onsdag, december 10, 2008

Dagens lucköppning, 10, Sent ska syndaren vakna

Finansminister Anders Borg säger sig ångra avgiftshöjningen till a-kassan. Borg anser att den som blivit arbetslös, och som inte är medlem i a-kassan, ska kunna klara sig på den dagpenning som är högst 320 kronor per dag. Det vill säga 8000 kr/månaden före skatt. ”Den ligger ju på en nivå som gör att man kan hantera situationen”, säger han till SVT i Rakt på med K-G Bergström. Man kan ju fråga sig om Anders Borg någon gång levt på den ekonomiska nivån eller om det är någon annans situation han hänvisar till.

Och något jobbskatteavdrag får inte den arbetslöse eftersom ”det ska löna sig att arbeta”. Moderaterna hade lika gärna kunnat säga att ”det ska straffa sig att vara sjuk, arbetslös och pensionär”. Men en sådan slogan vinner man inga val på, eller hur?

Så nu när Anders Borg påstår sig ångra beslutet om a-kasseavgiften så undrar jag om han inte tycker det kan vara dags att ångra regeringens budget för 2009. Borg presenterade ju budgeten på DN Debatt den 22 september och skrev då bland annat följande (mina kommentarer i fet stil inom parentes):
De offensiva satsningarna i budgeten gör att nedgången i ekonomin mildras och att arbetsmarknadseffekterna dämpas. (Du får göra dig en bild av hur stora rekordvarslen skulle ha varit annars. Obs! Ironi Obs!) Samtidigt kan det vara viktigt att komma ihåg att den ekonomiska politiken inte kan förhindra att konjunkturen svänger. Däremot kan den dämpa svängningarna.

Det ekonomiska läget är svårbedömt. (En viss herr Östros har framfört det vid ett antal debatter de senaste veckorna utan att vare sig Anders Borg eller någon annan i regeringen har velat erkänna att deras budget är överspelad.) Budgeten baseras på en prognos om att tillväxten blir låg 2008 och 2009. Återhämtningen dröjer till 2010. (Snarare 2011-2012 enligt Konjunkturinstitutet.)

Budgeten bygger dessutom på bedömningen att riskerna för att utvecklingen blir svagare är större jämfört med en starkare utveckling. Även efter den senaste veckans finansoro står sig den samlade bedömningen. Inriktningen och omfattningen av åtgärderna är väl avvägda för att mildra nedgången. (Det var väl mening att väljarna och oppositionen skulle luta sig tillbaka eftersom Borg och övriga i regeringen hade koll på läget.)

Och på tal om väljare och opinion, idag kom SCBs stora partisympatiundersökning. Rubriken är att avståndet mellan blocken krymper. Vilket stämmer även om Socialdemokraterna (42,3 procent) fortfarande är större än de fyra borgerliga partierna tillsammans (41,3 procent). Bara så att ni som trott något annat på grund av braskande rubriker får lite perspektiv. Det skiljer alltså ca 13 procent mellan det rödgröna välfärdslaget och den så kallade alliansen. Undrar när den borgerliga kannibalismen startar?

Andra bloggar om politik, Anders Borg, a-kassa, budget, Thomas Östros, regeringen, Socialdemokraterna, opinionsundersökning.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om en student kan leva på det, så kan väl en arbetslös...

Eva-Lena Jansson sa...

Det kanske andra tycker men vi Socialdemokraterna har i vår budgetmotion föreslagit en höjning av studiestödet, och en särskild höjning för studenter som har barn. För personer som har ett jobb är det lättare att ha råd att skaffa sig eget boende, i många fall har man dessutom bildat familj vilket innebär försörjningsplikt. För egen del har jag aldrig påstått att det är lätt att klara sig på 320kr om dagen. Det är Anders Borg som tycker det.