tisdag, september 13, 2005

Politik för jämställdhet

Idag presenterade Göran Persson regeringsförklaringen. För de som tycker att det är för små skillnader i politiken mellan vänster och höger så uppmanar jag att man gör en ordentlig jämförelse mellan alternativen. När borgarna kör med hot och piska så visar Socialdemokraterna att man tror på människors vilja och förmåga.

Att Socialdemokraterna dessutom tar jämställdhetsfrågor på största allvar visar bl a nedanstående exempel:

En rad förändringar är på gång för en mer jämställd arbetsmarknad, till exempel stärkt anställningsskydd för gravida och föräldralediga, lagstiftning om rätt till heltid och satsningar för att minska ohälsan på kvinnodominerade arbetsplatser.

Nya nationella mål sätts upp för jämställdhetsarbetet. Stödet till kvinnoorganisationerna stärks. Rikskvinnocentrum blir ett nationellt kunskapscentrum om mäns våld mot kvinnor. Det statliga stödet till kvinnojourerna stärks. Nya initiativ tas mot sexuell exploatering och människohandel. En offensiv för att lyfta jämställdhetsfrågorna inom EU görs. Kvinnors rättigheter och hälsa prioriteras i biståndet.

Jag tror att även Fi kan uppskatta denna regeringsförklaring som absolut inte kan förväxlas med Bankerydspyttipannan.

1 kommentar:

eddyalexander07831092 sa...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here