onsdag, maj 13, 2009

Hökmarks & Littorins politik hotar den svenska kollektivavtalsmodellen

För trots rubriken på Hökmark & Littorins debattartikel i SvD så står de två moderaterna för en traditionell borgerlig politik som försvagar facket och dess medlemmar.

För de som undrar hur exempelvis EU-parlamentariker Gunnar Hökmark ser på kärnfrågan om svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad så är det bara att läsa pressmeddelande från den 22 oktober 2008 på hans hemsida. Här är ett citat:

"Utstationeringsdirektivet har gett mer än en miljon människor möjlighet att arbeta i andra länder. Det har gett rörlighet över gränserna och människor nya möjligheter. Att vilja förändra detta för att det svenska byggnadsarbetarförbundet inte ansågs ha rätt att driva ut löntagare från Lettland bara för att de hade lettiskt och inte svenskt kollektivavtal vore att skada rörligheten och att i praktiken bygga nya murar.Det är bra att Anderssons krav nu hamnat i parlamentets arkiv, sa Gunnar Hökmark.

Kravet som den Socialdemokratiska parlamentarikern Jan Andersson ställt handlar om att tillämpa likabehandling, strejkrätt och respekt för ILO-konventionen. Andersson efterlyste "öppna gränser utan restriktioner och övergångstider", men samtidigt "ett socialt EU där vi inte konkurrerar med varandra genom att tvinga fram lägre löner, sämre arbetsvillkor".

Det handlar alltså inte om att "driva ut löntagare från Lettland" utan att ge dem rimlig lön och villkor enligt svenska kollektivavtal.

Så med andra ord, Jan Andersson och Byggnads tycker det är rimligt att lettiska och svenska byggnadsarbetare som jobbar i Sverige har lika arbets- och anställningsvillkor enligt det avtal som gäller på svensk arbetsmarknad. Medan Gunnar Hökmark tycker att lettiska byggnadsarbetare ska få jobba till sämre villkor för att det inte ska "skada rörligheten". Så lite gillar Hökmark den svenska kollektivavtalsmodellen på riktigt.

Så Hökmark nu påstår att Socialdemokraterna hotar den svenska modellen så borde ingen kunna ta honom på allvar. Ingen moderatledd regeringen eller ett blått parlamentet är till stöd för fackföreningsrörelsen eller svenska kollektivavtal i denna fråga. Sen kan Hökmark & Littorin skriva hur många debattartiklar de vill. Det är uppenbart att det behövs fler Socialdemokrater både i EU-parlamentet och i Riksdagen för att komma tillrätta med de konsekvenser som uppstått efter att EG-domstolens yttrande i Laval-målet. Nåt stöd från Moderaterna är inte att vänta.

Andra som bloggar om politik, EU-val, Moderaterna, Socialdemokraterna, kollektivavtal, Europaparlamentet.

Inga kommentarer: