onsdag, november 12, 2008

Immaterialrätt på dagordningen

Några undrar varför jag inte bloggat på flera dagar. Har faktiskt haft fullt upp ändå. Och just nu så känns det som att immaterialrättsfrågor (mitt ansvarsområde) dominerar dagordning för riksdagens Näringsutskott. Bara denna vecka finns följande frågor att diskutera i utskottet:
  • Utlåtande över EUs grönbok, Upphovsrätten i kunskapsekonomin
  • Samråd med regeringen om Förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter
  • Information om EUs arbete med ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA)

Och så inväntar utskottet en proposition från regeringen om Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG. Om någon undrar så får vi en hel del mail om denna fråga. Allt ifrån hur bra detta direktiv är, till uppmaningar om att slänga förslaget i papperskorgen. Så jag läser och funderar över argument å ena sidan och å den andra sidan.

Annars är det de rekordstora varslen på arbetsmarknaden som dominerar riksdagsdebatten och den frågan lär inte bli mindre bara för att regeringen väljer att stoppa huvudet i sanden. Visst ska företagen ta sitt ansvar. Men att som arbetsmarknadsminister Littorin välja att bara stå och titta på när tusentals personer riskerar att bli arbetslösa samtidigt som allt fler av de som varit arbetslösa fortfarande inte får något annat stöd från regeringen än sänkta ersättningar, det är direkt ansvarslöst.

Andra bloggar ompolitik, regeringen, ipred, varsel .

Inga kommentarer: