tisdag, november 29, 2005

Hatande pastor frikänd

HD konstaterar att Åke Greens uttalanden överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande homosexuella som grupp. Domstolen anser dock att en fällande dom inte skulle bli accepterad av Europadomstolen.

Och jag som trodde att Högsta domstolen skulle döma utifrån svensk lagstiftning. Jag har tidigare kritiserat domstolar och jag blir betryckt när det tydligen går att förnedra och uttala sig hur kränkande som helst om människor med hänvisning till sin religion och yttrandefrihet.

Undrar vad nästa mörkerman med hänvisning till sin religion kommer att häva ur sig vid en predikan, mässa, i tidning eller på internet. Om man byter ut begreppet homosexuell mot kristen,jude eller muslim och använder samma nedsättande ord och kränkande formuleringar, kommer även då Hd att hänvisa till Europadomstolen?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vaddå, vill du inte vara med i EU? Tycker du inte om mänskliga rättigheter bara därför att de är europeiska? Varför ska vi vara med i Europasamarbetet om dess lagar inte gäller oss? Självklart ska HD döma efter Europakonventionen också!

Anonym sa...

Även om jag tycker att den predikan som pastorn gjorde är vedervärderig och att borde ha fällts för hets mot folkgrupp, så måste jag påpeka att europakonventionen faktiskt ingår i svensk lagstiftning genom lag 1994:1219.

Och sen anonymous så har inte europakonventionen något med EU att göra, utan är konvention är till för alla länder i Europa oavsett medlemskap i EU eller inte.

Anonym sa...

Stödjer ABF och Folkbildningsrådet den extremistiska wahabismen med skattepengar? Wahabismen är ju den extremistiska rörelse som den 18-årige svensken som nu sitter häktad i Bosnien för terrorismförberedelser, bekänner sig till. Läs mer i länkarna nedan:

www.newsdesk.se/view_pressrelease.php?id=70006

www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?sq=1&nid=63&rm=2005%2F06&nr=142