lördag, september 01, 2007

Om att vara steget efter...

Hittade en artikel om fildelningsfrågan i tidningen Fokus där jag är ”citerad”. Vad jag sade till journalisten på Fokus och som jag säger till alla andra som frågar vad socialdemokraterna anser om upphovsrätten är att vi står bakom denna lag. Men jag brukar dessutom tillägga att frågan om immaterialrätt är rätt komplicerad, dock inte obegriplig. Det finns likheter och skillnader för hur frågor kring immaterialrätt hanteras och skyddas enligt lagen.
Till exempel så har kan man få skydd för ett patent under 20 års tid, när det gäller patent som avser medicin så kan tiden sträckas ut ytterligare 5 till 25 år. En återkommande fråga just kring medicinska patent gäller utvecklingsländernas möjlighet att få tillgång till livsviktig medicin men där patenträtten har ett enormt högt pris som gör det ekonomiskt omöjligt för vissa länder att köpa in medicinen. Tänk aids och Afrika så förstår ni säkert vad jag menar.

När det gäller upphovsrätten varar den under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död. Stor skillnad i antalet år inom området immaterialrätt alltså. Tänk er att en musiker skriver en låt vid 17 års ålder, dör när hon är 107 år, och upphovsrätten går vidare i arv ytterligare i 70 år. Totalt 160 år är denna låt upphovsrättsskyddad. Jag måste erkänna att jag tycker det är orimligt lång tid. Vad jag även kan tycka är anmärkningsvärt är att någon som bara råkar vara barn eller annan arvinge till en upphovsrättsinnehavare ska ha ersättning för något som någon annan åstadkommit.

När det gäller själva lagändringen om tillämpning av upphovsrätten i informationssamhället så finns det skrivningar som har en mycket tveksam och motsägelsefull mening. Som exempel:
Har man köpt en cd eller dvd som är försedd med kopieringsspärr får man inte ta bort spärren ens för att göra en kopia för privat bruk. Detta samtidigt som lagen medger att det är tillåtet att man tar några få kopior för eget bruk.
Och sen kommer nästa motsatsförhållande:
Ibland kan kopieringsspärrar hindra att man tittar eller lyssnar på en cd- eller dvd-skiva, t.ex. i sin dator. I sådana fall får man bryta spärren för att kunna lyssna eller titta på det som finns på skivan. Här är det helt plötsligt möjligt att kringgå.
Det är förbjudet att tillverka, sälja och hyra ut produkter för kringgående av tekniska åtgärder m.m. Det är också förbjudet att i förvärvssyfte inneha sådana produkter. Och här blev det förbjudet igen. För hur ska man kunna bryta en spärr lagligt om den produkten som måste användas är olaglig?

En annan viktigt aspekt på upphovsrätten är tillgång till viktig information och kunskap. I dagsläget finns det material på olika arkiv som borde finnas mer lättåtkomligt för allmänheten men på grund av problem med att hitta upphovsrättsinnehavaren, så kan inte materialet läggas ut på en hemsida. Och hur ofta har demokratiaspekten kring upphovsrätten diskuterats?
När det gäller att implementera EU-direktivet som enligt regeringen "ger de upphovsmän och andra rättighetshavare som skapat och deltagit i produktionen av musik och film får bättre möjligheter att ingripa mot olovlig fildelning på Internet", så menar en av EU:s generaladvokater att upphovsrättsdirektivet strider mot ett annat direktiv, det om dataskydd. EU:s generaladvokat Juliane Kokott har kommit fram till att datoranvändarnas integritet väger tyngre än upphovsrättsinnehavarnas intressen. Vilket komplicerar frågan ytterligare eftersom jag tycker att just den personliga integriteten är en av de frågor som diskuterats alldeles för lite.
På måndag den 3 september är det meningen att Cecilia Renfors ska redovisa sin utredning om Upphovsrätt på Internet. Och eftersom utredningen fått förlängd tid för att klara uppdraget så borde det vara en diger lunta som överlämnas till Beatrice Ask. När frågan återkommer till oss i riksdagen återstår att se. Men jag gissar att regeringen vill hantera detta ämne i god tid innan nästa val. Eller?

För övrigt så kan man ju fundera över hur yttrandefriheten kan påverkas av upphovsrätten. Ett stycke eller citat är ju tillåtet men inte att publicera en hel text utan tillåtelse från ägaren till upphovsrätten. Något som kanske Nerikes Allehanda skriver om snart?

Andra bloggar om politik, yttrandefrihet, fildelning, Nerikes Allehanda.

1 kommentar:

Alexandra Einerstam sa...

Jag är jättekluven till detta med fildelning. Men en tanke jag har är i framtiden kommer artisterna inte tjäna pengar på musiken utan på konserter och t-shirts. Jag betalar gärna 500 spänn för en konsert om jag kan ladda ner musiken gratis. Sedan glömmer musik- och filmbranschen en sak - att de som laddar ner musik (olagligt) de köper också mycket musik.