lördag, november 12, 2005

DN, en del av Timbro?

I den fria mediavärlden kan snart vad som helst publiceras och kallas objektiv och granskande journalistik. Tidningarnas ledarsida ska ju normalt vara den sidan av tidningen som visar vilken politisk åskådning tidningen står för. Dessvärre verkar det sprida sig in i vissa tidningar numera. Ett tydligt exempel är Dagens Nyheter där det allt oftare finns artiklar i olika delar av tidningen som tydligt tar ställning för eller emot olika politiska partier. I sportdelen har det vid flera tillfällen funnits artiklar och krönikor som gjort nedlåtande eller rent av föraktfulla kommentarer om kända s-politiker, bl a Laila Freivalds. Jag kan förstå om man skriver om t ex Bosse Ringholm eftersom han ansvarar för idrottspolitiken men när man enbart verkar vara ute efter att sabla ner någon person som inte har en enda koppling till artikeln så blir jag i alla fall besviken.

Kultursidorna verkar också ha sällat sig till den av den liberala opinionsbildningen som lämnat ledarsidan och numera befinner sig var som helst i tidningen. Maciej Zaremba har länge kastat skit på fackföreningsrörelsen och hans senaste artikelserie går inte oväntat i högerns fotspår. Lyssnar man först på Christopher Fjellner (m) i EU-parlamentet och hans syn på tjänstedirektivet och sedan läser Zarembas artiklar så verkar dom ha hämtat sin inspiration hos samma tankesmedja, Timbro, vars syn är att fackföreningar är skit och marknaden löser allt.

Att sluta köpa Dn är mitt svar till Bonniers och Timbro på deras infiltration av Kultursidorna.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Wazzzup. It is a nice site!
viagra
viagra
Thanks

Anonym sa...

Hello Thanks for information!
buy viagra
cheap viagra online
Bye

Anonym sa...

Ja das ist fantastish!
buy viagra
cheap viagra online
G'night

Anonym sa...

Hello!
buy viagra,
cheap http://viagra.alldating.org/viagra.htm online
Bye

Anonym sa...

Hello, nice site.
visit smoking stop
http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm smoking stop
Bye.

Anonym sa...

Hi, Dear All!
[url=http://wikkimikki.fortunecity.com/msg001.htm]levitra[/url]
levitra

Thanks.

Anonym sa...

Hello Thanks for you site.
buy [url=http://tuoppi.oulu.fi/kbs-bin/readbeer?Nr=626]viagra[/url]
http://tuoppi.oulu.fi/kbs-bin/readbeer?Nr=626#viagra for you
Bye.

Anonym sa...

Hello, Dear All!
[url=http://phentermine-abc.info/page001.htm]phentermine[/url]
phentermine

Thanks.

Anonym sa...

Hi all!, cool site. Look at my site.
cheap [url=http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193]phentermine[/url]
http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193 phentermine
Bye

Anonym sa...

Hi, you are the best.
my home page [url=http://viagra-store.info/]viara[/url].
Take http://viagra-store.info#viagra cheap.
thanks.

Anonym sa...

Hurra, interesting information.
See [url=http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113]viagra[/url].
Take http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113#viagra best prices.
Bye.

Anonym sa...

Propecia grows hair in about 50% of men after one year and around 66% of men after two years. Overall, around 85% of men do not lose any more hair while using Propecia.

Anonym sa...

Viagra is proved to have worked for more than 80% of men. So if you’re not getting the results you want, try it again just ensure that you buy viagra from the right place and under right directtions, obviously of a good physician. Often a dose adjustment is all one needs to get back that virility

Anonym sa...

In front of all I should say this is a wonderful topic. Thanks for that. But I have on the agenda c trick present something on every side ED prior to and slang resolve what is better. As I can know there are a lottery of people who have knowledge of almost ED and its treatment. So can you wish help me and determine to me what is recovered!!! To Viagra or to buy Cialis or to buy Levitra online... This Canadian Pharmacy is fine for me. I in point of fact need help. Base for misguided topic

johnnysmith sa...

Generic Cialis is the buzzword prescribed for all patients suffering from impotence. Generic Levitra is an FDA-approved oral medication to treat erectile dysfunction (ED) in men.

Anonym sa...

Generic Viagra is used in the treatment of Erectile Dysfunction (impotence), but it is not a cure. Impotence can be caused by a number of factors, either physical or psychological. Viagra can help maintain an erection but it will not stimulate arousal.

Anonym sa...

generic viagra
generic viagra
online pharmacy
buy viagra
buy viagra online
generic viagra
generic cialis
generic viagra
buy cialis

Anonym sa...

Generic Viagra works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis. The result of this is improved erectile function. Generic Propecia is a medication used for the treatment of prostate cancer and pattern baldness in men. It is the main ingredient in two drugs – Proscar for prostate cancer and Propecia for pattern baldness. Viagra has been clinically shown to improve erectile function even in men who had diabetes or prostate surgery. The pill contains this component that helps increase blood flow to the penis and may help men with ED get and keep an erection satisfactory for sexual activity.

Anonym sa...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonym sa...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonym sa...

Cheap Car Insurance Quotes Online
I was wondering what is up with that weird gravatar??? I know 5am is early and I'm not looking my best at that hour, but I hope I don't look like this! I might however make that face if I'm asked to do 100 pushups. lol Erica - cheapest auto insurance