onsdag, januari 21, 2009

Är riksdagsledamöter okunniga?

Enligt en del mail, insändare i tidningar och i blogginlägg på nätet framställs ibland merparten av oss riksdagsledamöter som okunniga och därmed inte kompetenta för vårt uppdrag som lagstiftare. De som just nu riktar merparten av denna kritik är personer som i huvudsak anser att regeringens IPRED-lag är korkad och att upphovsrätten på internet inte borde gälla.

Jag kan acceptera att man har en annan politisk uppfattning i frågan men det blir samtidigt svårt att ta människor på allvar om någon/några konsekvent använder sig av nedsättande omdöme, och inte heller är beredd att lyssna på någon annans argument. Och det gäller oavsett frågeställning. Med det skrivet så jag klargöra att rätt många fler hör av sig till mig och argumenterar både sakligt och på ett pedagogiskt sätt förklarar varför man anser att IPRED-lagen är fel väg att gå. Så tack till alla som under snart två års tid hört av sig på mail och telefon med synpunkter. Jag både lyssnar, läser och tar till mig argument från både er men också från de är av en annan uppfattning.

För sak skull så vill jag förtydliga att vi riksdagsledamöter förväntas spegla befolkningen geografiskt, åldersmässigt, utbildningsnivå, bakgrund, arbetslivserfarenhet osv. Och det jag lärt mig som politiker är att rätt många frågor är betydligt mer komplicerade än vad som synes från början.

Att upphovsrätten är under förändring tror jag inte någon tvekar om. Bara det faktum att en närliggande fråga som patent just nu är föremål för diskussion om kortare skyddstider beroende på teknikutveckling visar att inget är skrivet i sten. Och vikten av att säkerställa att det som anses vara av allmänt intresse inte omgärdas av skyddsbarriärer är en politisk fråga som bara börjat bubbla.

Och när jag ändå är inne på närliggande frågor. ACTA är ett handels avtal som enligt vissa rykten kan komma att innehålla bestämmelser som får långtgående och stora konsekvenser för den personliga integriteten. Men alla närmare detaljer i vad som är föremål för förhandlingar och därmed ska ingå i avtalet är sekretessbelagda. Så just nu vet jag lika mycket som man kan läsa sig till på nätet. Inte allt med andra ord.

Andra som bloggar om politik, riksdagsledamöter, ipred, ACTA.

43 kommentarer:

Jörgen L sa...

Det är naturligtvis så att inte alla riksdagledamöter kan vara insatta i varenda liten detalj i varje fråga, och därför är tvungna att lita till de kollegor som sitter i sakutskottens som behandlar frågorna. Det är en nödvändig och naturlig arbetsfördelning.

Men problemet uppstår ju när de som sitter i ett utskott är så pass insnöade på sitt eget sakområde att de inte tycks riktigt inse konsekvenserna på andra områden.

Ett typexempel tycks ju vara FRA, där försvarsutskottet drog igenom frågan som om det bara handlade om att underrättelsemyndigheten skulle teknikanpassas lite grand för att inte bli undersysselsatt. Och när partierna låst sig i utskottet, så var frågan stängd för diskussion av prestigeskäl.

Eller när ledamöterna har fått sin världsbild av branschföreträdare, eller reagerar med ryggmärgen och i linje med gamla ställningstaganden, trots att det finns en ny verklighet att ta hänsyn till.

Lite som många ledamöter på den borgerliga sidan vad det gäller IPRED, att det är en fråga om ägande och stöld, eller i (s) där det ibland tycks som det vore en facklig fråga om rätten till lön för arbete.

I praktiken visar det ju sig att bägge frågorna är långt större än så.

I bägge fallen handlar det också om att man bara fokuserar på syftena med besluten, inte vilka konsekvenser det kan bli.

Jag tror att en del av problemet är riksdagsledamöternas arbetsformer, verkligheten är komplex och följderna av ett beslut är inte alltid uppenbara.

Jag tror att du är rätt på det när du läser bloggar. För oavsett hur ni försöker läsa in er på frågorna, så finns det alltid några därute som är betydligt bättre insatta än vad ni någonsin kan vara. Och ärligt talat så tror jag att ni kan lära er hundrafalt mera om möjliga konsekvenser av lagstiftningen genom att lägga tiden på att följa den nätdebatten än att gå på utfrågningar som den om IPRED i tisdags.

Det är synd bara att det inte finns möjlighet att följa utskottsgruppernas diskussioner för oss utifrån. Det hade varit en fantastisk styrka om ni hade kunnat "fundera högt" i bloggformat, INNAN ni bestämde er för slutgiltiga ställningstagande.

Då hade ni kunnat få respons runt konsekvenserna av olika ideer och fått ett betydligt mer genomdiskuterat beslutsunderlag.

För vi är många här utanför riksdagshuset som är specialiserade, yrkesmässigt och intressemässigt, på olika områden, men få av oss är kända nog att få skriva på DN-debatt eller andra ställen där vi syns.

Jag tror att vi kan hjälpa er att få till bättre slutresultat om ni vill lyssna.

Jörgen L sa...

Och det sista där var inte menat till dig personligen, du ÄR verkligen en av de som är intresserade lyssna, vilket jag märkte när du ringde mig på rekommendation av Anders W.

floodis sa...

en närliggande fråga som patent just nu är föremål för diskussion om kortare skyddstider

Intressant. Kan du ge källor kring detta?

Anonym sa...

IPRED-lagen är till för att täppa till en lucka i nuvarande rättsordning. Vad hjälper det att det finns en lagstiftning och om en rättighetshavare får kalla handen från polis/åklagare. Rättighetshavarna är duktiga på upphovsrätt och som sagt - civilrätt är inget nytt inslag på nätet. Thomas Bodström och två utskottsledamöter, en från socialdemokraterna och en från Vänsterpartiet fick igenom upphovsrättslagens uppdatering år 2005. Kompromissade med M+Fp+Kd och fick beslut i riksdagen. Här ligger det ideologi bakom varför socialdemokraterna inte sviker upphovsmännen. Socialdemokraterna har god kontakt med flertalet närliggande intresseorganisationer. Folkets Bio AB och Filmcentrum är medlemsföretag i Antipiratbyrån. Folkets Hus har flertalet biografer. Andra organisationer som har många socialdemokrater i sina led, Musikerförbundet, SAMI, STIM, SOM, svenska IFPI. Socialdemokrater i Näringsutskottet: säg nej till Piratpartiet. Säg ja till Socialdemokraterna.

Anonym sa...

Minata, det är ingen lucka, det är en proportionsavvägning. Snatteriet kostar samhället miljarder varje år. Ska vi införa undantagstillstånd och beväpna alla Icabiträden? Jag kan lova att det skulle sänka snatteriet avesvärt.

Vill du - och andra Ipredanhängare - stänga ned internet för att det inte går att hundrprocentigt styra allt som sker där, var då ärliga och säg det rakt ut, istället för att hymla och låtsas att de förslag ni förespråkar inte kommer att ha den effekten.

Anonym sa...

@Anonym 09:18

Här kan man se desperation i kommentaren. Snatteri, var finns civilrätten, i den frågan. Och om internets vara eller ej. Menar du på fullt allvar att det är slut på internet om riksdagen tar ett beslut om en IPRED-lag februari 2009.

Anders sa...

Hej Eva-Lena och tack för senast.
Jag försöker febrilt att formulera den motion som du föreslog att jag skulle skriva.
Det är svårt. Det jag vill uppnå slår över Upphovsrätt, Immateriell rätt, civilrätt, kopieringsrätt....

Vi står inför ett paradigmskifte. IPRED är bara en liten bit i det stora hela.

Jag försöker i ett blogginlägg göra en sort snabb probleminventering.
Att samla positiva krafter

Men framför allt vill jag börja se framåt. Av en händelse var jag in på Karl Sigfrids blogg. (Jag länkar till den postningen från länken ovan)
Nåväl. Trots att Karl är moderat har han helt rätt anslag i den lilla korta powerpointpresentation han lagt på sin blogg.

Där har ha ringat in och skalat ned den väldiga vision jag och många andra nu går och bär på, men har svårt att formulera.

MvH
Anders

Anonym sa...

Det har inget med copyright att göra. Det har med att det nuvarande finans och penningssystemet håller på att braka sönder och finanstoppen vill införa ett kontantlöst penningsystem som får 1984 att likna ett barnprogram. För vad är helt digitaliserade pengar om inte ett centraliserat fildelningsprogram. Och inte vill de ha konkurrerande fildelningsprogram där människor kan få för sig att dela annat än musik och filmer - kanske t.o.m med använda såsom pengar (Bartercard är ett exempel på ett digitalt system som går vid sidan om pengaskaparna). Läs gärna min blogg, det är viktigt att det här stoppas för att demokratin ska kunna överleva:
http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/1055450/

Anonym sa...

Eva-Lena!

Roligt att höra att du är vaken.. Jag förstod det på din kommentar angående ordet "ras" på riksdagssvar.se.

Jag önskar dig lycka till på den nya färd du nu tagit - en färd där medborgare i Sverige tillsammans med dig och andra positiva krafter i riksdagen reder upp skutan! Välkommen!

Anohito sa...

Den här metoden tror jag på - diskutera och vrid o vänd på ett oprentitöst sätt. Man må inte hamna vid samma slutsatser jämt, men desto större respekt för hur man kan komma dit i sådana fall. Ingen förväntar sig att ni ska kunna allt. Däremot kanske att ni i uppmärksammade frågor gräver djupare. Rätt väg att gå iaf - Jag tycker man ska jämföra din och Tolgfors bloggar för att se på hur olika man kan använda detta medium - som en anslagstavla eller ett debattforum.

