onsdag, oktober 31, 2007

Ledigt jobb på statsrådsberedningens kansli för krisberedskap

Med anledning av den senaste veckans mediadebatt om statssekreterare, krisberedskap och jourtjänst så vill jag bara uppmärksamma bloggvärlden att det finns ett ledigt jobb på regeringskansliet med nära anknytning till detta heta ämne:

Statsrådsberedningen söker Biträdande chef (departementsråd) till kansliet för krishantering

Ett kansli för krishantering i Regeringskansliet ska inrättas i Statsrådsberedningen. Kansliet ska ansvara för att utveckla, samordna och följa upp Regeringskansliets krishanteringsarbete. Kansliet ska verka inom tre områden; omvärldsbevakning och lägesbild, krishantering samt analys. Under normala förhållanden ska kansliet bedriva omvärldsbevakning, utveckla och följa upp Regeringskansliets krishanteringsförmåga, ansvara för utbildning och övning samt ta fram analyser av hot och risker som kan drabba Sverige. Vid kriser ska kansliet larma, kunna initiera arbetet, stödja beslutsfattare i Regeringskansliet samt samordna underlag. Kansliet kommer att ledas av en chefstjänsteman samt en biträdande chef.

Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att under chefen för kansliet leda uppbyggnaden av kansliet och sedan under chefen för kansliet leda kansliets arbete.

Vi söker dig med
- dokumenterat goda ledaregenskaper samt erfarenhet av att leda krishantering och krisberedskapsarbete nationellt och internationellt,
- god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga samt förmåga att entusiasmera och motivera sin personal,
- förmåga att hantera hög arbetsbelastning, gott omdöme och flexibilitet,
- god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa kontaktnät och att samordna olika intressen både nationellt och internationellt,
- allmänorienterad inom och/eller erfarenhet från Regeringskansliets och myndigheters arbete inom krisberedskapsområdet,
- god kunskap om krisberedskap i samhällsviktiga verksamheter,
- erfarenhet från samarbete mellan privat och offentlig verksamhet,
- god kännedom om det svenska krishanteringssystemet och erfarenhet av arbete med inträffade kriser,
- dokumenterad erfarenhet av internationella frågor och internationellt samarbete samt
- god kännedom om andra länders krisberedskapsstrukturer samt motsvarande funktioner i andra länder.


Huruvida du kommer i fråga för tjänsten handlar alltså inte om att du lyckats skaffa dig ett stort förtroende hos statsminister Fredrik Reinfeldt.

Känner du att tjänsten passar dig som handen i handsken så kan du hitta mer information på regeringens hemsida. Men det är bråttom. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 november!

Andra bloggar om statssekreterare, krisberedskap, regeringen, Fredrik Reinfeldt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Sorry, men tjänsten är redan vikt för en annan kompismoderat, tips hon heter Askenberger och bor också i Täby.