onsdag, november 10, 2010

Nu prövas förtroendefrågan

när Mona Sahlin anser att alla i Socialdemokraternas verkställande utskott och partistyrelsen ska ställa sina platser till förfogande. Men för de som tror att det kommer bli en stor förändring i Socialdemokraternas ledning kan det vara bra med lite bakgrundsinformation. De flesta ledamöterna i dagens partistyrelse är representanter för ett partidistrikt. De partidistrikt som inte har någon ordinarie eller en representant i VU har en ersättarplats i partistyrelsen. LOs ordförande har en fast plats i VU, IF Metalls ordförande brukar också tillhöra VU som ordinarie eller ersättare.
I partistyrelsen brukar ett antal LO-förbundsordförande finnas med, idag är det Ella Niia från HRF och Hans Tilly från Byggnads som ingår. Några av de som sitter i partistyrelsen har tunga uppdrag i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Så oavsett hur många som ställer sin plats till förfogande bör man ha följande i åtanke. Partidistrikten har nominerat personer som man har stort förtroende för lokalt, merparten kommer med stor sannolikhet att nomineras och väljas om. Kommun- och landstingspolitiker kommer vilja ha sina tunga företrädare kvar i partistyrelsen. Och LO-ordförande flyttar man inte på med mindre än att det blir en ny LO-ordförande som kliver in istället. Att det kommer bli förnyelse i VU och partistyrelsen tvivlar jag inte på, men att leka hela havet stormar just nu främjar knappast förnyelseprocessen vare sig det gäller partiet, politiken eller personer.

För egen del så tycker jag att Anna Johanssons och Ardalan Shekarabis fråga "Varför ökade klyftorna också under socialdemokratins tid vid makten och hur kan den utvecklingen vändas?" är betydligt viktigare att diskutera än att bara fokusera på personer. Först ska vi analysera vår politik, sen lägga fram förslag på en ny utifrån våra värderingar men med perspektiv på framtiden. Utifrån det borde Socialdemokraterna (med det avses medlemmar i partiet, inte medierna/journalister eller borgerliga ledarskribenter) sedan fundera på vem som är bäst på att leda partiet och hur ett vinnande lag ska formas.

Dagens lästips: Erik Laakso om att maktkampen bäddar för ny valförlust 2014, Veronica Palm som undrar om hon ska avgå, Lena Sommestad som vill prata om värderingar, Johan Westerholm bloggar att nu är det dags.

Andra bloggar om politik, Mona Sahlin, Socialdemokraterna, partistyrelse

1 kommentar:

Sandro Wennberg sa...

Eva-Lena, jag håller med om att det finns ett stort mått av regional och facklig represenatation i PS. Men de utgör ändå ledarskapet. Sen tror jag att man behöver titta bredare på ledarskapet, i hela partiet. Alltså även lokalt, regionalt och i facken. Har bloggat om det. Det är också viktigt att tänka på att politik/ideologi inte kan finnas utan ledarskap.