Positiv agenda - målet!

Anonym sa...

Det är guld värt att läsa avslagsalternativ till partistyrelsesvar på motionerna A100-102 (Vänsterpartisets partikongress 2008 "Fri fildelning" - bifall på kongressen)
som förordades av Mats Einarsson(V) och Mats Pilhem(V):
Var står riksdagsgruppen (V) i dag i ämnet upphovsrätt?

källa:

http://vfugruppen.wordpress.com/
kongressbesluten/

citat "Vänsterpartiet stod och står bakom de förändringar av upphovsrättslagstiftningen
som gjordes under den förra mandatperioden. Upphovsrätten, såväl den ideella som
den ekonomiska, är helt avgörande för att kulturlivet ska kunna utvecklas.
Dess viktigaste funktion är inte att skydda multinationella mediaföretags intäkter,
utan att göra det möjligt för upphovsmännen – musikerna, författarna,
konstnärerna osv. – att behålla kontrollen över sina verk och tillgodogöra
sig det värde de skapar.

Den tekniska utvecklingen, i synnerhet internet, har medfört nya förutsättningar
för upphovsrätten, men har inte minskat vikten av att den upprätthålls. Genom
fildelningsprogram kan stulet upphovsrättsskyddat material (musik, filmer, spel m.m.)
snabbt och kostnadsfritt göras tillgängligt över hela världen.

Även om det inte sker i kommersiellt syfte skadar det utan tvekan upphovsrättsinnehavarnas
ekonomiska intressen. Visserligen kan gratisspridning via nätet ibland vara till
upphovsrättsinnehavarens fördel som en del i marknadsföringen, men beslutet att sprida
gratis måste fattas av den som har upphovsrätten till materialet, inte någon annan." slut på citat

Anonym sa...

Eva-Lena: Att fildelning skulle minska skivförsälningen är propaganda. Faktiskt så visar forskning från KTH att fildelning ÖKAR försäljning!

Se till exempel denna artikel från en KTH-forskare:

Fildelning ökar musikförsäljning

SF gjorde rekordvinst 2008. Hur kan man påstå att biografbesökandet minskat pga fildelning?

Min syn på saken: fildelning ökar det kulturella flödet i samhället. Detta gör att folk får mer intresse och köper det de är intresserade av.

Jag ber Minata: ge oss oberoende statistik (ingen IFPI-propaganda, tack!) som bevisar dina påståenden att upphovsrättsinnehavare förlorar pengar på att det fildelas.

Mvh

Anonym sa...

@Olof Bjarnason
Har aldrig skrivit detta som är underlag till din fråga.

(...bevisar dina påståenden att upphovsrättsinnehavare förlorar pengar på att det fildelas.)

IPRED-lagen handlar om rättighetshavarens möjligheter i civilrätten.
Polis/Åklagare är bakbundna i nuvarande lagstiftning. Rättighetshavarna har goda möjligher
med ny lagstiftning (IPRED-lagen) att agera civilrättsligt.

Det är upphovsmannen/rättighetshavaren som skall avgöra rätten till det egna verket. Inte fildelaren.
Varför skall vi stifta lag som i praktiken gör verkställarna (polis åklagare) tandlösa!

Leo sa...

Hej Eva-Lena!

Jag är en av de som skrivit insändare i tidningarna.

Du skriver: "De som just nu riktar merparten av denna kritik är personer som i huvudsak anser att regeringens IPRED-lag är korkad och att upphovsrätten på internet inte borde gälla."

IPRED-lagen är korkad (jag kommer till det). Men absolut bör upphovsrätten gälla även på internet. Däremot bör det vara en balanserat upphovrätt, där icke-kommersiell användning och fair use är möjligt.

Fast nu handlar ju IPRED inte om upphovsrätt. Det handlar om att ge privata särintressen polisbefogenheter och rätt att hota och utpressa vanliga kulturintresserade svenskar.

Inget som hör hemma i ett demokratiskt rättssäkert samhälle , med andra ord. Det är också där kritiken ligger.

Återkom gärna om du vill diskutera Ipred mer i detalj.

Olof Bjarnason sa...

Minata, du påstår ovan följande, därav min fråga om att presentera oberoende statistik:

"Även om det inte sker i kommersiellt syfte skadar det utan tvekan upphovsrättsinnehavarnas
ekonomiska intressen."

Så, var är forskningsrapporterna? Ingen propaganda, tack.

Anonym sa...

@Olof Bjarnason

"Även om det inte sker i kommersiellt syfte skadar det utan tvekan upphovsrättsinnehavarnas
ekonomiska intressen."

Orden är citat från Mats Einarsson(V) och Mats Pilhem(V)

Jag kan tänka själv!
Producerar jag en platta och distribuerar den till butiker får jag betalt. Om plattan sprids på fildelningssajter får jag inte betalt. Förstår du?

Jörgen L sa...

@minata:
Har du funderat över det faktum att bara en väldigt liten del av de kopior som sprids via fildelningssiterna i realiteten hade resulterat i ett köp om den som laddar hem hade varit tvungen att betala?

Och att genom att dessa kopior sprids, ett antal människor blir intresserade av musiken och köper skivan efter att de provlyssnat den?

Vilket gör att ditt lite förenklade resonemang ovan inte riktigt håller i praktiken.

Som nån klok man sa: Det största hotet mot en artist är inte att hans låtar blir kopierade, utan snarare att ingen känner till att han finns.

Olof Bjarnason sa...

Minata:

Ber om ursäkt för missciteringen av dig då! Det är tämligen svårt att se vad som är vad i sånt här sammanhang med långa kommenterarer etc. Tips är att använda <em>-taggar om kring citat, så blir det mer lättläst.

För övrigt - på vilket sätt förlorar du pengar när någon kopierar/laddar ned en mp3:a som ursprungligen kommer från din skiva? Dras pengar magiskt från ditt konto då?

Anonym sa...

Jag har svarat på frågor i pengafrågor/IPRED-lagen/upphovsrätt.

Se tidigare inlägg. Men huvudargumentet gäller upphovsmannens rätt till sitt eget verk.

Allt pekar på att socialdemokraterna och delar av Vänsterpartiet säger ja till IPRED-lagen.

Anonym sa...

@minata:
Men var har du dina faktiska bevis, för att det skadar? Har hittills inte sett dig presentera några studier, som bevisar detta.

Anonym sa...

Om bevis.
Detta är en politisk fråga. I den socialdemokratiska ideologin är upphovsrätt en viktig grundläggande fråga. Bevis: Thomas Bodström (S) justitieminister drev igenom uppdateringen av upphovsrätten trots att det kunde ses som en nackdelel inför det stundande valet. Och lägg till razzian mot The Pirate Bay. Saken är viktigare än makten. Och för socialdemokratin är upphovsrätt viktigt. Och i IPRED-lagen - varför ha en tidigare lagstiftning där polis/åklagare inte gör ett dyft. Då behövs en lag som ökar rättighetshavarnas möjligheter via en IPRED-lag.

Att det finns libertianer, liberaler, piratpartister. Det får jag leva med. Men socialdemokratiska riksdagsgruppen skall göra det rätta - rösta ja till IPRED-lagen.

I politiken är ideologi A och O.
Politik är att vilja - Olof Palme.

Anonym sa...

@minata:
Det där var inget bevis men rekorvinsterna från Hollywood, som SF presenterar är det. Runt 9.9 miljarder dollar drog de in internationellt.

Olof Bjarnason sa...

Minata - erkänn nu. Du har inga bevis!

Som tur är lever vi i en demokrati och när man påstår saker man inte har belägg för, försvinner all trovädrighet.

Eva-Lena, läsa och sug i dig, och dela med till dina kolleger, de länkar Jörgen, jag, JensO m.fl gett dig.

Anonym sa...

Det är inte mig ni skall övertala. Eva-Lena Jansson(S) är en i den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Och huvudargumentet är upphovsmannens rätt till sitt verk.
Jag framför min syn på deta i denna politiska fråga.

Om SF tjänar pengar hjälper inte den oberoende musikproducenten i dennes skivproduktion.

Du får väl sparka igång Piratpartiet, KLP, Vänsterpartiet eller vilket parti som skall föra din fråga framåt.

Socialdemokraterna är mitt parti. Och jag litar på Eva-Lena.

Anonym sa...

Beviset är upphovsrättslagens portalparagraf. Upphovsmannens rätt till sitt verk.

Anonym sa...

Om du, Eva-Lena, lyssnar och gör som dessa libertianer, liberaler, piratpartister. Då blir jag besviken!

Dessa herrar vill från dag ett ta bort min rätt till mitt verk i sken av icke-kommersiell skitsnack. Och från år fem vill de genomföra att vem som helst får tjäna pengar på mitt verk.

Gör mig inte besviken. Thomas Bodström, vår nye Olof Palme, har mod. och jag hoppas att även du har mod.

Anonym sa...

@Olof Bjarnason

Skall du tala om trovärdighet och demokrati. Försvara kriminalitet. Fy Fan!

Anonym sa...

Det är inte upphovsrätten som sådan, det är frågan om. Det är hur den nytjas av det oligopol som råder på marknaden, till att kontrollera och styra, även så den enskilde upphovsinnehavaren.

Via IPRED1 (2), Telekompaketet kan de komma att kontrollera, allas vår anslutning och vad vi gör med den. Det står så skrivet i texterna. Det är det fåtal stora bolag, som kommer att bestämma vad som är lagligt och olagligt att fildela.

Det blir även de vilka kontrollerar, vad vi får använda för applikationer, vad som är ett lagligt upphovsskyddat material. De vill ta makten, över min upphovsrätt. Vår rätt att publicera, vårat upphovsskyddade material, under den licens som jag och andra önskar. Vare sig det är under GNU/GPL, eller en CC licens. Vem skall ha makten, över publiceringsrätten?

Thomas Tvivlaren sa...

@Minata: Thomas Bodström, vår nye Olof Palme, har mod.

Som f.d. (S)-röstande så blir jag faktiskt lite stött av att du jämför Bodis med Palme. Ungefär som att jämföra en telegrafstolpe med Eiffeltornet om jag får vara spontan för en stund...

Jörgen L sa...

Jag måste å det starkaste hålla med Thomas här. Och jag kan påpeka att Bodström är en av de starkare anledningarna till att jag har lämnat partiet. Min ståndpunkt är att det närmar sig en förolämpning mot Palme att jamföra Bodstöm med honom...

@minata:
Men bortsett från det så är den socialdemokratiska ståndpunkten traditionellt inte alls den liberala naturrättssynen på upphovsrätten som du förespråkar, utan en betydligt mera nyanserad syn som innefattar samhällsnytta och praktiska effekter och konsekenser, precis som i de flesta andra sammanhang. En socialdemokratisk syn bör rimligen handla om en avvägning mellan olika intressen, (producent, konsument, medborgare, etc.) och vilka olika konsekvenser i samhället i stort det blir.

Och det är där vi har hamnat i en ny situation, för om man ska upprätthålla den totala rätten för upphovsmannen att bestämma över varje kopia som görs så räcker inte IPRED på långa vägar, den kommer bara att påverka något lite på marginalen.

Ska man upprätthålla den rätten fullt ut så hamnar vi i en auktoritär polisstat, där varje meddelande vi skickar på nätet monitoreras av staten eller storföretagen för att analysera om det möjligen pågår något upphovsrättsbrott.

Och då frågar jag mig, Minata, är det ett pris du är beredd att betala för att hindra folk från att kopiera musik av varandra?

Anonym sa...

@Jörgen L
Bodström och Palme: orädda
Bodström och Palme: Går in i getingboet. I Palmes fall Kårhusockupationen. Justitieministern Bodström gick in i Piratpartiets tält vid Pride, 2006.
Bodström och Palme: har lång yrkesverksamhet utanför politikerlivet.
Bodström och Palme: stark vilja. Olof Palme: Kommunistbekämpningen (IB). Bodström: stärka polisens makt över de kriminella.
För båda: Politik är att vilja (Olof Palme).

Frågan här gäller del av civilrätten. Underhållningsindustrin har kompromissat och IPRED-lagen är den näst sista upphovsrättsreformen. Den sista(?) är den kommande finslipningen av hela upphovsrättslagen som är på G.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen och delar av den Vänsterpartiska dito kommer, vad jag förstår, att rösta igenom IPRED-lagen. Eva-Lena Jansson (S) får väl kommentera om jag har missuppfattat.

Jörgen L sa...

@minata:
Jag kan bara återigen konstatera att du som alltid innan vägrar överhuvud taget kommentera konsekvenserna av alla de lagar upphovsrättslobbyn försöker få igenom.

Är det så för dig att det inte finns några gränser för vad vi ska tillåta för att hävda upphovsrätten?

IPRED kommer ju knappast att betyda att fildelningen upphör eller ens påverkas.

Vad tycker du ska bli nästa steg?

Att Ifpi ska få rätt att installera avlyssningsprogram i alla datorer?

Anonym sa...

@Jörgen L
Den framlagda proppen, IPRED-lagen, är en kompromiss mellan Justitiedepartementet och underhållningsindustrin. Nästa propp kommer att handla om finslipning och licensiering i upphovsrättslagen. Utredning på G.
Nästa steg, när IPRED-lagen är på plats, bör rimligen vara att polis/åklagare skärper sig. Ingen lagändring krävs. Om svenska IFPI har framgång i rättskipandet tror jag polis/åklagare skäms. Ett bra exempel är hur Linköpingsåklagaren inte klarade av uppgiften i ett fildelningsmål. Åklagaren fick en spark i arslet och svenska IFPI tog över åklagarrollen och vann målet.

Olof Bjarnason sa...

Eva-Lena. Frågan som hela tiden tas upp är:

"Men hur ska artisterna få betalt då?"

Om man bortser ifrån att det inte borde vara upp till oss som kritiserar lagen på grund av dess medborgar/rättsäkerhets-problematik, så är ett bra svar enligt mig:

"Varför inte som Spotify gör redan idag?"

Spotify är ett Windows-program där man kan söka efter musik, och lyssna direkt i sin PC.

Då kan Spotify föra statistik över lyssningar, ungefär som STIM samarbetar med radiokanaler.

På så sätt får upphovsrättsinnehavaren (skivbolag eller artist) betalt efter hur mycket folk lyssnar. Rättvist och bra.

Pengarna kommer ifrån att man antingen prenumererar på Spotify (100 kr i månaden) eller via reklam, då är Spotify gratis för mig som kund.

Det är ett exempel på "hur artisterna ska få betalt".

Lars-Erick Forsgren sa...

En härlig debatt så långt jag kunnat följa den. Vilket gensvar du fick Eva-Lena. Jag väntar nu på din kommentar med de slutsatser du drar utifrån debatten.

I din bloggpost som startade detta började du lite surt med att klaga på de så kallade IPRED för korkad. Det lustiga är att vi är många som med all rätt blir rätt trötta över de märkliga och helt uppenbart korkade inlägg som kommer från de personer som försvarar den rättsvidriga IPRED.
Men du Eva-Lena verkar ju ändå vilja lyssna och tränga djupare.

Därmed uppfyller du i vart fall ett av de grundkrav jag ställer på en politiker. (Frågan om vad man kan och ska ställa för krav på en politiker har jag flera ggr diskuterat på min blogg.)

Några randanmärkningar främst kring IPRED. Det avgörande felet som bara det skulle omöjliggöra att förslaget ens lagts, är att förslaget är rättsvidrigt, medför rättsosäkerhet och ger privata intresseorganisationer mer än polisiär myndighet. Och erfarenheterna från andra länder är ruskigt skrämmande. Du har nog läst om detta, hur Ifpi-Stimfolk o likn sagt att lagen inte ska användas mot vanligt folk, utan mot kommersiella nedladdare i stor skala. Men på senare tid har masken fallit, nu erkänner de att de bara väntar på att få klämma dit alla de kan. På oerhörda summor och utan att i normala fall täckande bevisning för "brott" finns.

Olof Bj skissar också en modell som skulle ge upphovsmän ersättning när folk vill ladda ner deras musik.

Tänkvärt är också att stora summor årligen går till upphovsrättsorganisationer (för tänkt vidarebef till upphovsmän, men det verkar vara få utanför de mest kända som får ngra pengar den vägen, resten stannar i administration och avgifter till organisationerna!), Dessa pengar betalar vi alla som köper lagringsmedia (tomma CD, DVD, hårddiskar etc) och detta hur vi än använder dem. Jag har aldrig laddat ner en olaglig ton men betala likafullt till dessa upphovsrättsorganisationer för ngt jag aldrig utnyttjat.

Noterbart är också att de flesta artister, författare etc VILL att deras verk ska laddas ner, läsas, lyssnas på OCH välkomnar det fina reklammedium som internet är, genom vilket de blir kända och deras skivor o böcker blir sålda.

En väldigt stor del av det som finns på internet är helt fritt. Med upphovsmännens medgivande. Svårigheten är för en normal kulturkonsument att veta vad som är vad.
Jag ser upphovsrättsorganisationernas offensiv som ett sätt att skrämma både lagstiftare och konsumenter till en situation där alla ska betala för allt, dvs även för det fria. Och betala flera ggr. (Men ytterst lite kommer att gå till artisterna...)

Alla ska ha betalt för det de gör, sägs det.
Jasså, vad får jag för betalt för detta inlägg? För mitt intensiva bloggande till försvar för integritet och mänskliga rättigheter. Inget alls.

De som får betalt för att uttrycka sina åsikter är ledarskribenter och - riksdagsledamöter och andra proffspolitiker.
Andra får betalt om det de gör efterfrågas av någon som vill ha det.

Anohito sa...

Ni har alla bra vinklingar. Själv har jag inte så mycket tyckande angående upphovsrättfrågan i sig. Det är självklart att upphovsrätt i någon form ska finnas.Men ur IT-säkerhetsaspekt håller jag med André Rickardsson, IT-säkerhetsexperten. IPRED är inte lösningen.
http://newsmill.se/artikel/2008/12/05/upphovsindustrin-kan-agera-polis

1. IPRED medför i realiteten att folk i större utsträckning börja ladda ner på varandras trådlösa nätverk etc. Det är inga problem för någon att läsa sig till på nätet hur man knäcker WEP, hittar ett öppet nätverk, eller bruteforcar ett svagare WPA skydd. Konsekvens: exempelvis min far som inte vet hur man skyddar sitt nätverk kan mycket väl kan få anmälningar hem etc. Det är lätt att kringå.

2.
Det finns redan massor av krypterade och anonyma fildelningsmetoder. Dessa är inte svårare att sätta upp än några enkelklick, även för en mindre tekniskt kunnig. IPRED kommer med största sannolikhet bidra till att ökad användning av dessa i stället.

3. Se på hur IPRED verkat i närliggande länder. Oskyldiga har drabbats, fildelningen har inte försvunnit. Och om den har minskat... hur vet man att folk inte bara använder någon annan metod som freenet, stealthnet, etc

Lösningen är inte genomhastade lagförslag med liten verkningseffekt som sparkar på de presumptiva köparna. Lösningen måste ligga i att erbjuda mer och bättre kvalite än vad de presumptiva köparna har nu. Det är skamligt att de stora bolagen på över 10 år sedan Napsters dagar inte kommit längre...

Exempelvis: Jag tror mer på tjänster liknande spotify. Se Monthy Python som ökade sin försäljning med 23000% http://www.slashfilm.com/2009/01/23/free-monty-python-videos-on-youtube-lead-to-23000-dvd-sale-increase/
Spelutvecklarna som testade att sälja sitt spel utan kopieringsskydd
http://2dboy.com/2008/11/13/90/

Kreativitet...

Thomas Tvivlaren sa...

@Anohito: "1. IPRED medför i realiteten att folk i större utsträckning börja ladda ner på varandras trådlösa nätverk etc. Det är inga problem för någon att läsa sig till på nätet hur man knäcker WEP, hittar ett öppet nätverk, eller bruteforcar ett svagare WPA skydd. Konsekvens: exempelvis min far som inte vet hur man skyddar sitt nätverk kan mycket väl kan få anmälningar hem etc. Det är lätt att kringå."

Håller med fullt ut. Vill bara komplettera med ytterligare en vinkel.

Den digitala eran möjliggör en helt annan syn på produktutveckling än den som vi tidigare tagit för given. Med detta menar jag att man ofta förkortar "time-to-market" genom att släppa ut exempelvis (eller kanske i synnerhet) nätverksprodukter med barnsjukdomar och bristande eller halvfärdig funktionalitet. Att sedan marknadsföringen kryllar av de hetaste (ofta trestäviga) förkortningarna och "buzzwordsen" spelar då inte mycket roll.

Jag har själv exempelvis brottats med ett antal trådlösa routrar som initialt inte haft WPA2-stöd helt fungerande. I situationer som dessa har man då - även som avancerad användare - inget annat val än att välja en sämre form av kryptering. Nätverksproduktleverantörerna är de som kanske flitigast använder möjligheten att leverera produkter som inte är helt funktionella, vid jämförelse med vad dess marknadsföring utlovar, för att sedan - förhoppningsvis - under produktens livstid skicka ut uppdateringar till produktens mjukvara (firmware) som löser problematiken.

En annan tanke är att nätverksprodukter ibland inte fungerar ihop med varandra av orsaker som inte är helt uppenbara. Även i dessa fall står man t.o.m. som avancerad handfallen inför problemet.

Sist men inte minst så kan man ifrågasätta varför det är fel att köra ett öppet nätverk där man delar med sig av sin bandbredd?

Thomas Tvivlaren sa...

Äh, nu när jag läser om min egen kommentar ovan så framgår det inte helt klart vad jag ville kommunicera.

Min poäng var helt enkelt att pga nätverksutrustning som inte helt ut håller vad deras marknadsföring lovar så tvingas man även som användare i många fall att köra öppet eller med sämre krypteringslösning än vad man eventuellt önskar. Finemang för de starka krafter som nu bl.a. propagerar för Ipred etc... Inte fullt lika "fingemang" för konsumenter.

Sist men inte minst, inget skydd är 100% säkert. Kort och gott, bara för att man är "avancerad" i betydelsen att man kan sin teknik och hur man hanterar den så betyder inte det att man klarar sig från att andra använder det trådlösa nät man tror sig ha skyddat.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anohito har givetvis helt rätt.
Ytterst få har ngt emot upphovsrätt i sig. Däremot hur den utformas - och tillämpas.

Men kritiken emot IPED, vilket dess tillskyndare vill komma undan, gäller den totala rättosäkerhet som uppstår.

Anonym sa...

För att förstå hur industrin arbetar och hur långt de är beredda att gå. Är länkarna nedanför, rätt bra och instruktiva.
Detta är en amerikansk blogg Recording Industry vs The People, som hanterar problemet med civilrättsliga frågor i USA.
Den är mycket instruktiv för den som är intresserad av, att veta hur det går till i praktiken.
Detta är resultatet, med en av deras samarbetspartners. Företaget som nu utreds för terroristbrott, efter den incidenten.
Inside the Attack that Crippled Revision3. Mer att läsa på Groklaw. Sony DRM.
Kallas även för Sony rootkit.

Eva-Lena, det är bara att säga till, så kan vi gräva upp mer. Det är inte bara de, som är ute och muddrar på nätet.

Eva-Lena Jansson sa...

Tack för alla kommentarer. Lovar att återkomma med ett lite längre svar ikväll.

Eva-Lena Jansson sa...

