onsdag, december 13, 2006

Från a-kasseersättning till försörjningsstöd

Igår frågade jag statsrådet Maria Larsson (kd) hur en person som får sin a-kasseersättning sänkt från 8500kr/månaden till 6500kr/månaden ska klara sig ekonomiskt. Är det meningen att den personen ska leva på försörjningsstöd, dvs socialbidrag? Precis som övriga borgerliga politiker som får den här frågan så var hennes svar att merparten som har a-kassa kommer att klara sig ekonomiskt. Vad borgarna har missat är att ca 100 000 personer, enligt a-kassornas egna beräkningar, kommer att tillhöra den grupp som inte räknas in bland merparten.

Varken Maria Larsson, Sven Otto Littorin eller Fredrik Reinfeldt verkar bryr sig om de människor som inte längre har pengar som räcker till hyran, el och telefon eller mat till sig och sin familj. Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att kommuner och landsting kommer att tappa 1,9 miljarder kr i minskade skatteintäkter genom sänkt a-kassa och sänkt ersättning i sjukförsäkringen. Hur det skulle kunna leda till fler jobb är en gåta för mig. Det kommer snarare bli färre anställda i den gemensamma sektorn och därmed färre personer i barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården. Är det därför som den nya borgerliga majoriteten i Örebro tar bort rätten till heltidstjänster i kommunen?

Inga kommentarer: