lördag, mars 26, 2011

Social demokrati

Idag höll Socialdemokraternas nyvalda partiordförande Håkan Juholt sitt installationstal. Många av oss som är närvarande har fått frågan om vad vi ville höra, vilka förväntningar vi hade på Juholts tal. Jag utryckte till en journalist att jag förväntade mig ett bra och starkt ideologiskt tal där frågor som arbetslivets villkor skulle tas upp.

Juholts inledning med att lyfta upp kulturens betydelse för vår samhälle var en överraskande men fantastisk start på det tal vi hade hoppats på. Han citerade Orionteaterns konstnärliga ledare Stina Oscarsson: " Vi håller på att förhandlas till de framtidens människor som vet priset på allt men inte värdet på något".

I sitt tal fortsatte Juholt att prata om behovet av att hålla ihop samhället, att sätta gräns för rovdriften på människor i arbetslivet. Om vikten av det han valde att kalla social demokrati. Ett exempel på det: "Social demokrati är när friheten växer, därför att vi är jämlika och trygga med varandra. Idag och i morgon!"

Ett sista citat från det talet: "Jämlikhet och solidaritet är inte bara samhällsnyttigt. Jämlikhet och solidaritet är en förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt".

För övrigt så tycker jag att Håkan Juholts sätt att beskriva vår politik och använda vårt namn i den beskrivningen var helt lysande, social demokrati kommer att användas i många tal och debatter framöver. Nu kör vi!

Läs Håkan Juholts tal här.

Andra bloggar om politik, Håkan Juholt, partikongress, Socialdemokraterna, demokrati.

Inga kommentarer: