fredag, december 11, 2009

11 december, Littorin och respekten för riksdagen

Idag var det aktuell debatt om Arbetsförmedlingens jobbcoacher. Vid debatten redogjorde arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för att han är nöjd med jobbcoachsystemet. För den som inte känner till fakta så har det ämnet hårdgranskats av Aftonbladet. Det innebär bland annat att en jobbcoach får 9020kr per person han/hon coachar två timmar i veckan under tre månaders tid. En jobbcoach kan ta emot max 20 personer vilket skulle innebära 180 400kr i intäkter. För tre månader. Utan jobbgaranti.

Arbetsmarknadsminister Littorin, som verkar tycka livet är toppen utanför politiken, fick nu debattera med Sven-Erik Österberg. Något jag antar att en ( i motsats vad som anges i Ab) riktig pigg arbetsmarknadsminister uppskattade.
För vid måndagens interpellationsdebatt vägrade Sven Otto Littorin att debattera med Sylvia Lindgren som fick hoppa in istället för Sven-Erik Österberg som fått förhinder vilket hade meddelats till kammaren i god tid. Det är inte första gången som en riksdagsledamot tar debatten istället för den som lämnat in interpellationen. Reglerna är att ministern avgör själv när han/hon kan lämna svar och det har för det mesta vi riksdagsledamöter bara att acceptera. Rätt ofta får vi dessutom försenade svar från ministrarna med motiveringen ”anledning till dröjsmålet är redan inplanerade åtagande”. Jag fick t ex vänta en månad på ett svar från Göran Hägglund om politisk propaganda av statliga verk. Och min kollega Alf Eriksson får vänta till den 21 december innan han får sitt svar och debatt med Maud Olofsson på sin interpellation om ägandet av Vattenfall som lämnades in den 18 november.
Via riksdagens webbarkiv kan man både se och höra Sven Otto Littorin och Sylvia Lindgren vid den aktuella debatten som nu inte blev någon debatt. Sök på Lindgren och klicka vidare på första alternativet. Nu är inte Sylvia Lindgren den som är beredd att bli behandlad som en sämre sorts riksdagsledamot och hon blev rejält förbannad, något hon påtalade direkt till talmannen. Vilket ledde till att talmannen efter sitt talmansmöte skrev ett mail till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. (En offentlig handling som dessvärre inte diarieförts på departementet, ringde idag för att få ut en kopia men registratorn kunde inte hitta mailet.)

Här är i alla fall mailet som gick till Littorin:
Bäste Sven Otto,
Jag vill återknyta till måndagens interpellationsdebatt med Sylvia Lindgren (s).
Sven-Erik Österberg (s) hade i ett sent skede fått förhinder att ta sin interpellationsdebatt nr 2009/10:128 Åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och därför tog Sylvia Lindgren svaret.
Du reagerade på att interpellanten inte var närvarande och att en annan ledamot tog svaret. Jag vill då erinra Dig om att ordningen att en annan ledamot tar svaret om interpellanten har fått förhinder tillämpats under många år och är en ordning som gruppledarna ställt sig bakom för att interpellationsdebatterna ska kunna ske inom tvåveckorsperioden.
Ingen talare är skyldig att utnyttja samtliga möjligheter till inlägg. Det är statsrådet själv som avgör hur han eller hon vill besvara interpellationen. Kammarpraxis är att deltagare i en interpellationsdebatt är kvar i kammaren så länge debatten pågår.
Därför vill jag tydligt markera:
1. att det var ytterst olämpligt att Du - närmast demonstrativt - lämnade kammaren under pågående debatt.
2. dessutom reagerar jag på att Du angrep interpellanten Sven-Erik Österberg i hans frånvaro.
Bägge delarna får enligt etablerad praxis anses strida mot riksdagsordningens bestämmelse om god ordning i 12§ andra kapitlet.
Med de bästa hälsningar
Per WesterbergTalman

Behöver väl inte påpeka att det här är väldigt stark kritik från talmannen. Själv hoppas jag få snabba svar på två interpellationer som jag lämnat in idag. Och förhoppningsvis passar angiven tid både för ansvarig minister och mig.

I dagens lucka gömmer sig en helt annan person som inte heller han är nöjd med regeringen. Här tillsammans med Helen Sjöholm.

Andra bloggar om politik, samhälle, moderaterna, Socialdemokraterna, Sven Otto Littorin, Arbetsförmedlingen, jobbcoacher, Sven-Erik Österberg, riksdagen, regeringen.4 kommentarer:

roberth sa...

angripa folk är väl det ni hycklande sossar är bäst på falska och lögnaktiga!

Anonym sa...

Stort tack till dig Eva-Lena för att du låter oss andra ta del av en talande och faktisk händelse i riksdagen.

Anonym sa...

Jaså Roberth, du verkar veta bättre vad som hände fast du inte var där.

Britta Sethson sa...

Skarpaste kritiken stod ju talmannen för. littorins egen partikamrat.