vilken tid har du varit eller kommer du att vara helt ledig? Ange datum eller vilka veckor.
Svar: under vecka 28, 29, 30, 31, 32 har jag läst mejl och tagit emot en del samtal från medborgare och media. Jag har lämnat in en interpellation samt skrivit en krönika och utkast till motioner. Eftersom jag sitter i EU-nämnden har vi haft ett antal skriftliga samråd under denna period. Jag betraktar det som ledighet i den mån uppdraget medger det.
2. Hur många dagar har du deltagit i eller kommer du att delta i aktiviteter kopplade till riksdagsuppdraget? Ange vilka aktiviteter och hur många dagar det handlar om.
Svar: Utifrån din frågeställning så har jag utgått från att ”aktiviteter” är något annat än att svara på mejl och telefonsamtal/sms.
vecka 26 mån, ons och tors interpellationsdebatter och samråd i EU-nämnden, tis och fre i aktiviteter i valkretsen
vecka 27 1-8/7 Almedalen Gotland
vecka 28 Örebro
vecka 29 mån-tors Örebro, fre EU-nämnd Stockholm
vecka 30-31 Skiathos och Alonissos
vecka 32 Örebro län
vecka 33 mån-ons Örebro, tors ip-debatt Stockholm, fre förrehabiliteringskonferens Södertälje
vecka 34 mån-ons samt fre aktiviteter i valkretsen, tors ip-debatt Stockholm
vecka 35 språkutbildning i riksdagen mån-fred kl 09-16, lör-sön partikonferens
vecka 36 mån möten i Örebro, tis seminarium förmiddag från lunch till 17.45 riksdagsgrupp, ons heldagsseminarium i Örebro, tors möten i Örebro och Stockholm, fredag inlämnande av ip samt möte i Stockholm, lör partiaktivitet i Hällefors
vecka 37 mån möte i Örebro mån kväll-ons lunch utskottsöverläggning, utskottsmöte kl 13 den 12/9 i riksdagen, tors möte till fre eftermidag 16.30 insynsråd Örebro län.
vecka 38 mån landshövdingmöte, tis riksmötets öppnande
3. Hur många veckor tycker du det är rimligt att riksdagsledamöter är helt lediga under sommaren?
Ledighet i den mån uppdraget medger det och på ett sådant sätt så att man får möjlighet till avkoppling och reflektion.

4. Övriga kommentarer.
Inga men däremot en uppriktig fråga, hur många veckor tycker du det är rimligt att jag är helt ledig?
 
Som avslutning på detta blogginlägg vill jag understryka att jag uppskattar att media granskar makthavare inom politiken på alla nivåer i samhället, särskilt de politiska frågor och beslut som vi är med och fattar. Som folkvald har jag fått ett förtroendeuppdrag som jag försöker utföra efter bästa förmåga. Och det tror jag att kan göra även om jag inte tillbringar hela sommaren i riksdagens lokaler.
Andra bloggar om politik, riksdagen, demokrati.
 
Ps. Är besvarande av enkäter att betrakta som en "aktivitet"? Svar till undrande. Ds.