Till Jörgen L, jag tror inte jag är ensam om att inhämta synpunkter och fakta utanför riksdagen. Och visst skulle man kunna göra mer för att på ett bättre sätt möjliggöra dialog innan partierna sätter ner foten i en fråga. Men för mig är det också lika självklart att det ska finnas en dialog
Till Floodis, när det gäller förändring av patenttider så togs det upp på ett seminarium tillägnat Gun Hellsvik. Svenskt Näringslivs representant som jobbar med patentfrågor tog upp frågan och som jag tolkade det hon sade så pågick dessa diskussioner på Europanivå. Om frågan om detta sedan kommer upp parlamentets bord eller i riksdagen återstår att se.
Till Minata, den förändring som gjordes av upphovsrättslagen 2005 har en del brister och oklarheter. Bland annat så står det att man får knäcka en kopieringsspärr på en dvd eller cd om du annars inte kan se eller lyssna på det som finns på skivan. Och samtidigt så står det att du inte får knäcka en kopieringsspärr på en dvd eller cd för att kopiera skivan. Trots att det är lagligt att göra ”några få kopior”. Och eftersom man inte får – tillverka, sälja eller hyra ut utrustning som ska användas för att knäcka eller gå runt krypteringar, lösenordsspärrar och kopieringsspärrar mm så kan man alltså inte få tag på något som bryter kopieringsspärren som man fick lova att knäcka om man inte kunde se filmen eller lyssna på skivan. Visst är det märkligt.
Sen stämmer det att Socialdemokraterna står bakom upphovsrätten, det har jag väl varit tydlig med. Men för mig är det viktigt att den inte blir ett staket/mur för sådant som borde vara möjligt för allmänheten att ta del av. Biblioteken tror jag flertalet av medborgarna tar för givet att de ska finnas och att man där ska kunna låna böcker och läsa tidningar. Via Örebro stadsbiblioteks hemsida kan man http://www.orebro.se/3834.html låna ljudböcker och musik som man laddar ner direkt till datorn om man har ett lånekort. På biblioteket kan man dessutom hyra filmer, något som under en period var avgiftsfritt.
Till Anders, min uppmaning till dig och alla andra som är medlemmar i vårt parti och tycker att det här är en viktig fråga var ju att använda sig av de demokratiska medel som står tillbuds. En eller flera motioner till partikongressen om upphovsrätten skulle med största sannolikhet leda till en mer omfattande debatt i frågan än vad som varit tidigare. Så fortsätt du att skriva.
Till Michael, ditt inlägg är något vidare än vad jag avsett att debattera med mitt inlägg. Så för att hålla sig till det du tar upp, vad tycker du om JAK?
Till Olof, bra att du förstod mitt riksdagssvar om FRA, fick någon kommentar som inte fattade vad jag avsåg. Skeppare har jag aldrig varit men däremot jag har erfarenhet av att gå i motvind.
Till Anohito, fortsätt att jämföra med Tolgfors blog. Lova att du återkommer om det är något jag borde läsa där.
Till Leo,tack för erbjudandet. Återkommer vid behov. Har en del möten inplanerade och det finns fler som står i tur att prata om frågan.
Till Lars-Erik F, nej jag är inte sur men jag tycker att debatten blir lite enahanda ibland. Från båda sidor. I morgon torsdag ska Näringsutskottet ställa frågor till PTS om lagförslaget och då kommer frågan om rättssäkerhet upp.

Har jag nu missat att svara på någon fråga så beror det enbart på mig;)

Anonym sa...

Åh, men IPRED handlar inte om upphovsrätt, utan om rättssäkerhet. Du blandar ihop upphovsrättsdiskussionen med IPRED-diskusionen. IPRED är rättsosäkert därför att multinationella skivbolag ställs mot enskilda medborgare. Ofta används skärmdumpar som "bevisning". De bevisar ingenting. Skärmdumpar kan vem som helst figurera mycket lätt. IP-nummer är för övrigt också ganska irrelevant, då öppna nätverk gör att andra kan komma in på nätverket och därmed använda IP-numret till illegal fildelning. Det räcker inte med att använda skyddat nätverk; folk kan hacka sig in ändå.

"Men vadå", kan du hävda. "Oskyldiga som får kravbrev kan helt enkelt strunta i kravbreven och vid rättegång anföra alla dåligheter med den så kallade 'bevisningen'." Så enkelt är det inte. Ärligt talat, rättegångar är inte något man vill vara med i. Och det finns en risk för att den - tror jag - ganska teknikoukunniga domstolen går på rättighetsinnehavarnas linje.

Dessutom medger IPRED att "för höga" bötesbelopp krävs på i avskräckande syfte. Knappast särskilt rättssäkert.

Sedan finns förstås frågan om huruvida vi bör satsa resurser - domstolsresurser - på en syssla som två miljoner svenskar bedriver. Om så många medborgare bryter mot en lag, är det kanske snarare lagen än medborgarna det är fel på...