tisdag, mars 08, 2011

Kvotera mera

Jag är en av 349 ledamöter i riksdagen. En hel del av oss är här därför att informell kvotering tillämpas. Och det är bra, det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns fyra delmål varav det första är: ”En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.”

Och eftersom Sveriges befolkning tycker att det är bra med riksdagsledamöter från hela landet, inte bara landsbygd och inte bara storstad så är det idag en mix.

Så där ser det ut i Svenskt Näringsliv och i LO också. Man kvoterar platser så man ska kunna undvika för många av samma sort från ett visst företag/bransch eller förbund. Ibland är det extra svårt när det gäller dessa styrelser. Men när jag och många andra pekar på att det inte bara behövs folk från olika ställen utan också en bra mix av kvinnor och män blir det motstånd. "Vi måste ha rätt kompetens" osv.

I höstas skrev jag en motion till riksdagen om kvotering till börsbolagens styrelser. Den kommer förmodligen bli nedröstade av ett antal inkvoterade riksdagsledamöter. Som anser att det är fel att bli kvoterad pga sitt kön, men helt ok pga sin bostadsort.

Läs gärna hur man ser på frågan om kvotering från spansk synvinkel: Vår succé med kvotering en läxa för Sverige. Även Aftonbladet verkar vara på i frågan,läs också vad Lena Mellin och Malin Wollin.

Dagens bloggtips som kan uppröra och beröra: Utredarna, Maryam, Försök att inte se så snygg ut.

Andra bloggar om politik, kvotering, jämställdhet, feminism.



Inga kommentarer: