söndag, november 27, 2005

Vattenfall, för folket eller direktörerna?

Vattenfall är inte vilket företag som helst. Det slog den socialdemokratiska partikongressen fast. Jag tillhör dock ett av ombuden som velat att kongressen skulle ha gått längre i politiska riktlinjerna under avsnitten som behandlade energi- och miljöpolitik. Våra ambitioner med att äga Vattenfall måste sträcka sig längre än att kräva hög vinstavkastning och låga energipriser till industrin. Man kan ju undra om kongressen hade agerat annorlunda om fler hade haft mer kunskap om Vattenfall. På företagets hemsida går att läsa följande: "Regeringen har värdeskapande som övergripande mål. Konkurrensutsatta företag ska verka under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Vattenfall följer även i tillämpbara delar de regler som gäller för bolag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen."
Inte ett ord om miljömål eller de ägardirektiv som Thomas Östros ofta och gärna hänvisar till. Nu är det inte så att jag misstror näringsministern och hans uppdrag, men Vattenfalls ledning har gång på gång valt en annan energipolitisk inriktning är den regeringen beslutat om.

Hur prioriterade är egentligen vanliga konsumenter och miljön och kommer dessa att finnas högst upp på Vattenfalls dagordning? Vid en direkt fråga så tillstår företagets representanter att man inte kan medverka till lägre priser för konsumenter.
I den niomånaders rapport som kan läsas på företagets hemsida redovisas att av den egna produktionen så står vattenkraft för 29,1 TWh, kärnkraft 43,1 TWh och fossil kraft/övrigt för 50,4 TWh. Satsningen på förnyelsebar energi verkar med andra ord inte ligga i framkant.
När företaget dessutom har bedrivit lobbyarbete i EU-parlamentet för att förhindra en progressiv miljöpolitik vars syfte är att minska starka växthusgaser, är det ett bevis på att man agerar som vilket marknadsinriktat företag som helst.

För övrigt så består den nuvarande styrelsen för företaget av tio män och en kvinna. Av tio direktörer i ledningen är en kvinna. När ett helägt statligt bolag så uppenbart också struntar i hur regeringens mål om jämställdhet på alla beslutande nivåer i samhället så spelar det knappast någon roll att man på hemsidan under värderingar kan läsa följande: "Inom Vattenfall tror vi på att arbetsteam bör bestå av en mångfald av kompetenser och synsätt." Finns det någon som tror att Vattenfall som uppenbarligen struntar i sina egna värderingar skulle bry sig om vad någon utanför företaget tycker?

Jag hoppas som sagt att de ägardirektiv som tidigare fastställts och att de förstärkta riktlinjer som socialdemokratiska partikongressen fastslaget, ska kunna styra Vattenfall i den riktning som vårt parti tidigare har uttryckt. Men jag är skeptisk och tror för egen del att man behöver byta ut hela ledningen till en ett mera miljövänligt alternativ om man ska få någon som helst effekt på styrningen. Att dessutom tillföra personer med uttalade miljöambitioner till styrelsen skulle förmodligen vara ett alldeles lysande tilltag som skulle leda till en positiv utveckling.

Inga kommentarer: